Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Варналій Захарій Степанович

Варналій Захарій Степанович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження:
21.02.1955, с. Крива Балка, Саратський район, Одеська область, Україна (УРСР)

e-mail: vzs1955@gmail.com

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1980 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
 • 1991 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
 • 1999 – доктор економічних наук (зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія).

Кандидатська дисертація:

 • Економічна конкуренція в системі соціалістичного господарювання, 1990 р.

Докторська дисертація:

 • Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні, 1998р.

Трудова діяльність:

 • 1980-1981 – асистент кафедри політичної економії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту
 • 1981-1988 – партійна робота
 • 1988-1992 – старший викладач кафедри політичної економії Київського інституту політології та соціального управління
 • 1992-1994 – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1994-1996 – головний консультант Адміністрації Президента України
 • 1996-1998 – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998-1999 – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1999-2000 – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2000-2001 – начальник відділу, 2001-2003 – керівник Управління економічної безпеки Апарату РНБО України
 • 2003-2007 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
 • 2007-2012 – начальник Науково-дослідного центу з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
 • 2012- по т.ч. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди та відзнаки:

 • Відмінник освіти України (2002)
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2005)
 • Медаль «15 років Збройним Силам України» (2006)
 • Орден “За заслуги” III ступеня (2008)
 • Знак МОН України «За наукові досягнення» (2009)
 • Знак ДПА України «Почесний працівник Державної податкової служби України» (2010)
 • Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного  педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2017)
 • Почесний професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2016» (2018)
 • Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2019)
 • Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021)
 • Почесна Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021)

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Економічна політика та фінансова безпека держави»
 • «Економічна та фінансова безпека держави»
 • «Економічна та фінансова безпека підприємства»
 • «Податкова система та податкова політика»
 • «Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту»
 • «Теорія та методи наукових досліджень»
 • «Науково-дослідний семінар «Корпоративні фінанси»

Наукові інтереси:

 • Економічна та фінансова безпека
 • Фінансова політика
 • Детінізація економіки
 • Податкова політика та система оподаткування
 • Теорія і практика підприємництва

Варналій З.С. сформував наукову школу України з актуальних проблем розвитку підприємництва, забезпечення економічної та фінансової безпеки держави: підготував 12 докторів та 20 кандидатів економічних наук. За його участю розроблено ряд важливих для економіки України програм, стратегій та нормативно-правових актів, що стали вагомим внеском в розбудову Української держави. Наукові праці професора Варналія З.С. публікуються в Німеччині, Польщі, Латвії, Румунії, Грузії, Азербайджані, Білорусі, Казахстані, Росії, Японії. Великій Британії, ОАЕ.

Громадська діяльність та членство:

 • Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій (у КНУ імені Тараса Шевченка, Національному інституті стратегічних досліджень).
 • Дійсний член Академії економічних наук України (2004)
 • Академік Академії наук вищої школи України (2019)
 • Член Правління Товариства «Знання України».
 • Член Ради Спілки підприємців мали, середніх та приватизованих підприємств України.
 • Член редколегій низки наукових збірників та журналів.
 • Член Ради Асоціації платників податків України
 • Член Наукової експертної рани МОН України

Основні публікації:
Варналій З.С. є автором понад 600 наукових праць загальним об’ємом понад 700 д.а., у тому числі – 59 монографій, 33 підручника та навчальних посібника, зокрема:

 1. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З.С. Варналій. – К. : Знання України, 2015. – 463 с.
 2. Варналий З.С. Экономическая безопасность: Учебное пособие / З.С. Варналий, Н.В. Краузе, Ю.Н. Сохин. – Усть-Каменогорск (Казахстан): ВКГТУ, 2016. – 240с. (19,35 печ. л.). – Авт. матер. Тема 1-8. (С. 5-143) (11,0 д.а.).
 3. Варналій З.С. Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти / З.С. Варналій, К.В. Коваленко, С.В. Онищенко, І.В. Савич; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2016. – 395с. (23,02 д.а.). Авт. мат. 168 с. (10,0 д.а.).
 4. Варналій З. С. Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / З. С. Варналій, Л. Л. Клевчік. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 280 с. (16,3 д.а.). Авт. мат. – 137 с. (8,5 д.а.).
 5. Варналій З.С. Фінансово-економічна грамотність : підручник. – Ч. І : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред.. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – К.,Вид. дім «Кондор», 2017.-1024 с.-59,5 д.а. (Авт.мат. Тема 18. – С.871-916, 2 д.а.).
 6. Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник, Л.П. Хмелевська. – Київ : Знання України, 2017. – 231 с. (13,5 д.а.). Авт мат. 100 с. – 6,5 д.а.
 7. Варналій З.С. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / З.С. Варналій, Р.Р. Білик. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 454 с.
 8. Варналій З.СФінансова безпека підприємства: навч. посібник / З.С. Варналій, З.Б. Живко, Р.Р. Білик, С.В. Онищенко, М.О. Живко; за ред. З.С. Варналія. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 300 с.
 9. Варналій З.С. Податкова система : підручник / З.С. Варналій, М.В. Романюк К. : Знання України, 2019 – 567 с.
 10. Varnalii, Z., Nikytenko, D., Bilyk, R. Preconditionsoftheinvestmentsecurityofbalanceddevelopmentofnational economy. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations. Monograph. Daugavpils: Daugava Print. 2019. 228P. 24-36.
 11. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. Тіньова економіка в системі загроз інвестиційної безпеки / Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції: монографія.Рівне : НУВГП, 2019. С. 73-83.
 12. Varnalii Z.,Onyshchenko, S. Ukraine budget security: foundations and directions of provision in terms of digital economy development / Economic security at risks: findings from the digitalization of national economy. Monograph. /  University of Economy in Bydgoszcz. Poland Publishing House. 2019. 316 p. P.214-236.
 13. Варналій З.С. Інвестиційна безпека України в умовах фінансової глобалізації / Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору : монографія / За наук. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. 312 с. С. 140-157.
 14. Варналій З.С. Конкуренті стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі : монографія / З. С. Варналій / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; за заг.ред. А.І. Мокія. – Львів, 2019. – 872 с. (Авт. мат. С. 21-104, 716-751).
 15. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. Сутність та складові механізму забезпечення інвестиційної безпеки регіону / З.С. Варналій, Д.В. Нікитенко // Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – 252 с. – С. 153-170;
 16. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. Механізм забезпечення інвестиційної безпеки держави. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави : кол. моногр. / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін. ; за заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – 280 с. С. 151-168.
 17. Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації / З. С. Варналій. – Київ : Знання України, 2020. – 423 [1] с.
 18. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с. (Ав. мат. пп. 1.3, 3.6. 47 с. С.86-105, 281-307; 3,0 д.а.).
 19. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш та ін.; за ред. З.С. Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. 458 с. 26,7 д.а. (Авт. мат т. 1,2,11,12. С. 9-92, 400-454; 7,0 д.а.)
 20. Варналій З.С. Економічна та фінансова безпека підприємства: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Фінанси, банківська справа та страхування» / З.С. Варналій. – К.: ТОВ ЦП КОМПРИНТ, 2020. – 40 с. (2,0 д.а).
 21. Варналій З.С., Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Білик Р.Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч.посіб. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с. (15,3 д.а.). Авт. мат. 85 с. (5,0 д.а.).

Наукові статті:

 1. Варналій З. С. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю Україн. / З.С. Варналій, К.В Коваленко.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. – № 2 (167). – С. 6-11. (RINC, Index Copernicus (ICV2013 = 6.54).- Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/997
 2. Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, Л.Л. Клевчик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 8. – С.88-95.
 3. Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес. – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 97-106.
 4. Варналій З.С. Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Р. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 3-4 – С. 44-50. (РІНЦ)
 5. Варналій З.С. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / Р.Р Слободян, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С.104-108.
 6. Варналій З.С. Основні інститути інноваційного інвестування / З.С. Варналій, В.В. Зянько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (46), 2015. – С. 297-304. (РІНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib (Японія)
 7. Варналій З.С. Холдингова структура об’єднання підприємств / Погрібна К.В., З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. –№ 4. – С.108-113.
 8. Варналій З.С. Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.40-49.
 9. Варналій З.С. Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні / З.С. Варналій // Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 13-14.
 10. Варналій З.С. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування / З.С. Варналій // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск11. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2016. – С. 437-446.
 11. Варналій З.С. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.50-59.
 12. Варналій З.С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З.С. Варналій С.В. Онищенко, О.А. Маслій // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 159 (5 – 6). – С. 20-24. (Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04
 13. Варналій З.С. Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень / З.С. Варналій, С.В. Онищенко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. Частина І.– С. 75-80.
 14. Varnaliy Z. Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State (Запобігання загроз як передумова для підвищення рівня економічної безпеки держави) / Z. Varnaliy, S. Onishchenko, A.Masliy // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. № 7/1 (24). – С. 41-46. (IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo) DOI: 10.15587/2313-8416.2016.74409.
 15. Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів / З.С. Варналій // Фінанси України. – 2016. – № 6.– С.124-127.
 16. Zahariy Varnaliy. Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine / Z. Varnaliy, T. Vasyltsiv // The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 16, No 3. – P. 66-71. ISSN 2285–3332 (Румунія) (REPEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directories, ERICHPLUS, Scientific Commons, Public, Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute – Social Sciences, Scientific, Commons, Index Copernicus)
 17. Варналій З.С. Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України / З.С. Варналій // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – № 4 (59). – С.18-25. (Index Copernicus)
 18. Варналій З.С. Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України / З.С. Варналій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С. 43-47. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)
 19. Варналій З.С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання // Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 34/1, Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 140-150. (Index Copernicus та ін.)(1,0 д.а.)
 20. Варналій З.С. Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, – 2017. – Випуск № 2 (63). – С. 23-29. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC)(0,7 д.а.)
 21. Варналій З. С. Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України / З. С. Варналій // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 131-133. (Index Copernicus та ін.) (0,2 д.а.).
 22. Варналій З.С. Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська //Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). – С.7-14. (Index Copernicus та ін.) (Авт. мат. – 0,4 д.а.).
 23. Варналій З.С. Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України / З. С. Варналій, О.В. Красільник // Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету. – 2017. – Вип. 52. – 188 с. – (Економічні науки). – С. 5-14 (Авт. мат. 0,5 д.а) (Фахове видання)
 24. Варналій З. С. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. – № 5 (194). – С. 6-13. (RINC (E-Library), Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RePEc, Соционет, Index Copernicus (ICV = 70.91) 14 (Авт. мат. 0,5 д.а)
 25. Varnalii, Z. S. Methodological bases of research of the system of investment security of the nation / Z. S. Varnalii, D. V. Nikytenko, O. P. Mykytiuk // Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). ч. 1. С. 8-14. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-8-14.
 26. Варналій З. С. Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності / З.С. Варналій, А.А. Малиняк // Финансовые услуги. – 2018. – № 1. – С.17-20 (0,5 д.а.).
 27. Варналій З. С. Інституціональна архітектоніка податкової системи України / З.С. Варналій. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. – № 2 (197). – С. 6-12.  DOI: 10.17721/1728-2667.2018/197-2/1
 28. Варналій З.С. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна// Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 36/1, Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 9-17.DOI:5281/zenodo.1219572
 29. Варналій З. С. Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України / З.С. Варналій, Д.Є. Мендрик // Финансовые услуги. – 2018. – № 2. – С.2-6.
 30. Варналій З.С. Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області) /З.С. Варналій, Т.Т. Томашевський // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка “Економіка і регіон”. 2018. №1 (68). – С. 5–13.
 31. VarnaliiZ.ThestateofcorruptioninUkraine: generaltrendsandpeculiaritiesofdynamics/ Z. Varnalii, D. Nikytenko// Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка “Економіка і регіон”. 2018. №1 (68). – С. 86–90.
 32. Варналій З. С. Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки / З.С. Варналій, Д.В. Нікитенко // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2018. – № 6 (14). – С. 72-78.
 33. Varnaliy Z. Сonstruction complex development influence on region social and economic security /Varnaliy Z., Onyshchenko S , Zavora T.// International Journal of Engineering & Technology. – 7 (2) (2018) Р. -469-472.(Scopuc)(ОАЕ) DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14574(Авт. мат. 0,3 д.а.)
 34. Варналій З. С. Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалазації / З.С. Варналій, І.О. Данюк // Финансовые услуги. – 2018. – № 3. – С.17-20.
 35. Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 1(66). С. 21-28.
 36. Варналій З.С. Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України / З.С. Варналій, Т.Т. Томашевський // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2018. – № 8 (18). – С. 53-60.
 37. Варналій З. С. Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації / З.С. Варналій // Міжнародний науковий журнал Економічний дискурс. Випуск 2. 2018. С. 15-24.
 38. Варналій З. Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. –   № 5 (257). – С. 27-49
 39. Варналій З. С., Нікитенко Д. В.  Економіка і регіон. – 2018. – №4 (71). – С. 5-11. DOI:10.26906/еір.2018.4(71).1348
 40. Варналій З.С. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / З.С. Варналій, А.М. Мехед // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2019. – № 2 (22). – С. 81-87.
 41. Варналій З.С.Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни / З.С. Варналій, Т.Т. Томашеський// Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 41, Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 171-179.
 42. Варналій З.С.Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства  / З.С. Варналій, А.М. Романюк // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. 2019 № 4 (66) 2 т. С. 17-23. (Polish Scholarly Bibliography (PBN)та ін.) DOI:10.25313/2520-2057-2019-4-4827
 43. Варналій З. С. Сучасна проблематика функціонування трансфертного ціноутворення в Україні / З.С. Варналій, С.М. Мацур // Финансовые услуги. 2019. № 1. С.33-37. (IndexCopernicusта ін.).
 44. Варналій З. С. Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України / З.С. Варналій, В.А. Босенко // БІЗНЕС-НАВІГАТОР. 2019. Випуск 1 (50). С. 144-148.(Фах. вид.)
 45. Varnalii Z. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine / Z.Varnalii, L.Demydenko, Y.Nakonechna, N. Miedviedkova // Globalization and Business (Georgia). 2019. No 7. P. 73–78.
 46. Voynarenko, M., Varnalii Z., Hurochkina V., Menchynska O.Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics  // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). (Khmelnytskyi, Ukraine, September, 2019). P. 161-166.Atlantis Press. Volume 95. Homepage:  https://www.atlantis-press.com/article/125917640. (Google Scholar). DOI: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32 (Web of Science).
 47. Варналій З. Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави / З. Варналій, Р. Білик, А. Мехед // Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 41.   С. 68-74
 48. Варналій З. Загрози фінансовій безпеці України в умовах гібридної війни / З. Варналій,Т. Томашевський. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. № 3 (204). С. 6-13. (IndexCopernicus(ICV2018: 100.00 та ін.)DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/204-3/1
 49. Варналій З.С. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / З.С. Варналій, А.М. Мехед // Інтернаука. Сер.: Економічні науки. – 2019. – № 2 (22). – С. 81-87. (Polish Scholarly Bibliography (PBN) та ін.). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-4681
 50. Варналій З.С. Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни / З.С. Варналій, Т.Т. Томашеський // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 41. –С. 171-179(Index Copernicus та ін.) org/10.31470/2306-546Х-2019-41-171-179
 51. Варналій З.С. Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства / З.С. Варналій, А.М. Романюк // Інтернаука. Сер.: Економічні науки. – 2019. – № 4 (66), т. 2. – С. 17-23 (Polish Scholarly Bibliography (PBN) та ін.) DOI:10.25313/2520-2057-2019-4-4827.
 52. Варналій З. С. Сучасна проблематика функціонування трансфертного ціноутворення в Україні / З.С. Варналій, С.М. Мацур // Финансовые услуги. – 2019. – № 1. – С. 33-37.
 53. Варналій З. С. Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України / З.С. Варналій, В.А. Босенко // Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 1 (50). – С. 144-148.
 54. Varnalii Z. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine / Z.Varnalii, L.Demydenko, Y.Nakonechna, N. Miedviedkova // Globalization and Business (Georgia). – 2019. – № 7. – P. 73–78.
 55. Varnalii Z. Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics / Voynarenko, Z. Varnalii, V. Hurochkina, O. Menchynska // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). (Khmelnytskyi, Ukraine, September, 2019). – P. 161-166. Atlantis Press. Volume 95. Homepage: https://www.atlantis-press.com/article/125917640. (Google Scholar). DOI:https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.32 (Web of Science).
 56. ВарналійЗ. С., Лесик М. В. Вплив курсової політики на стан зовнішнього боргу України // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – № 2. – С. 108-114. (Polish Scholarly Bibliography (PBN) та ін.) https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5649
 57. Varnalii, Z.Voynarenko, M.Yemchuk, L.Skorobohata, L.Bushovska, L. Economic and Mathematical Modeling in Informational Support of Innovational Processes Management Functions. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 – roceedings, 2020, с. 712-717, 9208913 (Scopus).
 58. Варналій З. С., Лесик М. В. Вплив курсової політики на стан зовнішнього боргу України // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – №2. – С. 108-114. (0,7 д.а.) Ат. мат. (0,4 д.а.) (Polish Scholarly Bibliography (PBN) та ін.) https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5649
 59. Варналій З.С. Соціальна безпека України: сутність, проблеми та шляхи забезпечення / З.С. Варналій, Р.Р. Білик, М.О. Хмелевський // Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 45, Переяслав, 2020. – С. 105-114. (Index Copernicus та ін. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45-105-114. https://economic-bulletin.com/index.php/journal/issue/view/32/PDF%20-%2045
 60. Zakharii Varnalii, Olha Shevchenko. DETERMINING DISPARITIES LEVEL IN UKRAINE’SREGION ON THE BASE OF FUZZY – PLURAL APPROACH (Визначення рівня диспропорцій у регіонах України на основі нечітко-множинного підходу). Економіка і регіон. ПолтНТУ. 2020. № 1 (76). С. 6–14. (0,7 д.а.). Авт. мат (0,4 д.а.). DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).1912.
 61. Варналій З. С., Мехед А. М.   Забезпечення функціонування системи фінансової безпеки підприємства та методи оцінки її ефективності”, 2020 SCIENTIFIC COLLECTION«INTERCONF» (Manchester, Great Britain) – № 1(31) – 2020 – 224 р. (С.38-45) 0,4 д.а. file:///C:/Users/Dyma/Downloads/2020.10.6-8.pdf
 62. Varnalii, O. Cheberyako, O. Bazhenova, D. Nikytenko, R. Bilyk. STRATEGIC PRIORITIES OF BUDGET POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 4, n. 35, p. 170-179, dec. 2020. ISSN 2310-8770. Available at: <http://fkd.org.ua/article/view/221964/222728>. Date accessed: 25 Jan. 2021. doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221964.
 63. Варналій З.С., Мацур С.М. Коригування параметрів зіставності операцій для цілей трансфертного ціноутворення // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №1/45. С. 78-90. (0,7 д.а.) Ат. мат. (0,4 д.а.).
 64. Варналій З. С., Андрєєв О. О. Фінансова безпека підприємства: сутність та формування системи забезпечення // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №6.(0,6 д.а.) Ат. мат. (0,4 д.а.). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7361
 65. Oksana Mykytiuk, Zakharii Varnalii, Dmytro Nikytenko, Stanisław Gędek, Lesya Pashnyuk. Investment Determinants of Economic Growth: World Experience and Ukraine. С. 106-123. https://wwwmruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/6303/5316
 66. Varnalii Z.S. State policy for ensuring budgetary security of Ukraine in terms offinancial globalization/ Z.S. Varnalii, S.V. Onyshchenko, О.А. Maslii, M. Filonych / International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 12, December 2020, pp. 2283-2292. Scopus. DOI: 10.34218/IJM.11.12.2020.215/
 67. Варналій З. С. Соціальна підсистема економічної безпекології // Економічний вісникуніверситету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. Випуск 49, Переяслав, 2021. С.140-148. (0,8 д.а.) DOI: 10.31470/2306-546X-2021-49-140-148
 68. Варналій З. С., Стиценко Т. О. Сучасний стан використання методів оптимізації податкового навантаження підприємств в Україні // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7378