Ситайло Уляна Василівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: Доктор філософії (PhD) за спеціальністю 051 «Економіка»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6013-2580

Google Scholar: Uliana Sytailo  

Біографія:

– Ситайло У. В. народилася 18 травня 1993 р. Українка. У 2016 р. закінчила з відзнакою факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Також у 2016 р. закінчила Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», здобувши ступінь бакалавра з правознавства.

2016-2020 рр. – аспірантка кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У лютому 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» на тему «Оцінювання результативності стратегії економічної безпеки енергоринку в умовах євроінтеграції».

2016-2020 рр. – асистент, а у 2020-2023 рр. – старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій.

З вересня 2023 р. – по теперішній час – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

Подяка ректора Національного університету харчових технологій за активну участь у підготовці та проведенні II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм», 2018 р.

Курси, які викладаються:

 • Бізнес-планування
 • Організація бізнесу
 • Методика викладання економічних дисциплін

Наукові інтереси: економічна безпека, стратегічне планування, електроенергетична євроінтеграція, трансформація енергоринку, сталий розвиток.

 

Стажування:

Травень-червень 2021 р. – підвищення кваліфікації за темою «Створення WEB-сайтів за допомогою сучасних програмних засобів», Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій.

Листопад 2020 р. – підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів (цифровий компонент) «Ефективні рішення «Google for Education для хмарної взаємодії», організована робочою групою сертифікованих тренерів Google Україна за активної підтримки МОН.

 

Громадська діяльність:

Куратор академічної групи

Вересень 2018 – вересень 2019 рр. – член Комісії з питань міжнародного співробітництва Громадської ради при Міністерстві енергетики України.

 

Має понад 60 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Sytailo U., Okhrimenko O. Evaluating the level ofeconomic security of the EU energy markets. Eastern Journal of European Studies. 2020. Volume XI, Issue 2. P. 353-377 (Romania). URL: https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_ 1102_SYT.pdf (SCOPUS, Web оf Science)
 2. Bihun (Sytailo) U. Conceptualization of economic security in the context of energy markets’ integration. CES Working Papers. 2018. Volume X, Issue 2.P. 167-181. URL: https://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2018_X2_BIH.pdf
 3. Ситайло У. В. Івент–менеджмент: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» денної та заочної форм навчання / У. В. Ситайло, І. Я.Антоненко. К.: НУХТ, 2021. 118 с.
 4. Ситайло У. В. Сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України за умов євроінтеграційних перетворень. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7674.
 5. Ситайло У. В. Економіко-математичне моделювання механізму формування цін на електроенергію в умовах євроінтеграції. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №1 (75). С. 58-65.
 6. Ситайло У. В. Оцінювання чинників економічної безпеки енергоринку України на шляху до інтегрованого європейського простору. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Випуск 2 (45). Том 19. С. 365-383.
 7. Ситайло У. В. Методичний підхід до оцінювання результативності євроорієнтованої стратегії економічної безпеки енергоринку. Modern economics. 2020. № 20 (2020). С. 246-252.
 8. Okhrimenko O., Bihun U. Activation of the circular economy levers in an energy industry. Innovative Economics and Management, Vol. 3, 2018. P. 53-61.
 9. Bihun (Sytailo) U., Shmatenko L. Reconciliation of economic interests of entities on the energy market. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. №14. С. 3-10.
 10. Бігун (Ситайло) У. В. Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 43–52.
 11. Бігун (Ситайло) У. В. Методика оцінювання енергетичної безпеки країни як результату реалізації національної енергетичної стратегії. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. 2015. С. 4-9.
 12. Бігун (Ситайло) У. В., Охріменко О. О. Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 89-92.
 13. Бігун (Ситайло) У. В. Економічна безпека України як основа забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. 2014. С. 22-27.
 14. Бігун (Ситайло) У. В. Енергетичні стратегії регіонів світу в системі глобальної енергетичної безпеки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 9. С. 21–24.