Єхануров Юрій Іванович

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Професор

Посада: Професор кафедри

Дата народження: 23 серпня 1948 р.

Навчання:

 • 1967 р. – закінчив з відзнакою Київський будівельний технікум, відділення «Промислове та цивільне будівництво» за спеціальністю «технік-будівельник».
 • 1973 р. – закінчив з відзнакою планово-економічний факультет Київського інституту народного господарства за спеціальністю «економіст».
 • 1984 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності капітальних вкладень в будівництві (на прикладі регіональних будівельно-промислових комплексів)».
 • 1992 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • 2004 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • 1995 р. – присвоєно звання Академіка Академії економічних наук України зі спеціальності “економіка промисловості”;
 • 2006 р. – присвоєно почесне звання Doctor Honoris Causa Національного університету України “Львівська політехніка”;
 • 2011 р. – обраний Сенатором Українського Католицького Університету (з 2018 року – Почесний Сенатор).

Трудова діяльність:

 • 1967-1977 рр. – Завод залізобетонних виробів тресту «Київміськбуд №4» – майстер, начальник цеху, головний інженер заводу, директор заводу.
 • 1977-1988 рр. – Трести «Буддеталь», «Київміськбудкомплект» Головкиївміськбуду – заступник керуючого трестом з виробництва, керуючий трестом.
 • 1988-1991 рр. – ГоловКиївМіськБуд – заступник начальника з економічних питань.
 • 1991-2010 рр. – Державна служба.
 • з 1988 р. – викладаю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 Нагороди:

 • Ордени Ярослава Мудрого V та ІV ступенів
 • Знак Пошани
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України
  інші відзнаки

Курси, які викладаються:

 • Інвестування
 • Антикризове управління
 • Блокчейн-технології

Наукові інтереси: актуальні проблеми інвестування підприємств

Громадська діяльність:

 • Президент Спілки малих, середніх та приватизованих підприємств України
 • Президент благодійного фонду «Україна-ЮНЕСКО»
 • Член Вищої експертної ради при Раді Національного банку України
 • Голова Наглядової Ради «Ліги оборонних підприємств України»

            Має понад 120 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.  Випуск 2 (37) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 187с.
 2. Теоретичні та прикладні питання економіки.  Збірник наукових праць. Випуск 28, том 1 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 447с.
 3. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 3 (за заг. ред. проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.- 301с.
 4. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 2 (за заг. ред. проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 474с.
 5. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 27, том 1.(за заг. ред. проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 435с.
 6. Теоретичні та прикладні питання економіки.  Збірник  наукових  праць.  Випуск 26. /за заг. ред. проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 335с.
 7. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник  наукових праць. Випуск 25. /за заг. ред.. проф.. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 324с.
 8. Інвестування. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «бакалавр». Упорядники Єхануров Ю.І.,   Гончарова О.М.  – К.:   ВПЦ  «Київський університет»,  2011. – 64с. (3,7 д.а.)
 9. Теоретичні та прикладні питання економіки.  Збірник наукових праць.  Випуск 24. /за заг. ред.. проф.. Ю.І.Єханурова, А.В. Шегди.  – К.:  ВПЦ «Київський університет», 2011. – 388с.
 10. Друга спроба системних реформ в Україні та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки.  Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.  Випуск 24.  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. с.6-12 (0,4 д.а.).