Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Любкіна Олена Вікторівна

Любкіна Олена Вікторівна

Посада: Заступник декана з навчально-методичної  роботи, доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 23 січня 1973 року

м. Вознесенськ, Миколаївська обл., Україна

e–mail:

olena.liubkina@gmail.com

olena.liubkina@knu.ua

 

 

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1990-1995 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра економічної теорії. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Економіка” та здобула кваліфікацію спеціаліста «економіст, викладач економічних дисциплін». Диплом з відзнакою.
 • 1995-1998 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2003 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія)

Трудова діяльність:

 • 1999 – 2000 викладач кафедри фінансів Академії муніципального управління, м. Київ
 • 2000 – 2005 асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2005 – 2009 доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 – 2018 – доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2018  і дотепер – заступник декана з навчально-методичної  роботи,доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація: Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку – 2003 р.

Викладає навчальні дисципліни : «Фінансовий менеджмент», «Корпоративні фінанси», «Міжнародні фінансові ринки».

Наукові інтереси:

Управління фінансами корпорацій і приватного бізнесу, цифрові фінанси і FinTech, фінансові інвестиції, концепція фінансової стабільності в умовах глобалізованої економіки.

Нагороди та відзнаки:

Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008 р., 2011 р., 2016 р., 2017 р.), грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р., № 550), грамотою МОН України.

Основні публікації:

 1. Liubkina O. Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements / Liubkina O., Murovana T., Magomedova A. // Marketing and Management of Innovations – 2019. – №4. – р. 336 – 352 (WoS-ESCI)
 2. Любкіна О.В. “Непрозорі” фінансові ринки : види, причини формування та вплив на цінову ефективність і захищеність інвесторів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 12. – С. 9 – 13.
 3. Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 24 (грудень). – С. 34 – 38.
 4. Любкіна О.В. Коливання цін на ринках фінансових активів та їх вплив на цикл ділової активності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 8. – С. 155 – 159.
 5. Любкіна О.В. Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2014. – № 3.– С. 70 -76
 6. Фондовий ринок: практикум: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2017. 718 с.
 7. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015, 2016. — 621 с., 686 с.
 8. Цінні папери: Підручник. / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2011. — 1094 с.
 9. Цінні папери: Практикум/ За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2013. — 791 с
 10. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 11. Любкіна О.В. Теоретичні засади та практика функціонування ринку фінансових активів: монографія / О.В.Любкіна. – Київ: Видавництво Ліра-К. – 2019. – 244 с.

За матеріалами конференцій та круглих столів:

 1. Liubkina O. FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development / Ihnatiuk A., Liubkina O., Murovana T., Magomedova A. // Іnternational Workshop “Fintech, Greener Economy & Finance (FGE&F-WS’2020) (WoS-ESCI)
 2. Liubkina, O. Big data analysis in the public sector: usefullness in Ukraine / Liubkina, O., Lyutyy, I., Onopko, M.// CIGAR Conference “Alternative views on Public Sector Accounting and Financial Management”, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands 13 – 14 June 2019
 3. Liubkina, O. Implementaition of international accounting standarts as a precondition for financial stability of the state-owned banks in Ukraine / Liubkina, O., Lyutyy, I., Onopko, M. // Worksshop “Modernization, Westernization and Democratization of Public Financial Management”, Kyiv, Ukraine, 6 – 8. June 2018
 4. Liubkina, O. Transition of the state-owned banks in Ukraine to International Financial Reporting Standard (IFRS 9): useful innovation or unintended consequences for financial regulators? / Liubkina, O., Bourmistrov A., , Lyutyy, I., Onopko, M., Vakulenko, V. // Internal Seminar and CIGAR Conference “Future Avenues for Public Sector Accounting: Engaging Research, Practice and Use”, Porto, Portugal, 8 – 9. June 2017 (https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2649804/FoURapport542020.pdf?sequence=1&isAllowed=y)