Анісімова Людмила Анатоліївна

Email: anisimova@knu.ua

Посада: Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

 

Навчання:
1995 р. –  закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1995–1998 рр. – аспірантура факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2003 р. – захистила кандидатську дисертацію “Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі”.

 

Трудова діяльність:

З вересня 1998 р. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2005 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2006 – 2009 р. – Вчений секретар Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2016 р. – відповідальна за виховну та поза аудиторну роботу економічного факультету.

З 2018 р. – заступник декана з навчальної та виховної роботи.

 

Дисципліни, які викладаються: «Менеджмент», «Управління якістю».

 

Наукові інтереси: проблеми сучасного менеджменту,  системи мотивації персоналу, лідерство, управлінські аспекти  впровадження міжнародних стандартів якості.

 

Нагороди та відзнаки:

2007 р. – премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Моделювання динамічних економічних систем».

2009 р. – подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2014 р. – подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015 р. – грамота Президії Національної академії наук України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради.

2017 р. – подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2018 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «За активну участь у профорієнтаційній роботі та сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету»

 

Стажування:

2003 р. – стажування в University of Sunderland, United Kingdom. Приймала участь у міжнародному проекті TEMPUS TACIS CD_JEP_21135-2000.

2011 р. – стажування у Корпорації «ТСМ Груп» («Трансекспо Систем Менеджмент Груп»).

2016 р. – стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка) «Публікаційна і проектна активність в Європейському Союзі».

2018 р. – стажування у Бізнес школі Норд Університету в Норвегії (м. Буде)

 

Громадська діяльність:

2011-2014 рр. – член апеляційної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій».

2015 р. – керівництво та підготовка переможця  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії  наук України, відділення економіка, секція мікроекономіка та макроекономіка.

2016 р. – член оргкомітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Економічна теорія», (освітньо – кваліфікаційний рівень «магістр»).

З 2016 р. – голова комісії з поселення у гуртожитки студентів економічного факультету, відповідальна за зв’язки з працедавцями та випускниками економічного факультету.

2016-2017 рр. – член оргкомітету Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит».

2015-2017 рр. – член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент».

 

Основні наукові праці:

  1. Анісімова Л.А., Аланова Н. Загальне управління якістю – ефективний спосіб управління бізнесом, Вісник Академії праці і соціальних відносин №3, 2007. С.34–43.
  2. Анісімова Л.А., Балан В.Г. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства. Вісник Київського університету. Сер. Економіка. 2011. Випуск 128, С. 24-27.
  3. Анісімова Л.А. Особливості моделювання ринкових економічних процесів. Вісник Київського університету. Сер. Економіка. 2011. Випуск 121-122. С.89-93.
  4. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. / За ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
  5. Сучасне розуміння поняття «організаційних інновацій» у контексті дослідження систем менеджменту якості якості / Л.Анісімова. В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка 2013 . – Вип. 4 ( 145 .) С. 43–45.
  6. Anisimova L. Improvement of motivation methods in modern activity conditions / L.Anisimova // Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. – Norderstedt, Deutschland. 2013. P. 9–13.
  7. Анісімова Л.А. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості / Л.Анісімова. В. Приймак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. 2015. Вип.7 (172.)  С. 14–20.
  8. Анисимова Л.А. Необходимость развития професиональных компетенций студентов экономических спеціальностей / Т. Овчаренко, К. Ковальская // Journal L’Association 1901 SEPIKE-Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2016. P. 5-9
  9. Анісімова Л.А. Актуальні питання впровадження стандартів якості в Україні. / Л.Анісімова. // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. Janury 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P. 171-174.
  10. Anisimova L. Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine K. / K. Kovalska, T. Ovcharenko // Journal Association 1901 “SEPIKE”. Ed. 17. – 2017. P. 84 – 90.