Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Носова Євгенія Анатоліївна

Носова Євгенія Анатоліївна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 16 жовтня, м. Київ, Україна

e–mail:euvgenianosova@knu.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1998-2004 – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра обліку та аудиту. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).
 • 2004-2007 – аспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 р. – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.10 – статистика)

Кандидатська дисертація: Статистичне забезпечення маркетингових досліджень – 2009 р.

Трудова діяльність:

 • 2004– головний бухгалтер ТОВ “Атіка-Груп”.
 • 2008 – 2009 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2009 – 2015 рр. – асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • З 2015 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:
ІІ місце у номінації «Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях» на VІІ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського

Викладає навчальні дисципліни: “Фінанси підприємств”, “Фінансова санація і банкрутство”, Equityinvestments

Наукові інтереси:
Формування фінансових ресурсів підприємств, визначення джерел фінансування та їх оптимальної структури, оцінка фінансового стану підприємств, оподаткування підприємств.

Основні публікації:

 1. Носова Є.А. Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства / Є.А. Носова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – Випуск 27, т. 2. – 2012. – С. 264-272. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2012_27_2/Zb27_2_36.pdf
 2. Носова Є.А. Система показників оцінки фінансового стану підприємств / Є.А. Носова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – №138. – 2012. – С 53-56. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/3460
 3. Носова Є.А. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства / Є.А. Носова // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – №2. – 2012. – С. 57-64.
 4. Носова Є.А. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств / Є.А. Носова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – Випуск 27, т. 3. – 2012. – С. 177-185. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2012_27_3/Zb27_3_25.pdf
 5. Носова Є.А. Статистичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств / Є.А. Носова // Прикладна статистика: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2012. – С. 254-263.
 6. Носова Є.А. Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки вартості підприємства / Є.А. Носова // Формування ринкових відносин України: Збірник наукових праць. – №7 (134). – 2012. – С 100-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_7_24.
 7. Носова Є.А. Альтернативні методи оцінки вартості бізнесу / Є.А. Носова // Формування ринкових відносин України: Збірник наукових праць. – №8 (135). – 2012. – С 86-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_8_21.
 8. Носова Є.А. Використання інтегрального показника для оцінки фінансового стану підприємств / Є.А. Носова // Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-63.
 9. Носова Є.А. Визначення сутності ліквідності та платоспроможності підприємства // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. IX Міжнар. наук.-практ. конференції, 25–26 жовтня 2012 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 140-143. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wtpdfsu_2012
 10. Носова Є.А. Проблеми оподаткування та тінізації заробітної плати в Україні // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнар. наук.-практ. конференції, 24–25 жовтня 2013 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.259–265.
 11. Носова Є.А. Тіньова заробітна плата в України: причини існування та шляхи подолання / Є.А. Носова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – № 2(6). – 2013. – С. 110-116. – Режим доступу: http://stvua.com/?wpfb_dl=18
 12. Носова Є.А. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні / Є.А. Носова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – №167. – 2015. – С. 73-81. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1039
 13. Delas V., Nosova E., Yafinovych O. Financial Security of Enterprises // Procedia Economics and Finance. – Volume 27, 2015. – Pages 248–266. – Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009983
 14. Носова Є. А. Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – №178. – 2016. – С. 18-25. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/7562