Головна / Кафедри / Кафедра економіки підприємства / Склад кафедри / Кравченко (Білоног) Тетяна Василівна

Кравченко (Білоног) Тетяна Василівна

к. е. н.

Контактна інформація:
tat-bel@ukr.net
+380503448568

Дата народження: 17 серпня 1987 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Викладає курси:
Проектний аналіз
Вартісноорієнтоване управління підприємством
Економіка підприємства

Наукові інтереси: підвищення ефективності управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах України; корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) підприємств: європейські та вітчизняні практики; теоретико-методологічні аспекти дослідження процесу реструктуризації вітчизняних підприємств.

Навчання:
У 2010 році закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
2010-2014 рр. – аспірантка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У травні 2014 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року кандидат економічних наук.

Трудова діяльність:
З 2013 р. – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має понад 25 наукових та методичних публікацій, серед них:
Білоног Т. В. Цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства / Т. В. Білоног // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Вип. 24. – С. 338 – 344.
Білоног Т. В. Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства / Т. В. Білоног // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7 – 8 (122-123). – С. 58 – 62.
Білоног Т. В. Цільові комплексні програми розвитку інвестиційної діяльності у промисловості як інструмент подолання кризових явищ в економіці / Т. В. Білоног // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Вип. 27, т.1. – С. 380 – 385.
Білоног Т. В. Аналіз пивоварної галузі України та її роль у забезпеченні сталого розвитку економіки / Т. В. Білоног // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6. – С.51 – 55.
Белоног Т. В. Системныйподходкакинструментэффективногоуправленияинвестиционными проектами / Т. В. Білоног // Кримський економічний вісник. – 2012. – № 1 (01), частина І. – С. 26 – 28.
Білоног Т. В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу / Т. В. Білоног // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6 (132). – С. 106 – 111.
Bilonog T. Monitoringas a keyelementofinvestmentprojectsmanagement / T.V. Belonog // Information Technologies, ManagementandSociety. The 11-thInternationalConferenceInformation Technologies andManagement 2013. – Latvia, Riga: April 18-19, 2013. Theses. EditorsYu.N. Shuninand V.I. Gopeyenko. – P. 193.
BiłonogTatiana W. Systemsapproachas a toolforeffectivemanagementofinvestmentprojects / T.W. Belonog // ZeszytynaukoweUczelniWarszawskiejim. MariiSkłodowskiej-Curie. – 1(39). – Warszawa, 2013. ISSN 1897 – 2500. – P.101 – 109.
Кравченко Т.В. Відповідальний маркетинг як напрям підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Т.В. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2015. – №1(30). – С.371-378.
T. Kravchenko. Responsiblemarketingas a basisfor a company’scompetitiveness / T. Kravhenko // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Крок, 2015.- Ч.2. – C.173-174.
Кравченко Т.В. Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами / Т.В. Кравченко // Вісник КНУ. Економіка. – 2015. – №1(30). – С.371-378.