Голованенко Микола Васильович

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scopus ID: 58538405800

Researcher ID:

ORCID ID: 0009-0001-2677-1431

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zl9AKMkAAAAJ&hl=en

Нагороди:

 • Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Логістика
 • Бізнес-планування
 • Тендерні закупівлі.

Наукові інтереси: використання апарату моделювання та комп’ютерних технологій для прийняття управлінських рішень, ефективної організації логістичних процесів; оптимізація потокових процесів.

Стажування:

 • Логістична компанія ТОВ «Нова пошта», м. Київ (вересень 2017- січень 2018 р.р.). 

Громадська діяльність:

 • З липня 2015 р. по липень 2016 р. – секретар комітету з конкурсних торгів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З серпня 2016 р. по грудень 2021 р. – секретар тендерного комітету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має понад 60 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Економіка підприємства: Підручник [Шегда А.В., Нахаба М.П., Баюра Д.О. та ін.]; за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. (Розділи 3, 4, 18).
 2. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посібник / А.В. Шегда, М.В. Голованенко. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
 3. Голованенко М.В. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності / М.В. Голованенко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 47-50.
 4. Голованенко М.В. Трансакційні витрати фірми в умовах економічної нестабільності // Фірма в умовах глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки: монографія / В.А. Вергун, Ступницький О.І., Черленяк І.І. [та ін.]; за заг. ред. д-ра держ. упр. І.І. Черленяка. – Ужгород: ПП “Аутдор-Шарк”, 2015. – С. 89-114.
 5. Голованенко М.В. Оптимізація логістичних витрат з використанням EOQ-моделі в умовах рецесії / М.В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Ю.І. Єханурова, проф. Филюк Г.М. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2015. – Вип.1 (30). – С. 238-249. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_30/zb30_25.pdf.
 6. Голованенко М.В. Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи «Прозорро» / М.В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Ю.І. Єханурова, проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ “ЦП „Компринт”. – 2016. – Вип.2 (33). – С. 79-87. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_33/zb33_08.pdf.
 7. Голованенко М.В. Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні / М.В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Ю.І. Єханурова, проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ “ЦП „Компринт”. – 2016. – Вип.1 (32). – С. 77-84. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_32/zb32_09.pdf.
 8. Голованенко М.В. Побудова графіку руху транспорту логістичної компанії на основі алгоритму Кларка-Райта / М.В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Ю.І. Єханурова, проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ “ЦП „Компринт”. – 2018. – Вип.2 (37). – С. 71-78. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2018_37/zb37_08.pdf.
 9. Інноваційні підходи та моделі в управлінні економікою: Монографія [Кочарян І.С., Клименюк М.М., Горник В.Г., Голованенко М.В. та ін]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 365 с.
 10. Голованенко М.В. Бізнес-планування: практикум / М.В. Голованенко, О.П. Микитюк, О.В. Піменова. – К.: Наукова столиця, 2019. – 96 с.
 11. Business-planning: Course Learning and Teaching Materials / compilers М.V.  Golovanenko, О.V. Pimenova, O.P. Mykytiuk – К.: Comprint Ltd, 2020. – 48 p.
 12. Филюк Г.М. Логістика: практикум /  Г.М. Филюк, М.В. Голованенко, Т.С. Онисенко. – К.: Наукова столиця, 2021. – 86 с.
 13. Голованенко М.В. Пошук розв’язку задачі маршрутизації транспорту з обмеженням вантажопідйомності (CVRP) / М.В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ “ЦП „Компринт”. – 2022. – Вип.2 (45). – С. 101-108. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2022_45/zb45_10.pdf.
 14. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Г.М. Филюк, Л.А. Мартинюк. – К.: Центр полгіграфії «Компринт», 2023. – 480 с. (Розділи 10, 11, 16).
 15. Филюк Г.М. Тендерні закупівлі: Навч. посібник /  Г.М. Филюк, М.В. Голованенко. – К.: Наукова столиця, 2023. – 108 с.