Забашта Євген Юрійович

Вчений ступінь та звання: PhD з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Посада: асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

 

Освіта, навчання:

– 2010-2014 рр. – студент  бакалаврату Академії муніципального управління (диплом з відзнакою).

– 2014-2016 рр., – студент  магістратури Академії муніципального управління (диплом з відзнакою).

– 2017-2020 рр. – аспірантура Київського національного університету технологій та дизайну.

– 2020 р. – захистив дисертацію на тему «Формування  механізму розвитку інноваційного підприємництва».

 

Трудова діяльність:

– 2021-2022 рр. – працював старшим викладачем у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського.

– З грудня 2022 р. по теперішній час – асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає курси:

«Галузеве підприємництво», «Інфраструктура товарного ринку», «Управління біржовою діяльністю»», «Комерціалізація підприємницької ідеї (продукту)», «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності» та ін.

 

Наукові інтереси:

Основи підприємництва; тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору; суперечності та тенденції розвитку інноваційного підприємництва.

 

Пройшов курси підвищення кваліфікації «Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково – педагогічних працівників «Нобелівський курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності».

Пройшов стажування на сертифікаційних курсах з англійської мови «Yappi Business English School – B1 lntermediate Business English» (Сертифікат № 810 від 09.06.2021 р.); «Native English School – B1 lntermediate English» (Сертифікат № 254192787 від 2019 р.).

 

Основні наукові праці:

 1. Забашта Є.Ю. Теоретичні аспекти формування сутності інноваційного підприємництва та його розвитку. Економіка і фінанси. 2017. № 5. С. 40-49.
 2. Забашта Є.Ю. Чинники впливу на розвиток інноваційного підприємництва. Економіка і фінанси. № 9. С. 97-108.
 3. Забашта Є.Ю. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємництва. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 39-47.
 4. Забашта Є.Ю. Етапи та структура формування механізму інноваційного підприємництва. Економіка і фінанси. № 2. С. 28-38.
 5. Забашта Є.Ю. Теоретичні основи управління підприємницькими ризиками. Менеджмент. 2019. №1 (29). С. 9-21.
 6. Забашта Є.Ю. Інноваційний розвиток металургійних підприємств України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки». №5 (139). С.21-31.
 7. Забашта Є.Ю. Металургійний комплекс України: динаміка і перспективи розвитку. Збірник наукових праць «Донецького державного університету управління» Серія: Економіка. 2020. №. 314. С. 222-236.
 8. Забашта Є.Ю. Розробка методичного підходу щодо процесу управління ризиком втрати інноваційних можливостей. Проблеми та перспективи розвитку інноваційного підприємництва. 1(24). C.64-79.
 9. Ареф’єв С.О., Забашта Є.Ю. Науково-методичні засади формування збалансованої стратегії інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс]: колективна монографія: Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. 293 с.
 10. Zabashta E. Theoretical fundamentals of formation of innovative development of entrepreneurship. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 2019, P.97-104. DOI: 10.30525/2256- 0742/2019-5-4-97-104 (Web of Science).
 11. Забашта Є.Ю. Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку підприємництва. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2022. Том 33 (72). №1. C.14-20.
 12. Zabashta E. The concept of state policy for enterprise development and its features in the context of European integration. Revista Juridica Portucalense. XI,P.787-806, 2022. https://journals.uniurb.it/index.php/pea/article/view/3769/3286 (Scopus).
 13. Zabashta E. Development of Innovative Intrepreneurship in Context of European Integration. Review of Economics and Finance, 21, №. 1, 2023, Р. 257-277, 2023, DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.25 (Scopus).
 14. Чечетова Н.Ф.,Сафронова О.М., Забашта Є.Ю. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка». К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. 2022. 45 с.