Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Плєшакова Наталія Анатоліївна

Плєшакова Наталія Анатоліївна

 

Посада: доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 26 грудня, м. Київ, Україна

email: pleshаkova@knu.ua

Посилання на профілі:

 

 

Навчання:

 • 2005–2011 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра банківської справи. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію «магістр з економіки за спеціальністю «Банківська справа», викладач вищого навчального закладу» (диплом магістра з відзнакою).
 • 2011–2015 рр. – аспірантка кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2017 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

 

Трудова діяльність:

 • З 2011-2019 рр.– асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2019 р. – дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Кандидатська дисертація: Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України – 2017 р.

 

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансова політика України в умовах глобалізації»,  «Теорія грошей та фінансів», «Фінансові технології у системі публічних фінансів»

 

Наукові інтереси:

Фінансова стабільність та фінансова безпека держави; формування фінансової політики  в сучасних умовах.

 

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.)
 • Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)
 • Грамота  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2023 р.)

 

Громадська діяльність:

 • Член журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2019 – 2024 рр.).
 • З вересня 2022 року – керівниця Центру кар’єри та працевлаштування ЕФ КНУ
 • Голова журі Всеукраїнського конкурсу «GENIUS Olympiad Ukraine» (категорія «Бізнес») (2024 р.).

 

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Стажування за професійною програмою «Управління публічними фінансами» у Kyiv School of Economics (18.09.2020-17.06.2021), сертифікат №2021-MPF-000046.
 • Стажування за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» від Академії цифрового розвитку (4-18.10.2021), сертифікат №2GW-152.
 • Стажування за курсом «Цифрові інструменти Google для освіти» від Академії цифрового розвитку (31.10-20.11.2022), сертифікати  №GDTfE-04-Б-03104 (30 годин) та №GDTfE-04-C-01474 (15 годин).
 • Освітній курс «Школа фінансової грамотності Талан» від НБУ та МОН (2-25.08.2022), сертифікат №0178 (30 годин).
 • Інтенсив із платіжної безпеки (6.11.2022) від EMA Academy та Школи кібербезпеки (6 годин).
 • Учасник проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge від UGEN: «Сучасний викладач», 27-29.02.2024. Сертифікат №1054

 

 

Участь у міжнародних та вітчизняних проєктах

 1. CPEA-LT-2017/10004 “Norwegian-Ukrainian cooperation in a field of Public sector accounting, budgeting and finance Research Education (NUPRE)” Норвезько-українське співробітництво у галузі державного сектору бухгалтерського обліку, бюджетування та фінансування науково-дослідної освіти (NUPRE) 2018-2021 рр.
 2. CPEA-2015/10005 “Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy Education: Accounting, Budgeting and Finance (NUPSEE)” Норвезько-українське інституційне партнерство у галузі освіти в галузі державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування та фінансування (NUPSEE) 2016-2019 рр.
 3. Виконавець проєкту 2021.01/0239 «Нові геостратегічні загрози соціальній безпеці людини в умовах гібридної війни та шляхи їх запобігання», Національний фонд досліджень України, 2022 р. – по теперішній час

 

Основні публікації:

З проблем наукового дослідження опублікувала понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з них: 3 підручники у співавторстві, 1 практикум у співавторстві, 5 розділів у колективних монографіях, 29 статей у фахових виданнях, 1 навчально-методичну працю у іноземному виданні та 3 методичні розробки.

 

 1. Плєшакова Н. А. Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова, П. А. Мороз // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 : Економіка. – 2012. – Вип. 2. – С. 182–188
 2. Плєшакова Н. А. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 8 (149). – 2013. – С. 76–79
 3. Pleshakova N. State financial stability supporting continuous innovative development / N. Pleshakova, N. Drozd // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2013. – № 13. – С. 5–11
 4. Плєшакова Н. А. Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 1 (154). – 2014. – С. 112–115.
 5. Плєшакова Н. А. Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Н. А. Плєшакова // Ефективна економіка. – Електронні дані. – 2015. – № 9 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4332.
 6. Плєшакова Н. А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації / Н. А. Плєшакова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10 (173). – С. 30–34.
 7. Плєшакова Н. А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України / Н. А. Плєшакова // Бізнес Інформ. – № 9. – 2015. – С. 158–162.
 8. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с.
 9. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 10. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Н.А. Плєшакова та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 11. Плєшакова Н. А. Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н. А. Плєшакова, Т. М. Гриб // Бізнес Інформ. – № 2. – 2019. – С. 362–366.
 12. Plieshakova N. The corporate governance reforms of the state-owned banks of Ukraine / Yurii Tustanovskyi, Oksana Denys, Nataliia Plieshakova // EUROPEAN COOPERATION. – Vol. 3(43). – 2019. – P. 68-79
 13. Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія / за наук. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 312 с. (п. 3.1 Управління зовнішнім державним боргом: практика країн ЄС та вітчизняні реалії, С. 114-139)
 14. Plieshakova N.A. Behavioral finance theoretical background and empirical evidence / I. Lyutyy, M. Knir, N. Plieshakova, O. Plieshakova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – Vol. 4 №31. – 2019. – С.385-393(Web of Science)
 15. Knir M., Plieshakova N. Current Conditions and Challenges of Public Debt Management in Ukraine / Knir, N. Plieshakova, Ya. Kryvoruchko // Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 2. Public finances and financial markets: international trends and Ukrainian experience, Bodo, Norway. – Vol.2. – 34-46
 16. Фінанси. Практикум / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Н.А. Плєшакова та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ: «ЛІРА-К», 2020. – 352 с.
 17. Плєшакова Н. А. Міжнародний валютний фонд і його вплив на фінансову систему України / Н. А. Плєшакова, О. С. Лялькін // Бізнес Інформ. – № 10. – 2021. – С. 298–304.
 18. Плєшакова Н. А. Фундаментальні засади «Тетчеризму» як основи стійкого економічного зростання/ Н. А. Плєшакова, О. С. Лялькін // Економіка та суспільство. – №43. – 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-79
 19. Варналій З. С., Чеберяко О. В., Мєдвєдкова Н. С., Микитюк О. П., Плєшакова Н. А. Іноземний досвід смарт-сіті у забезпеченні соціальної безпеки людини в умовах криз // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2023. – №8.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9194
 20. Фінанси: підручник : 2-ге вид., доп. та перероб./ І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Н.А. Плєшакова та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ, 2023. 716 с.