Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Рак Роман Володимирович

Рак Роман Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 28.05.1979, м. Хмельницький

Освіта:
2001 – Європейській університет, економічний факультет магістр з фінансів.
2006 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит). .

Трудова діяльність:
2002 – 2008 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2008 – 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України – 2006 р.

Викладає курси: Фінансовий менеджмент, Фінансовий ринок, Інвестиції в акції, Фондовий ринок.

Наукові інтереси:
Теоретико-методологічні проблеми функціонування фінансової системи України
Міжнародний фінансовий ринок
Суперечності розвитку фінансової системи у процесі фінансової глобалізації

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):
1. Рак Р.В. Внедрение новых технологий и инструментов на рынке ценных бумаг / І.С. Івахненко, Р.В. Рак / Экономика. Управление. Право. Россия. 2013. – № 1 (37). – С. 49-53
2. Рак Р.В. Забезпечення ефективного механізму функціонування фондового ринку України: зб. матер. Х Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2013 р. / Р.В. Рак / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 281-285. – 0,3 д.а.
3. Рак Р.В. Проблеми забезпечення та перспективи покращення фінансової безпеки фондового ринку / І.С. Івахненко, Р.В. Рак, К.К. Курищук / Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 132-138. – 0,25 д.а.
4. Рак Р.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / Р.В. Рак, К.В. Ковальська / Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №1 (104). – С. 29 – 33
5. Рак Р.В. Світовий досвід функціонування ринку державних цінних паперів/ Р.В. Рак / Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) – 2010. – №1(48). – С. 116 – 122
6. Рак Р.В. Особливості управління грошовими потоками на ринку державних запозичень України / Р.В. Рак, Т.С. Овчаренко / Менеджмент: Збірник наукових праць / Головний редактор А.І. Кредісов. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 105 – 118
7. Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України / Р.В. Рак / Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 72-80
8. Рак Р.В. Державні цінні папери у сфері державних запозичень / Р.В. Рак, К.В. Ковальська / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія. Економіка. – 2009. – № 116 – С. 24-27
9. Рак Р.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / Р.В. Рак, К.В. Ковальська / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – Вип. 113. – 2009. – С. 32 – 34