Магомедова Аліна Магомедівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

ORCID ID: 0000-0002-7638-2098

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-N3R584AAAAJ&hl=uk

Біографія:

 • – Магомедова А.М. народилася 23 січня 1987 р. У 2010 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «економіка підприємства».
 • – 2010-2013 рр. – аспірантка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У травні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • – У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Курси, які викладаються:

 • Бізнес-модель компанії (англ. мовою)
 • Оцінка бізнесу
 • Тренінг з економіки підприємства
 • Економіка фірми.

Наукові інтереси: функціонування та підвищення ефективності діяльності франчайзингових підприємств; формування та розвиток партнерських відносин між суб’єктами господарювання; розвиток бізнес-моделей компаній; формування та збереження трудового потенціалу; креативність у підприємництві та в освіті.

Стажування, мобільність:

 • Варшавський університет прикладних наук, м. Варшава, Республіка Польща (2016 р.).
 • Міжнародна академічна мобільність у межах викладання курсу «Оцінка бізнесу» (Вища школа економіки – Національний університет Луїса, м. Новий Сонч, Республіка Польща, 2020 р.).

Громадська діяльність:

 • Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
 • Член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Член редколегії наукового фахового видання «Теоретичні та прикладні питання економіки».

Має понад 50 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Економіка підприємства / Навчальний посібник: тренінг-курс / Магомедова А.М., Филюк Г.М., Кравченко Т.В., Онисенко Т.С., Піменова О.В. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017, 280с
 2. Магомедова А.М. Креативність в системі векторів підвищення рівня економічної безпеки України / А.М. Магомедова. Т.В. Кравченко, Т.С. Онисенко. – Монографія «Управління інноваційною складовою економічної безпеки». – 2017. – том 2. – С. 122 – 131
 3. Magomedova A. Forms of partnerships among enterprises in agribusiness. Finanse w działalności gospodarczej i gospodarczej – teoria i praktyka. Wydanie I, Warszawa 2019, p. 73 – 80
 4. Magomedova, Liubkina, O., Murovana, T., Siskos, E. & Akimova, L. Financial Instruments of Stimulating Innovative Activities of Enterprises and Their Improvements. Marketing and Management of Innovations, 4, 336-352. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-26 (Web of Science)
 5. Magomedova A. Ignatyuk, O. Liubkina, and T. Murovana. FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Volume 166, 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613027 (Web of Science)
 6. Magomedova, A., Sakharuk, I., Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine. Теоретичні та прикладні питання економіки/ Зб. наук. праць за заг. ред. проф. А.В. Шегди, проф. Ю.І. Єханурова. – Київ: ВПЦ «Київський університет».  – 2019. – p.73 –81
 7. Магомедова А.М. Тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні. Науковий журнал «Інтелект ХХІ» / Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. – 2019 р. – с. 54 – 60.
 8. Магомедова А.М., Сахарук І.С. та ін.. Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні / А.М. Магомедова, І.С. Сахарук, А.В. Крижевський, О.О. Дерій, О.С. Погорєлова, С.П. Батиченко // Монографія / за ред. І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2019., 295 с.
 9. Sakharuk, I., Batychenko, S., Derii, O., Kryzhevskyi, A., Magomedova, A., & Pohorielova, O. (2020). Main trends in development of migration policy in Ukraine. Amazonia Investiga, 9(26), 372-382. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.43
 10. Магомедова А.М. Ринок праці в Україні та працевлаштування осіб «елегантного» віку / Кухня трудових прав: нариси про важливі інгредієнти: збірник статей. – 2021. – с. 59 – 64