Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Яфінович Олена Богданівна

Яфінович Олена Богданівна

Посада: доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 2 березня  м. Київ, Україна

e–mail: olenayafinovych@knu.ua

 Посилання на профілі: прохання прикріпити до відповідних картинок посилання на профілі, що нижче:

 

 

Навчання:

 • 1991-1996 рр. – студентка Українського державного університету харчових технологій (диплом з відзнакою).
 • 2002- 2006 рр. – здобувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 р.– кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).

 

Кандидатська дисертація:

Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України, 2006 р.

 

Трудова діяльність:

 • 1997-2000 рр. – методист Навчально-методичного кабінету з професійного навчання робітничих кадрів Укрхарчопрому.
 • 2000-2002 рр. – інженер 2 категорії, що виконує науково-технічні розробки, Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2002-2006 рр. – заступник начальника відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2006-2010 рр. – завідувач аналітичного відділу Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2010 р.- 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 1 вересня 2015 р.- до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017-2018 н.р.).
 • Подяка ректора за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014 р., 2016 р., 2021 р.)
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2017 р. та 2024 р.)

 

Громадська діяльність:

 

 • Член журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2015-2021 рр.).
 • Член журі фіналу Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» («GENIUS Oliympiad Ukraine») (категорія «Бізнес») 2024 р.

 

Стажування:

 • Норд університет (Норвегія) – участь у бізнес-практиці «Management Control from the Nordic Perspective» в рамах україно-норвезького проєкту (серпень 2016 р.),
 • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України – підвищення кваліфікації (лютий – червень 2018 р.).
 • Національний банк України – навчання за курсом «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики» (червень 2018 р.)
 • Kyiv School ofEconomics за професійною програмою «Управління публічними фінансами» (18.09.2020-17.06.2021).

 

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси та фінанси підприємств», «Фінанси», «Фінансово-економічна діяльність», «Фінансово-бюджетна система України», «Інновації та процеси змін».

 

Наукові інтереси:

Публічні фінанси; державні цільові фонди, проблеми та перспективи їх розвитку в Україні; фінансова політика України в контексті створення циркулярної економіки (управління відходами); особливості національних систем управління державними витратами на охорону довкілля; система фінансування  освітянського сектору.

 

Основні публікації (за 10 років):

 

 1. Делас В.А., Носова Є.А., Яфінович О.Б. Financial Security of Enterprises // Procedia Economics and Finance: 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015. 2015. 27. P. 248–266. URL: http: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009983
 2. Яфінович О.Б. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2015. № 167. С. 92–100. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1045
 3. Яфінович О.Б. Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12. С. 195–100.
 4. Яфінович О.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 8 (171). С. 180–186.
 5. Фінансово-економічна грамотність: підручник у 2 частинах. Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. О.Б. Жихор, О. В. Димченко. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. 1024 с. Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. О.Б. Жихор. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 440 с.
 6. Dybtsyna Е., Pohribna N., Iafinovych O. Public Spending on Environment Protection Ukraine: The mechanisms of Implantation. Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Vol. 1. Р.10-24.
 7. Zhykhor O., Pohribna N., Iafinovych O. Reforming the municipal facilities enterprises as the basis for the sustainable socio-economic regions’ development strategy in Ukraine. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M.Bezpartochnyi. Sofia. C. 270-277.
 8. Носова Є.А., Яфінович О.Б. Діяльність Рахункової палати України як складова державного фінансового контролю. Модернізацій державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія / І.О. Лютий, З.С. Варналій, О.Б. Яфінович та ін.; за наук. ред. Лютого І.О. та В.Б. Тропіної. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 78-91.
 9. Фінанси. Практикум / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, О.Б. Яфінович та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ: «ЛІРА-К», 2020. 352 с.
 10. Zhykhor O., Pohribna N., Miedviedkova N., Iafinovych O. Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. № 1113. P. 405–416. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5  (SCOPUS).
 11. Zhykhor, O., Ryeznikov, V., Pohribna, N., Miedviedkova, N., Iafinovych O. Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. № 188. Р. 667–679. DOI: 10.1007/978-3-030-37618-5_34 (SCOPUS).
 12. Фінанси: практикум / Ю.Л. Наконечна, Л.М. Демиденко, Н.С. Мєдвєдкова Н.С., Яфінович О.Б. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 330 с.
 13. Жихор О.Б., Плєшакова Н.А., Яфінович О.Б. Забезпечення фінансової інклюзії в Україні під впливом глобальних викликів. Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів: колективна монографія / за ред. О. А. Довгаль. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 423-444.
 14. Плєшакова Н.А., Яфінович О.Б. Теоретико-методологічні засади фінансової стабільності та практика її забезпечення в Україні. Фінансова система України: реалії, виклики, перспективи: монографія / за заг. ред. І.О. Лютого. Київ : Західноукраїнський національний університет, 2023. С. 37-60.
 15. Наконечна Ю.Л., Карпич А.Ю., Мєдвєдкова Н.С., Яфінович О.Б. Державні цільові фонди. Фінанси: підручник / за ред. І.О. Лютого. Київ : Західноукраїнський національний університет, 2023. С. 381-463.