Богуславський Олександр Володимирович

Науковий ступінь та звання: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент

Дата народження: 16 листопада 1978 року

e-mail: sanya1bat@gmail.com

Освіта:

 • 1996 – 2001 рр. – студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом спеціаліста зі спеціальності „Економічна теорія”.
 • 2002 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.01.01. – „Економічна теорія”.
 • 2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку”.

Трудова діяльність:

 • 2001 – 2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2005 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 14.12.2009 р. – асистент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 27 грудня 2010 р. доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1 березня 2013 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва.
 • З 10 лютого 2020 р. доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

економічні системи, системна трансформація країн з перехідною економікою, ДРЕ, мале і середнє підприємництво, інфраструктура ринку, організація виробництва, стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, діагностика та оцінка бізнесу, християнське розуміння господарства.  Експортний контроль за товарами та технологіями подвійного використання.

 Підвищення кваліфікації

 • 01.09.2016 – 30.12.2016 р. – стажування у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України відповідно до наказу по університету №623-32 від 21.07.2016 р. та Угоди про співробітництво від 02.02.2010 р.
 • Січень – червень 2016 р. проходження курсів англійської мови у ПП «Перші Київські курси іноземних мов і К», оволодів програмою рівня В1. У червні 2016 р. склав кваліфікаційний іспит. Отримав свідоцтво №02/06 від 03.06.2016 р.
 • 07-11.11.2016 р. – Міжнародний навчальний курс з Соціального підприємництва SE-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Соціального підприємництва SE-03-A.
 • Березень – червень 2017 р. проходження курсів англійської мови в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рівень В2. У червні 2017 р. склав кваліфікаційний іспит. Отримав сертифікат №3098 від 14.06.2017 р.
 • 23.10.2017 – 02.11.2017 р. Міжнародний навчальний курс з Інноваційного менеджменту IM-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Інноваційного менеджменту IM-03-A.
 • 21.05.2018 р. Міжнародний тренінг «Передова практика освіти підприємництву. Креативні методи навчання» англійською мовою: «YEP Training for Universities’ representatives». Сертифікат від 21.05.2018 р.
 • 05.11.2018 р. – 14.11.2018 р. Міжнародний навчальний курс з Управління сервісом SV-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Управління сервісом SV-03-A від 16.11.2018. 16.11.2018 р. отримав диплом Школи соціального підприємця Інституту Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).
 • 05-06 квітня 2019 р. – Міжнародний тренінг «Economic Security of Entrepreneurship: export control rules of dual use goods and technologies» англійською мовою. Сертифікат від 06.04.2019 р.
 • 20-24 травня 2019 р. пройшов наукове міжнародне стажування у  STCU Spring University on Export Control for the GUAM Countries англійською мовою. Успішно склав іспит та отримав сертифікат.
 • 21-25 жовтня 2019 р. прослухав курс лекцій англійською мовою  з дисципліни «Basic knowledge of CBRN» Science Technology Center in Ukraine (Дипломатична місія ЄС) англійською мовою. Отримав сертифікат.
 • 24-28 лютого 2020 р. прослухав курс лекцій англійською мовою  з дисципліни «Export control of dual use goods and technologies»» Science Technology Center in Ukraine (Дипломатична місія ЄС) англійською мовою. Отримав сертифікат.

Викладає курси:

«Ціноутворення малого та середнього бізнесу»,  «Динаміка розвитку підприємництва», «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності», «Діагностика та оцінка бізнесу», «Базові знання про РХБЯ» та ін.

Основні наукові праці:

Опублікував 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі:

Монографії:

 1. Участь у колективній монографії: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: монографія (За ред. В.Д. Базилевича). – К.: Знання, 2006. – 903 с.
 2. Участь у колективній монографії: Философ хозяйства – 2 (к 10 – летию журнала «Философия хозяйства»): монографія (За ред. Ю. М. Осипова).- М.; Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ, 2009. – 490 с.
 3. Участь у колективній монографії: Boguslavskyy, O. V. The dynamics of development of the main types of food and beverage services in the hotel and restaurant entrepreneurship / O. V. Boguslavskyy, T. А . Nikitina // Socio-economic and management concepts : collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Р. 233–239.

Навчальні посібники:

 1. У співавторстві: Підприємництво: практикум навчальний посібник / Мазур І.І., Євтушевська О.В., Ігнатович Н.І.та інші (усього 8 осіб). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 255 с.
 2. У співавторстві: Підприємництво: навч.посіб./ за заг.ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. – К.: Компринт, 2020. – 400 с.

Наукові статті:

 1. Богуславський О.В. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. 2011 – Вип. 124/125. – с. 78-81.
 2. Богуславський О.В. Противоречивые направления государственного регулирования предпринимательства в Украине // Материалы XХ научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах». – М.: Изд-во МИУ. – 2011. – С. 43-45.
 3. Богуславський О.В. Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. Вип. 27, т.2.. – К., 2012. –– 349 с. – С. 287-292.
 4. Богуславський О.В., Ігнатович Н.І. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О.В. Богуславський, Н.І. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 50 – 52. (0,5 д.а., інд. внесок – 0,25 д.а.)
 5. Богуславський О.В. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств / О. Богуславський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 11-14
 6. Богуславський О.В. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні / О. Богуславський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 12. – С. 11-14.
 7. Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2016. – Вип. 1.  – С. 69-76.
 8. Boguslavskyy О. Support and defence of  interests  of entrepreneurs  by  business-associations  in Ukraine // International Scientific-Practical Conference  Economic  Innovative potential  of  socio-economic  systems: the  challenges  of the  global  world: Conference  Proceedings,  Part I,  Lisbon:  Baltija Publishing, 2016,  –  P.  –  132-134.
 9. Богуславський О.В. Бізнес-асоціації в Україні: сутність, проблеми й етапи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2017. – Вип. 3. – С. 6–10.
 10. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Основні підходи до класифікації теорій фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2017. – Вип. 2(35).  – С. 80-87.
 11. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Економічні суперечності глобалізації // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018 – Т. 24, № 3. – С. 91-102.
 12. Nikitina T., Boguslavskyy A., Omelchenko E. On the questions of the economic globalization consequences // Slovak international scientific journal. – 2018. – №19, VOL.1. – P. 9-12.
 13. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Філософія господарства як методологічна основа економічних досліджень // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий. – 2018. – Вип. 2 (34). – С. 5-9.
 14. Богуславский А.В. Экономические противоречия: основные периоды и этапы изучения // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE» 2018 №56 (апрель). – С. 5-9.
 15. Бутенко Н. В., Богуславський О. В. Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації // Бізнес Інформ  – № 12. – 2018. – С. 32-38.
 16. Нікітіна Т.А., Богуславський О.В. Оцінка ефективності консолідації капіталу в готельному бізнесі // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 3 (26) 2020. – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 82-86.
 17. Нікітіна Т.А., Богуславський О.В. Економетрична модель консолідації капіталів підприємств індустрії гостинності // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. – Випуск 5(79). – НАУ. – Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 63-67.
 18. Boguslavskyy O. V., Tsykhotska O. S. Peculiarities of control on transfer of Dual-use Goods and Technologies of chemical industry enterprises and direction of its improvement // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 365-369.
 19. Богуславський О. В. Економічні суперечності використання та трансферу товарів і технологій подвійного призначення // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7544
 20. Богуславский А. В., Проненко С.Н. Экономическая диагностика инновационно – инвестиционной привлекательности и безопасности предприятия // Матеріали конференції The 3 rd International scientific and practical co nference “ Science, innovations and education: problems and prospects ” (October 13 – 15 , 2021 ) CPN Publishing Group, Tokyo , Japan. 2021. С. – 438-447.
 21. Богуславський О. В., Цихоцька О. С. Аналіз показників та основних напрямків трансферу товарів і технологій подвійного використання у хімічній промисловості ЄС та України // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7590

Навчально-методичні комплекси:

 1. Богуславський О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ціноутворення у малому та середньому бізнесі». – К: Видавництво п/п «Механіка», 2018, 43 с.
 2. Boguslavskyi O.V., Diachkova Y.O. Pricing in small and medium business. Course learning and teaching materials for students taking Master’s in Applied Economics/ compiled by: O.V. Boguslavskyi, Y.O. Diachkova – К., 2018. – 40 p.
 3. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / упорядники І.І. Мазур, О.В. Богуславський, В.Л. Гура. – К., 2020. – 42 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Основи підприємницької діяльності»: Навчально-методичний комплекс для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання 076 спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / упорядники І.І. Мазур, О.В. Богуславський, В.Л. Гура – К., 2021. – 44 с.