Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Рожко Олександр Дмитрович

Рожко Олександр Дмитрович

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: заслужений економіст України

Дата народження: 30 травня 1981 року

email: oleksandr.rozhko@knu.ua

Посилання на профілі:

 

 

Навчання:

 • – 1998–2004 рр. — навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою);
 • – 2004–2006 рр. — навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» (кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
 • – січень 2007 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему: «Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України» (науковий керівник – д.е.н., проф. Лютий І.О.);
 • – червень 2011 р.- закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація «Цивільне право») та здобув кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою);
 • – квітень 2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Державні фінанси у забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні» (науковий консультант – д.е.н., проф. Лютий І.О.).

Трудова діяльність:

 • – З вересня 2006 року – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З листопада 2008 року – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З лютого 2010 року – заступник директора Інституту післядипломної освіти з навчальної роботи, доцент кафедри фінансів (за сумісництвом).
 • – З листопада 2015 року – директор Інституту післядипломної освіти, професор кафедри фінансів (за сумісництвом).
 • – З лютого 2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток).
 • – З травня 2021 року – професор кафедри фінансів.

Викладає курси:

«Теорія грошей», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Валютне регулювання та контроль», «Державний внутрішній фінансовий контроль».

Громадська діяльність:

 • – Голова Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Університету (2018-2021 рр.).
 • Голова журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2011-2020, 2023 рр.). Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.12 (2020-2021 рр.). Є членом редколегії наукових фахових журналів,  «Фінансові послуги», «Наукові праці НДФІ», «Фінансовий контроль», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки».У 2018 році призначено членом Координаційної ради з питань захисту економічних прав при Уповноваженому ВРУ з прав людини.Рожка О.Д. призначено членом експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів (економічні науки).На сьогодні здійснює керівництво 3 здобувачами ступеня PhD.

Нагороди та відзнаки:

 • – Заслужений економіст України (2016 р.)
 • – Почесна Грамота МОН України (2018 р.)
 • – Орден «За заслуги» III ступеня (2019 р.)

Наукові інтереси:

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах фінансової глобалізації. Механізм реалізації фінансової політики держави. Суперечності розвитку публічних фінансів в Україні.

Основні публікації:

Автор понад 120 наукових і навчально-методичних публікацій.

 1. Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку [монографія] / О. Д. Рожко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 2. Reengineering of processes of management by state finance in conditions of budget reform / Rozhko O.D. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Vol 3. – № 26. – P. 245–255 (Web of Sсience).
 3. Scientific principles of risk-management in transnational banks / Rozhko O.D., Tkachenko N.V., Momot O.M. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 1. – № 28. – P. 55–63 (Web of Science).
 4. Global Practices of Higher Education Financing: Approaches and Models / Zatonatska T.H.), Rozhko O.D., Lyutyy I.O., Tkachenko N.V., Anisimova O.Y. // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. – 2019. – Vol. 22. – № 4. – P. 95–112. (Web of Science).
 5. Bank credit in financial provision of agricultural enterprises / Rozhko O.D., Marenych T.H., Onegina V.M., Belyayeva L.A., Maliy O.G. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol 4. – № – P. 41-51 (Web of Science).
 6. Budget planning with the development of the budget process in Ukraine / Romenska K., Chentsov V., Rozhko O., Uspalenko V. // Problems and Perspectives in Management. – 2020. Vol. 18 (2). – P. 246–260 (Scopus).
 7. Scientific and methodical approach to budget strategizing using the program-target method / Rozhko О., Tkachenko N., Kovalenko Yu. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol. 2. – № 33. – P. 335–344 (Web of Science).
 8. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетних дисбалансів / Рожко О.Д., Сафонов Ю.М., Ємельяненко Л.М., Баженков Є.В., Бридун Є.В.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – № 5 (40). – С. 99–109 (Web of Science).
 9. Оптимізація видатків Державного бюджету України в умовах війни / Лютий І.О., Рожко О.Д., Лютий С.І. // Світ фінансів, №4 (73). – 2022. С. 45-55.
 10. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в умовах війни /Лютий І.О., Рожко О.Д., Плєшакова Н.А. // Ефективна економіка, №3. – 2023 .