Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Делас Віталіна Анатоліївна

Делас Віталіна Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 25 січня 1978 р., м. Іллінці, Вінницької обл.

e-mail: delasvitalina@knu.ua

Освіта:
2000 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Фінанси».
2011 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Трудова діяльність:
2001 – 2009 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2009  – 2018рр. – асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2018 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імен і Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація: Банківська діяльність на валютному ринку України, 2011 р.

Викладає курси: «Фінансовий менеджмент», «Корпоративні фінанси», «Міжнародні фінанси», «Аналіз фондового ринку»

Наукові інтереси:
Фінанси підприємства
Фінансовий ринок
Міжнародні фінансові відносини

Основні публікації:

Повну інформацію про наукові публікації відображено у базі Університету – http://dsr.univ.kiev.ua/pub/

  1. Делас В. А. Визначення вартості капіталу вітчизняних підприємств / В. А. Делас // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнар. наук.-практ. конференції, 29–30 жовтня 2015 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. С. 74 -76;
  2. Делас В.А. Сучасні особливості функціонування світового валютного ринку. / В. А. Делас // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнар. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. С. 89 – 91;
  3. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 728 с.
  4. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч.2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки /за ред. д.е.н., проф. О.Б. Жихор. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 440 с.
  5. Delas V., Nosova E., Yafinovych O. Financial Security of Enterprises // Procedia Economics and Finance. – Volume 27, 2015. – Pages 248–266. – Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009983

За матеріалами конференцій та круглих столів:

  1. Делас В. А. Сучасні особливості функціонування світового валютного ринку / В. А. Делас // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України:  зб.  матер. XІІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конференції, 27–28  жовтня 2016  р. /  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. С. 149-153;
  2. Делас В. А. Визначення вартості капіталу вітчизняних підприємств / В.А. Делас // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. X Міжнар. наук.-практ. конференції, 29–30 жовтня 2015 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. С. 74 -76;