Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Борисенко Олександра Анатоліївна

Борисенко Олександра Анатоліївна

к.ф.н., доцент

Освіта:
1992-1997: факультет російської і слов’янської філології Львівського державного університету імені Івана Франка
1997-2000: факультет романо-германської філології Львівського державного університету імені Івана Франка
1998-2001: Аспірантура при кафедрі російської і слов’янської філології філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням
Ділова англійська мова

Спецкурси: Innovation Management, Advanced Topics of Economics, Portfolio Management
Письмовий та усний переклад економічної інформації

Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика, лінгвофілософія, перекладознавство, теорія і методика викладання іноземних мов

2016 – у рамках проекту Британської Ради і Міністерства освіти і науки України «Англійська мова для університетів» пройдено навчання і отримані сертифікати з курсів EAP та Course Design.

Основні публікації:

Концепт числа «три» в слов’янських мовах // Матеріали міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті професора Костянтина Трохимовича: В.2-х т. – Львів: Літопис, 1998. т.1.
Семантико-концептуальний аналіз числа в аспекті категорії оцінки // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного ун-ту імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 1999. –ч.ІІ.
Особенности концептуализации числа // Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – Вип..28.
Особливості перекладу військового сленгу / Збірник наукових праць. – № 23 (спец.випуск). – 42 – Хмельницький: вид-во Національної Академії ПВУ, 2002.
Огляд аспектів вивчення мікросистеми «Число» в руслах традиційної та нової лінгвістичної парадигми // Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Вип.. 1. – Луганськ: Альма Матер, 2003.
Про сучасні тенденції в англійському науковому мовленні // Функциональное описание естественного языка и его единиц: Сборник научных докладов – Сімферополь: Доля, 2004
Linguistic Regularities and Didactic Principles of Teaching English in the New Condition of the Development of the Society // Вісник Львівського ун-ту Іноземна філологія. – Вип.. 1 – Львів, 2006.
Lecture Notes on Contrastive Lexicology: Manual. – Київ: МАУП, 2005.
Відтворення англійських модальних дієслів як компонентів усталених виразів засобами української мови // Збірник статей ХІІІ Міжнародної конференції з функціональної лінгвістики. – Сімферополь, 2006.
Педагогическая риторика как основа профессиональной культуры специалиста // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжнародні зв’язки: Зб.наук.праць за матеріалами наук.семінару / За ред.. Т.А. Космеди. – Львів, 2007.
Англійська і українська лексикографія крізь призму гендерології // Ритми сучасної філології: до 50-річчя професора Т.А. Космеди: Збірник наукових статей / Упоряд. Ф.С.Бацевич. – Львів, 2007.
Ассерция в лингвофилософском аспекте // Когнитивные сценарии коммуникации. На перекрестке языков и культур. Доклады международной конференции. – Симферополь: Изд-во ТНУ им. В.И.Вернадского, 2010.
Вивчення іноземної мови, перекладацька діяльність та міжмовна комунікація в європейському контексті //Збірник наукових праць. Проблеми семантики, слова, речення та тексту. – Вип.. 25. – КНУ, 2011.
Інтерактивні можливості Power Point у моніторингу якості мовної підготовки студентів з академічної комунікації (на матеріалі англ..мови) // Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere. Problems and Prospects. – Lviv, 2011.
Короткий огляд учбової лексикографії // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Збірник матеріалів конференції. – Львів, 2011.
Комп’ютерна лексикографія та короткий огляд електронних словників сучасності// Іноземні мови на природничих ф-тах. Вип.. 6. – КНУ, 2011.
Навчально-методичний комплекс зі спеціальностей ‘Banking, Finance, Credit’ – К., 2011. – 81с.
Portfolio m-t. Навчально-методичний комплекс з курсу англійська мова за професійним спрямуванням. – К., 2011-110с.
International Marketing: Study text and cases: Textbook. // ВПЦ «Київський університет», м.Київ, 2012-143с
International Green Business. Course compendium. // Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013- 45с.
Граматичні тексти з англійської мови. // Видавництво ТОВ «Школа», Київ 2014- 30с.
Російсько-українсько-англійський глосарій термінів з міжнародної фінансової звітності і аудиту. // Видавництво ТОВ «Школа», Київ 2015- 52с.
Actualite Economique практикум з французької мови для студентів 4 курсу спеціальності «Міжнародна економіка». // Видавництво ТОВ «Школа», Київ 2015- 582с.