Мазур Ірина Іванівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: iimazur@ukr.net

Освіта:

 • Закінчила з відзнакою у 1980 р. економічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політична економія».
 • З жовтня 1984 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі політичної економії природничих факультетів економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка без відриву від виробництва. У грудні 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення механізму нагромадження у ринковій економіці, що формується» за спеціальністю 08.00.01 – Політична економія (номер диплома КД № 057731).
 • У листопаді 1999 р. Мазур І.І. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії (ДЦ АЕ № 001874).
 • З вересня 2004 р. по вересень 2007 р. – докторант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У вересні 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах» (номер диплома ДД № 006260).
 • У липні 2011 р. Мазур І. І. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання професора кафедри підприємництва (12ПР № 007055).

Трудова діяльність:

 • З серпня 1973 по серпень 1974 р. працювала у Видавництві при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
 • З серпня 1981 р. по квітень 1985 р. працювала на посаді асистента кафедри політичної економії природничих факультетів економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • З квітня 1985 р. по листопад 1994 р. працювала на посаді старшого референта з економічних питань, заступником директора Центру «Економікс» у Правлінні Товариства «Знання» України.
 • З листопада 1994 р. працювала на посаді асистента, а з 1997 р. на посаді доцента кафедри економічної теорії та господарської практики (з 1998 р. – кафедри економічної теорії) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З червня 2002 р. по вересень 2004 р. працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2007 р. по червень 2008 р. працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня 2008 р. по грудень 2009 р. – на посаді професора кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.
 • З грудня 2009 р. по лютий 2020 р. працювалана посаді завідуючої кафедри підприємництва економічного факультету на умовах контракту.

Педагогічний стаж – 31 рік

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 47 років, з них в Університеті – 39 років.

Нагороди та відзнаки.

 • – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.).
 • – Відзначена Подякою Київського міського голови (2009 р.), Почесними грамотами ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р., 2016 р.).Відзначена Подякою МОН України (2020 р.)
 • – Відзначена Грамотами Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ) (2020, 2021 рр.).

Викладає навчальні дисципліни:

«Вибрані розділи трудового права та основи підприємницької діяльності», «Детінізація підприємницької діяльності», «Економічна безпека підприємництва», «Вступ до університетських студій», «Методологія економічних наукових досліджень», «Безпека бізнесу», «Основи підприємницької діяльності».

Під керівництвом д.е.н., професора Мазур І.І. захищено 7 кандидатських дисертацій,здійснюється керівництво написанням 2 кандидатських дисертацій.

Опонувала на захисті 15 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Підвищення кваліфікації та стажування.

 • У червні 2015 р. підвищувала кваліфікацію у Київському університеті ринкових відносин МОН України за програмою «Менеджер з розвитку бізнесу» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 918281 від 14.08.2015 р.).
 • У вересні 2016 р. отримала сертифікат № 24820 на Перших Київських державних курсах іноземних мов з результатом тестування з англійської мови на рівні, що відповідає В2 (незалежний користувач із поглибленим рівнем знань), реєстраційний № 2820.
 • У липні 2018 р. пройшла стажування у 4-й Літній школі з питань стратегічного торгового контролю та нерозповсюдження радіологічних, хімічних, біологічних, ядерних (РХБЯ) товарів та технологій (м. Баден, Австрія. Диплом від 13.07.2018).
 • У травні 2019 р. – навчальний курс «Товари та технології подвійного використання: загальна правова основа, ключові моменти, технічні аспекти та тестові ситуації за режимами РКРТ і ГЯП», організатор УНТЦ, Торгово-промислова палата України, (м. Київ) Сертифікат від 24. 05.2019 р.
 • У вересні 2019 р. – навчальний курс, організований Європейською Комісією в межах програми EU Р2Р (Європейська комісія: мир для людей) за сприяння Королівського Коледжу Лондона (Велика Британія) та Льєжського Університету (Бельгія). Сертифікат від 24.09.2019 р.
 • З 29 вересня по 05 жовтня 2019 р. – стажування з проблеми: «Роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення», організованого Інститутом ASSER за сприяння УНТЦ (дипломатична місія ЄС). Сертифікат від 05.10.2019 р.
 • У листопаді 2019 р. підвищувала кваліфікацію в УНТЦ з метою оновлення теоретичних і практичних знань щодо формування та реалізації експортного контролю за товарами (технологіями) подвійного використання для забезпечення економічної безпеки підприємництва. Сертифікат від 29.11.2019 р.
 • У 2014, 2016 та 2017 рр. була призначена МОН України головою та заступником голови з акредитації спеціальності «Прикладна економіка» у Донецькому національному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка» та у Національному університеті біоресурсів і природокористування.
 • 2009-2020 – член вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2017 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13Київського національного університету імені Тараса Шевченка; учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (1999-2010 рр.); заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2010-2013 рр.); член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2013-2015 рр.); учений секретар спеціалізованої вченої ради (2015-2017 рр.) (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія); заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 (2017-2019 рр.).
 • З 2008 р. – член Державної екзаменаційної комісії, з 2010 р. – дотепер – заступник голови Екзаменаційної комісії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ); представник від СПМСППУ в ТПП України. Є сертифікованим членом редколегії та сертифікованим рецензентом наукового видання «Philosophy, Economics and Law Review».

Наукове стажування:

 • – З 06 по 20 серпня 2020 р. підвищувала кваліфікацію за освітньою он-лайн програмою #She’sNext для українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу, яка реалізується компанією Visa у рамках глобальної компанії She’s Next Empowered by Visa у співпраці з програмою She Exports. Сертифікат від 20.08.2020 р.
 • – З 16 по 24 грудня 2020 р. пройшла наукове стажування «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти». Обсяг — 14 академічні години Організатори курсу Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ». Сертифікат від 24.12.2020 р.
 • – З 11 по 22 січня пройшла курс з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних. Center КНУ імені Тараса Шевченка. Сертифікат від 22.12.2021 р.
 • – З 9 по 13 лютого 2021 р. пройшла курс зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» online. Обсяг – 17 академічних годин. Сертифікат від 13.02.2021 р.
 • – Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів (Обсяг курсу 1 кредит) Курс розроблений UGEN, НМЦОНП,, відділом забезпечення якості освіти, сектором працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. Сертифікат від 09.06.2021 р.
 • – Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат від 10.01.2021 р.

Наукові інтереси:

Детінізація економіки; Антикорупційна політика; Економічна безпека підприємництва;Підприємництво та біржова діяльність; Емоційний інтелект; Поведінкова економіка; Комерціалізація наукових розробок.

Публікації

Загальна кількість публікацій – 146, (підручників – 3 у співавторстві з Грифом МОН України; монографій – 12, з яких – 1 одноосібна; навчально-методичних праць – 26, з яких – 1 одноосібний навчальний посібник, 8 навчальних посібників у співавторстві (3 з Грифом МОН України) серед яких – 3 практикуми (2 з Грифом МОН України); наукових статей у фахових виданнях України – 61; 8 статей у зарубіжних виданнях; 9 статей у міжнародних наукометричних базах –, у т.ч. Scopus – 2 (h-индекс 1), Web of Science – 1, Index Copernicus – 31 та ін.)

Брала участь у 69 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Мазур І.І. є співавтором Проекту Закону України «Про малі виробничі бізнес-парки», поданого у 2016 р. до Верховної Ради України.

Основні наукові праці:

Підручники:

 1. Цінні папери. Підручник. / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання. – 2011. – 1094 с. (Мазур І.І. – 68 с.)(Гриф МОН України)
 2. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2.— К.: Знання, 2016. – 686 с. (особистий внесок: Мазур І.І. Частини 7, 9)(Гриф МОН України)

Навчальні посібники:

 1. Економічна безпека Навчальний посібник К.: Знання. / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. – 2009. – 647 с. (Мазур І.І. модуль ІУ, теми 18-20) (Гриф МОН України)
 2. Економічна теорія: політекономія: практикум. Навчальний посібник. К.: Знання / За ред. В.Д. Базилевича (Мазур І.І. гл 10,12,22 ) – 2010. – 494 с.(Гриф МОН України)
 3. Економічна нобелелогія. Навчальний посібник. Чернівці. Чернівецький національний університет / Мазур І.І., Галушка З.І., Соболєв В.О. 2010. – 224 с.(Гриф МОН України)
 4. Податкова політика України. Навчальний посібник. К.: Знання України / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. – 2011. – 505 с. (Мазур І.І. тема 10) (Гриф МОН України)
 5. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. – К.: Знання, 2013. – 998 с. (Гриф МОН України, (Мазур І.І. – Частина 3, Р. 9.4,С. 321-337) (Гриф МОН України)
 6. Мазур І.І. Підприємництво: практикум : навчальний посібник. / К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” / За заг. ред. Мазур І.І., 2016, 263 с.
 7. Підприємництво : навч. посібник / За заг. ред. Г.І. Купалової. К. : Компринт. – 2020 – (Мазур І.І. Розділ 3, С. 44-70) – 400 с.

Монографії:

 1. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика. Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2006. – 239 с.
 2. Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее/ Под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича К.: ЦУЛ, 2014. – 1056 с. (Мазур І.І. – Розділ: Детінізація економіки).
 3. Мазур І.І., Піменова О.В. Інституалізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі економіки : монографіяК.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016 – 259 с.
 4. Мазур І.І. Халковський О.М. Антикорупційна політика в системі детінізації економіки України: сутність, проблеми, перспективи : монографіяК.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017 – 246 с.

Фахові статті:

 1. Мазур І.І., Шишак А.О. Соціально-економічна природа тіньової економіки та причини її розвитку в підприємництві. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 190 (1), 2017. – С. 13-20.
 2. Мазур І., Сазонов Р. Теоретико-методологічне значення лістингу акцій для інвесторів та емітентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 2(197). – 2018. – С. 31-36.
 3. Mazur I., Kot L. Problems of research and development commercialization in Ukraine // Economic annals – XXI.- № 5-6 – 2014. – P. 25-28 (SCOPUS)
 4. Mazur I., Sazonov R.,Smolarek B.Impact of dual listing of companies’ shares on their liquidity// Економічний часопис – ХХІт.173. – .2018. –С. 38-43 (SCOPUS, WebofSciens, IndexCopernicus)
 5. Iryna Mazur, Ramil Aliyev, Yuliia Zhelizko. The safety and security of the tourism entrepreneurship potential realization in modern conditions // Baltic Journal of Economic Studies Vol 6 (2020) No 5 December. – Riga, Latvia – 2020. – C. 203-209. – 240 с. (Web of Sciens, Index Copernicus)
 6. Мазур І.І., Буга М.П. Стартап як новий зміст у підприємництві // Вісник КНУ імені ТарасаШевченка «Економіка» № 2 (209), ВПЦ «Київський університет» – 2020. – С. 26-30. (Index Copernicus);
 7. Мазур І.І., Гура В.Л., Солодовнікова Х.К. Сучасні тренди в мотивації підприємництва: міждисциплінарний підхід // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка «Економіка» № 5 (212), ВПЦ«Київський університет» – 2020. – С. 18-25. (Index Copernicus);
 8. Мазур І.І., Кампо В.М. Конституційна демократія та ринкова економіка в Україні // Суспільнополітичні процеси. Наукове видання Академії політичних наук України. Київ. Видавництво Політія, 2021. Випуск 1 (17). – С. 169-201. (Index Copernicus);
 9. Мазур І.І., Фесун Ю. Світовий досвід господарювання та впровадження інновацій в аграрний сектор економіки // Ефективна економіка – № 2, 2021. (Index Copernicus)

Статті в іноземних виданнях:

 1. Mazur I.I., Pimenova О.V. Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine /I. I. Mazur, О.V. Pimenova // Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie. – № 2 (1) – 2014. – P. 69-77.
 2. Мазур І.І., Гура В.Л. Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development/ Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and YevheniiaPolishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,2018. – Р. 103-116.

Науково-методичні видання

 1. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Упорядники: І. І. Мазур, В.О. Богуславський та ін. – К.: Видавництво п/п «Механіка», 2020. – 44 с.
 2. Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Підприємництво та біржова діяльність» / За ред.: І. І. Мазур, В.О. Богуславського – К.: Видавництво п/п «Механіка», 2021. – 40 с.
 3. Навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Економічна безпека підприємницької діяльності» / За ред. І.І. Мазур – К.: Видавництво п/п «Механіка», 2021. – 44 с.