Затонацька Тетяна Георгіївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Наукове звання: Професор кафедри економічної кібернетики

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Електронна пошта: tzatonat@ukr.net

Навчання:
1987-1992 рр: навчалась на механіко-математичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1993-1996 рр: навчалась в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
2000 р.: захистила кандидатську дисертацію.
2013 р.: захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему: «Фіскальне регулювання інвестиційної діяльності в Україні».

Трудова діяльність:
2000 р.: асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2003 р.: доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р.: професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

Нормативні: електронна комерція, методологія проведення наукових досліджень ( з елементами інтелектуальної власності)

Вибіркові: електронний бізнес, аналіз фондових ринків та інвестиційних проєктів,

Наукові інтереси:

Електронна комерція, Data Science в електронній комерції, електронний бізнес, альтернативні інвестиції, державні фінанси, міграційні процеси. Моделювання впливу міграційних процесів на показники розвитку національної економіки. Використання інструментів Data Science в електронній комерції

Основні наукові праці:

 1. Плескач В.Л. Електронна комерція : підруч. / Т.Г. Затонацька, В.Л. Плескач. – К. : Знання. – 2007. – 535 с.
 2. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підруч. / Т.Г. Затонацька, В.Л. Плескач. – К. : Знання, 2011. – 718 с.
 3. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 364 с. Затонацька Т.Г., Сусленко В.В., Лаврентьєв М.М. Трансформація електронних платіжних систем в умовах цифрової економіки. – С. 281-297. ISBN 978-966-992-655-5
 4. Visegrad Group: a form of establishment and development of European integration: collective monograph / edited by A. Krysovatyy, T. Shengelia – Tbilisi, TSU, 2021. – 305 p. Olha BOBRO, Oleksandr DLUHOPOLSKYI, Tetiana ZATONATSKA. 5.4. Development of electronic payment systems in the structure of e-commerce in the Visegrad group and Ukraine. – pp. 96-112  ISBN 978-9941-33-188-6
 5. Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p. Tetiana Zatonatska, Olha Bobro, Maksym Lavrentiev. Modern trends of the impact of e-commerce on the indicators of economic development of Ukraine. – pp. 91-106 ISBN 978-9934-26-191-6
 6. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T. Role of political power on Ukrainian amalgamated municipalities (hromadas). – 12-24. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1 ISBN – 978-1-68564-514-4
 1. 30 років Незалежності: здобутки та перспективи розвитку маркетингу в Україні: монографія / [Старостіна А.О., Дьоміна О.М., Тєлєтов О.С., Бочко О.Ю. та ін.] ; за заг. ред. А.О. Старостіної. Київ : Інтерсервіс, 2022. 339 с. Затонацька Т.Г., Анісімова О.Ю. Вплив розвитку ринку електронної комерції на підприємницьку діяльність. – С. 221-235.  ISBN 978-966-999-236-9
 1. Проблеми та перспективи переходу до вуглецево-нейтральної економіки [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред.: Ю. Т. Матвєєвої, І. А. Вакуленка. — Суми : 69-78, 2022. — 155 с. Затонацька Т.Г., Длугопольский О.В., Анісімова О.Ю. Розділ 6. Глобальні економічні трансформації під впливом війни 2022 в Україні: актуальність переходу до вуглецево-нейтральної економічної системи. – С. 69-78 (URI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88931)

ISBN 978-966-657-908-2

 1. Проблеми та перспективи забезпечення макроекономічної стабільності : монографія / за ред. С. В. Лєонова, М. М. Бричко. Суми : Сумський державний університет, 2022. 181 с. Затонацька Т.Г., Ваврін М.Р. П. 3.1. Концепції економіки замкненого циклу як модель системи розвитку господарської системи країни. – С. 88-96 (URI: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90068)

ISBN 978-966-657-920-4

 1. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкуренто-спроможності країни : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2022. – 232 с. Затонацька Т.Г., Анісімова О.Ю., Затонацький Д.А. Глобальні тренди прямих іноземних інвестицій та зміни маркерів під впливом російсько-української війни. – С. 158-176 (DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-255-8-9)

ISBN 978-966-397-255-8

 1. Giedratis, V., Sofiienko, A., Zatonatska, T., Bazhenova, O., & Dluhopolskyi, O. (2020). The impact of external public debt on the national economy`s key macroeconomic indicators (case of Ukraine). Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(34), 219–229. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215512 (Web of Science)
 2. 1 Yousuf, A., Lorestani Zeynvand, V., Felfoldi, J., Zatonatska, T., Kozlovskyi, S., & Dluhopolskyi, O. (2021). Companies Performance Management: the Role of Operational Flexibility. Marketing and Management of Innovations, 1, 30-37. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-03 (Web of Science)
 3. 1 Затонацька Т.Г., Анісімова О.Ю., Затонацький Д. А. Зміни пріоритетів державної міграційної політики у тренді економічної безпеки країни. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. 2. 97-107. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/2_2021/12.pdf. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.2-12
 4. 1 Brych, V., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., Borysiak, O., Vakun, O. (2021). Estimating the Efficiency of the Green Energy Services’ Marketing Management Based on Segmentation. Marketing and Management of Innovations, 3, 188-198. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-16 (Web of Science)
 5. 1 Затонацька Т., Вольвач О. Сучасний стан українського ринку електронних платіжних систем. Світ фінансів. 2021. 2(67). 118-128. DOI: 10.35774/sf2021.02.118
 6. Zatonatska, T., Anisimova, O, Devemi, J-F. & Giedraitis, V. (2021). Comparative analysis of the best practices of gender audit in education. Освітня аналітика України, 2021, № 4 (15), 21-35. DOI: 10.32987/2617-8532-2021-4-21-35.
 7. 1 Zatonatska Tetiana, Suslenko Volodymyr, Dluhopolskyi Oleksandr, Brych Vasyl, Dluhopolska Tetiana. Investment models on centralized and decentralized cryptocurrency markets. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022, (1): 177-182. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/177 (Scopus)
 8. 1 Suslenko, V., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O. & Kuznyetsova, A. (2022). USE OF CRYPTOCURRENCIES BITCOIN AND ETHEREUM IN THE FIELD OF E-COMMERCE: CASE STUDY OF UKRAINE. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(42), 62-72. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3603 (Web of Science)
 9. Zatonatska, T., Hubska, M., & Shpyrko, V. (2022). Marketing Strategies in the Banking Services Sector With the Help of Data Science. Marketing and Management of Innovations, 2, 121-127. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-11 (Web of Science)
 10. 2 Dluhopolskyi, O., Ivashuk, Y., Zatonatska, T., Myhal, O., Farion-Melnyk, A., & Kolesnikov, A. (2022). Public good of ecology: results of international survey. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 31(3), 427-439. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112239 (Web of Science)
 11. 2 Затонацька Т. Г., Горячева К. С., Остапенко О. П. Аналіз міжнародного досвіду функціонування механізму фінансування потреб збройних сил в зарубіжних країнах у воєнних умовах. Ефективна економіка. 2022. № 7. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.2
 12. 2 Затонацька Т. Г., Горячева К. С., Остапенко О. П. Перспективи цифрової трансформації механізму фінансування Збройних Сил. Економіка&Держава. 2022. № 8. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.8.4
 13. 2 Затонацька Т. Г., Горячева К. С., Остапенко О. П. Оцінка цілісності та прозорості фінансового механізму Збройних Сил в умовах збройних конфліктів. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 8. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.15-16.16
 14. Fedirko O. and Zatonatska T. (2020) “The Development Strategies for National Economies After Covid-19 Pandemic”, Ekonomika, 99(2), pp. 92-103. doi: 10.15388/Ekon.2020.2.6. (Scopus)
 15. 25. Zhylinska O., Bazhenova O., Zatonatska T., Dluhopolskyi V., Bedianashvili G., & Chornodid I. Innovation Processes and Economic Growth in the Context of European Integration. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration 2020, 28(3), 1209. DOI: 10.46585/sp28041209 editorial.upce.cz/SciPap (Scopus)
 16. Olha Fedirko, Tetiana Zatonatska, Tomasz Wolowiec, Stanislaw Skowron. Data Science and Marketing in E-Commerce Amid COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 3-16, 2021 DOI: 10.35808/ersj/2187 (Scopus)
 17. Dluhopolskyi, O., Simakhova, A., Zatonatska, T., Kozlovskyi, S. Oleksiv, I. & Baltgailis, J. Potential of Virtual Reality in the Current Digital Society: Economic Perspectives. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Deggendorf, Germany, 15-17 September 2021, pp. 360-363. (Scopus)
 18. Mykhalchuk, T., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., Zhukovska A., Dluhopolska, T. & Liakhovych, L. Development of recommendation system in e-commerce using emotional analysis and machine learning methods. The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 22-25 September, 2021, Cracow, Poland. Vol 1. Pp. 527-535. (Scopus)
 19. Fedirko, O., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O. & Londar, S. The impact of e-commerce on the sustainable development: case of Ukraine, Poland, and Austria. ISCES 2021. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 915 (2021) 012023. doi:10.1088/1755-1315/915/1/012023 (Scopus)
 20. Polianovskyi, H., Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., & Liutyi, I. (2021). Digital and Technological Support of Distance Learning at Universities under COVID-19 (Case of Ukraine). Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala13(4), 595-613. https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/500 (Web of Science)
 21. Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., Artyukh, T., & Tymchenko, K. (2022). FORECASTING THE BEHAVIOR OF TARGET SEGMENTS TO ACTIVATE ADVERTISING TOOLS: CASE OF MOBILE OPERATOR VODAFONE UKRAINE. ECONOMICS-INNOVATIVE AND RESEARCH JOURNAL10(1), 87–104, https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0005 (Web of Science, Scopus)
 22. Zatonatska, T., Klapkiv, Y., Dluhopolskyi, O., & Fedirko, O. (2022). Forecasting of the Employment Rate in the EU ICT Field. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Volume 25, Number 3, p. 7-25, https://doi.org/10.18778/1508‑2008.25.19 (Web of Science, Scopus)
 23. Sokolovska A. and Zatonatska T. (2022) “Debatable Aspects of the Concept of Tax Expenditures”, Ekonomika, 101(2), pp. 109-124. doi: 10.15388/Ekon.2022.101.2.7. (Scopus)
 24. Zatonatska T, Liashenko O, Fareniuk Y, Dluhopolskyi O, Dmowski A, Cichorzewska M. The Migration Influence on the Forecasting of Health Care Budget Expenditures in the Direction of Sustainability: Case of Ukraine. Sustainability. 2022; 14(21):14501. https://doi.org/10.3390/su142114501 (Scopus)
 25. 35. Fareniuk, Y., Zatonatska, T.,Dluhopolskyi, O. & Kovalenko, O. (2022). Customer Churn Prediction Model: A Case of the Telecommunication Market. ECONOMICS, Volume 10, Number 2, 109-130. https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0021 (Scopus)