Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Романюк Микола Васильович

Романюк Микола Васильович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 23.05.1964, с. Старий Кривин, Хмельницька обл., Україна

Освіта:
1986 – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
1991 – кандидат економічних наук (зі спеціальності «політична економія»).

Трудова діяльність:
1986-1988 – асистент кафедри політичної економії Ужгородського державного університету
1988-1991 – аспірант економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка
1992-1996 – доцент кафедри економічної теорії Ужгородського державного університету
1996 – 2005р. – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Мукачівського технологічного інституту
2005- 2008 – докторант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2008 – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З 2009 по теперішній час – доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Реалізація нагромадження в соціально-економічному розвитку регіонів, 1991 р.

Викладає курси: «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Державний фінансовий контроль».

Наукові інтереси:
• Податкова політика та податкова система
• Фінанси підприємств
• МСФЗ(IFRS).

Громадська діяльність та членство:

 • Член Ради Аудиторської палати України
 • Сертифікований аудитор України;
 • Диплом АССА по міжнародній фінансовій звітності ;
 • Член ЄБА(Європейська бізнес-асоціація);
 • Партнер з аудиту групи компаній «Нексія ДК. Аудитори і консультанти»
 • Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси» (2010, 2011, 2012, 2013,2014 рр.).
 • Член журі Всеукраїнської студентської олімпіадиз дисципліни «Податкова система України»(2018, 2019рр.)

Основні публікації:

 1. Податкова політика як чинник соціально-економічного зростання в Україні.// Монографія. Київ. Центр учбової літератури. – 2008р;
 2. Податкова система. Навч.посіб./за ред.. І.О. Лютого. К., 2009 (у співав.);
 3. Етапи та фактори впливу на формування податкової системи України.(в співав.) //Держава та регіони. Науково-виробничий журнал Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” Серія:Економіка та підприємництво, №4,2002р.
 4. Облік основних засобів, як відображення існуючого протиріччя між бухгалтерським та податковим обліком(в співав.). //Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 2. Економічні науки,№4, 2002 р.
 5. Формування податкової системи України та відносини власності.//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”, №69,2005р.
 6. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки.(в співав.)//Вісник Хмельницького національного університету, серія “Економіка”, вип..2, част.2, 2005р.
 7. Оптимізація податкового навантаження на суб‘єктів господарювання як основний напрямок удосконалення податкової політики держави ( в співав.)//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”, №79,2005р.
 8. Кумулятивність оподаткування та його вплив на макроекономічні процеси.//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”, №80, 2005р.
 9. Оподаткування банківської діяльності.//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”, №8, 2006р.
 10. Оподаткування страхових організацій податком на прибуток підприємств.(в співавт.)// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка” – №81-82 – 2006р.
 11. Податкова політика, як чинник стабільності соціально-економічного розвитку України(в співав.)//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”- №86-87 – 2006р.
 12. Вплив бюджетно-податкової політики держави на фіскальну ефективність податкової системи України.(в співав.)//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”, -№91-2007р.
 13. Романюк М.В. Проблеми удосконалення прямого оподаткування страхової діяльності.//Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Випуск 3(19),2009р.
 14. Романюк М.В. Податкове планування як важливий елемент корпоративного фінансового менеджменту.//Мінімізація сплати податків :економіко-правовий аспект. Збірник тез «Матеріали науково-практичного круглого столу». – Ірпінь: Національний університет ДПС України,2009р.
 15. Романюк М.В. Перспективи національних податкових систем країн з перехідною економікою та глобалізацій ні процеси.(в спів.)//Збірник матеріалів Науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів». – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009р.
 16. Романюк М.В. Проблеми податкового адміністрування в Україні та необхідність кодифікації податкового законодавства// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Серія “Економіка”, – №115, 2009р.
 17. Романюк М.В. Податкове регулювання, як дієвий інструмент антикризової економічної політики.//Фінанси України – №12,2009р.
 18. Романюк М.В., Добровенко О.А. Джерела конкурентної переваги фірми – структура та методи визначення// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Серія “Економіка”, – №138, 2012р.;
 19. Романюк М.В. Податкова політика як чинник стану фінансової безпеки держави// Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення. Збірник наукових праць., С.154 – 159., 2012 р.;
 20. Романюк М.В. Податкове стимулювання економіки шляхом впливу на амортизаційну політику суб’єктів господарювання.// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції(30-31 жовтня 2013 року) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014
 21. Фінанси. Підручник. / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 22. Романюк М.В. Податкове стимулювання інноваційного розвитку./З.С.Варналій, М.В. Романюк//Стратегічні пріорітети. – №4(45), 2017. – с. 5-16
 23. Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine/Z. Varnalii, M. Romanyuk, D. Nikytenko / Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience. Edited by professors Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk (Tarnobrzeg, Poland) – 2018. – с.73-90
 24. Романюк М.В. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні./З.С.Варналій, М.В. Романюк, Р. Білик //Формування ринкової економіки в Україні.Випуск 40. Частина І. – 2018. с.44-51.
 25. Фінансово-економічна грамотність. Підручник. Т.2/ Лютий І.О, Варналій З.С.,  Чеберяко О.В., . Носова Є.А. , Романюк М.В., Яфінович О.Б., Делас В.А., Філюк Г.М. та ін.;за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор.– К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 26. Податкова система. Підручник/З.С.Варналій, М.В.Романюк.- Київ: Знання України.-2019. – 567с.