Мартинюк Людмила Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=uk

Біографія:

 • – Мартинюк Л.А. народилася 20 листопада 1966 р. Українка. У 1983 р. закінчила з відзнакою Калинівський технологічний технікум за спеціальністю «Бухгалтерський облік»
 • – 1985-1986 рр. – працювала контролером-ревізором Житомирського облпобутуправління;
 • – У 1991 р. закінчила Ленінградський університет; отримала кваліфікацію економіста та викладача політичної економії;
 • – 1991 – 1992 рр.– стажер-викладач кафедри аграрно – економічних відносин Житомирського сільськогосподарського інституту;
 • – 1992 – 1995 рр. – бухгалтер-економіст приватного підприємства «Палітурник» (м.Вінниця);
 • – 1997-1998рр. – асистент кафедри управління та економіки підприємства економічного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка;
 • – 1998 – 2005 рр. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості становлення та розвитку системи управління малими підприємствами України»
 • – 2005 – 2012 рр. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – У листопаді 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • – 2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

 • Почесні грамоти і подяки МОН України.
 • Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Подяки і грамоти декана економічного факультету

Курси, які викладаються:

 • Економіка підприємства
 • Економіка фірми
 • Розвиток потенціалу підприємства.

Наукові інтереси: актуальні проблеми управління малими підприємствами; теоретичні та прикладні аспекти впровадження технічних регламентів на вітчизняних підприємствах; продовольча безпека України; проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в реальний сектор економіки; перспективи реалізації аграрного потенціалу; інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання; обгрунтування рішень щодо залучення венчурних інвестицій.

Стажування:

 • Економічний університет, м. Братислава, Словаччина (жовтень, 2015 р.);
 • ТОВ «Український папір», м. Київ (вересень-грудень 2020 р.)
 • Університет фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія (лютий – травень 2021 р.). 

Має понад 70 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Мартинюк Л. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної діяльності в умовах глобалізації //Мартинюк Л., Середа В. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 10 (151). С. 62 – 66.
 2. Мартинюк Л.А. Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової провислості // Мартинюк Л.А. Кундєєва Г.О Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2(31). К.: ТОВ «КОМПРИТ». 2015.- С.132-140
 3. Мартинюк Л.А. Формування та реалізація аграрного потенціалу України // Мартинюк Л.А., Гончарова О.М Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2(37).К.:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. С.116-124
 4. Мартинюк Л.А. Экономика предприятия. Практикум // Л.А. Мартинюк, Г.М. Филюк, Н.В. Андреюк // К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2017. 402 с.
 5. Мартинюк Л.А. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства». К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. 45 с.
 6. Мартинюк Л.А. Перспективи реалізації аграрного потенціалу України //ВісниКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 14. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.77-85
 7. Інституційне забезпечення забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 4 (53).  Херсон, 2019.  С. 50-57
 8. Liudmyla Martyniuk. PREREQUISITES FOR VENTURE INVESTMENT DECISION
 9.   MAKING // Marharyta Berdar, Inna Yatskevych, Andrii Sukhostavets, Liudmyla Martyniuk, Yuriy Blynda, Yeugene Nagornyi //International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 7, July 2020, pp. 620-632
 10. Liudmyla Martyniuk. The Efficiency of the Venture Investment Process // I. Yatskevych,
 11. M.Berdar, L. Martyniuk, Y. Nagornyi, Y.Blynda//Estudios de Economia Aplicada Volume 39, №4 (2021) DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v%vi%i.4713