Северина Ірина Василівна

Кафедра: економіки підприємства

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scopus ID: 

Researcher ID: AAJ-3742-2021

ORCID ID: 0000-0002-6112-8265
Google Scholar:

 

Біографія:

 • Северина І. В. (Суха, Євсєєва, Євсєєва-Северина) народилася 18 січня 1982 р. Українка. У 2004 р. закінчила з відзнакою факультет економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 • До початку наукової кар’єри працювала на посаді економіста “Київського БКК”.
 • 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі менеджменту Національного університету харчових технологій з відривом від виробництва.
 • З 2005-2009 рр. працювала на посаді асистента кафедри менеджменту  Національного університету харчових технологій.
 • У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості».
 • З 2009 р.-2020 рр.  працювала на посаді доцента кафедри менеджменту (з 2018 року кафедра має назву економіки праці та менеджменту) Національного університету харчових технологій.
 • У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.
 • У 2018 р. отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні Advanced (C1) від Першого Кембриджського освітнього центру.
 • З 2020 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди:

 • Почесна грамота ректора Національного університету харчових технологій.

Курси, які викладаються:

 • Планування діяльності компанії
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Організація виробництва
 • Corporate restructuring

 

 • Наукові інтереси: покращення якості та безпечності харчових продуктів; розвиток конкурентних переваг; забезпечення конкурентної стійкості підприємств; оцінка ефективності інноваційної політики підприємств; ідентифікація ризиків вітчизняних підприємств та управління ними; обґрунтування господарських рішень.

 

 • Стажування:
 • Щецинський університет, м. Щецин, Польща (травень, 2017 р.)
 • Institute of Economics and Finance of the Warsaw University of Life Sciences, International traineeship program «The institutional dimension of the system of higher education according to European Standards» (November 22 – December 22, 2021, Certificate № 19/2021).

 

Громадська діяльність:

Має понад 100 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Євсєєва І. В. Ризики  господарювання  підприємств  молокопереробної  промисловості / І. В. Євсєєва, В. О. Москаленко /  Актуальні  проблеми  економіки, 2016, № 6 (180), с. 119-126 (Scopus).
 2. Євсєєва І.В. Оцінка  ризиків  на  підприємствах  молочної  промисловості / Управління  ризиками  на підприємствах  харчової  промисловості: [Монографія] / керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. – К.: ЦП «Компринт», 2016., С. 222-240.
 3. Yevsieieva I. Management development  of  Ukraine’s milk  processing  enterprises  in  the  conditions  of  vagueness  and  risk  / I. Yevsieieva, V. Moskalenko // Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji, Szczecin 2017, P. 139-156.
 4. Євсєєва І.В. Підвищення  конкурентної  стійкості  підприємства  як  необхідний  чинник  забезпечення  функціонування  у  глобальному  середовищі/ Теоретичні  та  прикладні  питання  економіки. Збірник  наукових  праць.  Випуск 2 (37),  за  ред. Єханурова  Ю. І., Филюк Г. М. К., 2018. – 187 с. С. 91-106.
 5. Євсєєва І.В. Розвиток  конкурентоспроможності підприємств в  умовах  глобалізації/ Соціально-економічні  засади  формування  економічної  системи  України / колективна  монографія   за  ред. проф. Непочатенко   О. О., 2019, 276 c., С. 193-197.
 6. Євсєєва-Северина І.В. Структурні передумови розвитку конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках України / Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин: колективна монографія / [Баталова О. А., Бергер А. Д., Березянко Т .В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І.; – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019, С.137-158.
 7. Yevsieieva-Severyna I. Sectoral features in the formation of food industry enterprises competitiveness: case of Ukraine / Skopenko N., Kundieieva G., Yevsieieva-Severyna I., Mykhailenko O. // Ukrainian Food Journal, Volume 9, Issue 3, 2020. –p. 706-725. Article DOI: 10.24263/2304- 974X-2020-9-3-17 (Web of Science).
 8. Yevsieieva-Severyna I. Theoretical and methodical aspects of sustainable enterprise development / Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1/2 (40/41), К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2020, С. 95-108.
 9. Євсєєва-Северина І.В. Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина. Наукові праці НУХТ 2020, Том 26, № 3. С.111-120.
 10. Євсєєва-Северина І.В Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на виробничих підприємствах / Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, Л. І. Удворгелі, Д.В. Капля /Колективна монографія. Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин: К.: НУХТ, 2021, С. 113– 128.
 11. Євсєєва-Северина І. В. Аrtificial intelligence as a driver of the development of modern business. // І.В. Євсєєва-Северина Н.С. Скопенко. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (45), К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2022, С. 68-79.
 12. Євсєєва-Северина І. В. Вплив технологій штучного інтелекту на ефективність діяльності бізнесу. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, О.М. Кириченко. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2022. – №11.
 13. Євсєєва-Северина І. В. Оцінка втрат українського бізнесу внаслідок війни та ключові напрямки відновлення вітчизняної економіки у післявоєнний час. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, О.М. Кириченко, С.М. Ніколаєнко. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 4. С.11-18.
 14. Євсєєва-Северина І.В. Діджитилізація бізнесу як запорука зростання конкурентоспроможності та успішного розвитку компаній в динамічному середовищі господарювання. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина. Наукові праці НУХТ, 2023. Том 29, № 1, С.44-56.
 15. Євсєєва-Северина І.В. Сучасні трансформаційні процеси на ринку праці України. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина. Інвестиції: практика та досвід. № 5, 2023 р., С.18-27.