Ставицький Андрій Володимирович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Персональна Веб-сторінка: www.andriystav.cc.ua

Навчання:

 • – Закінчив з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав наукову ступінь магістра економіки.
 • – У 1997-1998 рр. проходив навчання на економічному факультеті Мюнхенського університету імені Людвига Максиміліана. Стажувався на кафедрі математичної статистики університету м. Умео (Швеція), у Македонському університеті м. Салоніки (Греція), Bath Spa University (Велика Британія), Middle East Technical University (Туреччина), Університет Масарика (Чехія).
 • – У 2001 р. захистив дисертацію на тему «Прогнозування основних статей платіжного балансу України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 • – У 2019 році захистив дисертацію на тему «Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Трудова діяльність:

 • – З вересня 2001 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики економічного факультету.
 • – З грудня 2005 року працює доцентом кафедри економічної кібернетики економічного факультету.
 • – З березня 2021 року гарант ОНП «Економічна кібернетика»
 • – З липня 2021 року працює професором кафедри економічної кібернетики економічного факультету.

Викладає курси: «Економетрика», «Системи обробки економічної інформації», «Методи комп’ютерного моделювання економічної інформації», «Моделювання мікроекономічних процесів», «Теорія ймовірностей», «Прикладна економетрика», «Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях».

З 2011 року є Координатором ECTS Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Національним експертом з реформування вищої освіти в рамках Болонського процесу.

Член Спеціалізованої вченої ради D26.239.02.

Член редакційних колегій трьох журналів:

 • – Ekonomika (Lithuania)
 • – Revista Economica (Romania)
 • – Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Economic Series

Наукові інтереси:

прогнозування економічної інформації за допомогою часових рядів, економетричне моделювання, створення інформаційних систем, машинне навчання, аналіз економічної безпеки. Автор більше 40 підручників та навчальних посібників, більше 200 наукових робіт.

Основні наукові праці:

 1. Черняк, О.І. Теорія ймовріностей та математична статистика. Збірник задач / О.І.Черняк, А.В.Ставицький, О.М. Обушна. – К.: Знання, 2000, 199 с.
 2. Черняк, О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика / О.І. Черняк, А.В. Ставицький. – К.: КВІЦ, 2000, 120 с.
 3. Черняк, О.І. Теорія ймовріностей та математична статистика. Збірник задач. / О.І.Черняк, А.В.Ставицький, О.М. Обушна.
 4. Обушна, О.М. Навчально-методичний комплекс з курсу “Мікроекономіка”. / О.М.Обушна, А.В. Ставицький– К.: 2004, 64 с.
 5. Ставицький, А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Економетрика” / А.В. Ставицький. – К.: 2004, 112 с.
 6. Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсів «Прогнозування» та «Фінансове прогнозування». / А.В. Ставицький. – К.: РВВ ІМФ, 2006. – 107 с.
 7. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. / В.М.Геєць, Т.С.Клебанова, О.І.Черняк та ін. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 396 с.
 8. Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації. / О.І.Черняк, А.В.Ставицький, Г.О.Чорноус – К: Знання, 2006. – 447 с.
 9. Чугунов, І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування. / І.Я.Чугунов, Т.Г.Затонацька, А.В. Ставицький – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтінг», 2007. – 312 с.
 10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування, 2-ге вид., виправ. / В.М.Геєць, Т.С.Клебанова, О.І.Черняк та ін. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008. – 396 с.
 11. Ярошенко Ф.О. Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження податкового кодексу України / Ярошенко Ф.О., Т.І.Єфименко, С.Л.Лондар, А.В.Ставицький та ін. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2010. – 368 с.
 12. Черняк О.І. Економетрика: підручник / О.І.Черняк, О.В.Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова // За ред. О.І.Черняка. –К.: Видавчничо-поліграфічний центр «Київський університет» , 2010. – 359 с.
 13. Базилевич В.Д. Цінні папери: підручник // В.Д.Базилевич, В.М.Шелудько, Н.В.Ковтун, А.В. Ставицький та ін. // За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.
 14. Захарченко В.М. Національний освітній глосарій: вища освіта. / Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І.,Ставицький А.В., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. – 2-е вид., перероб і доп. – К: ТОВ «Плеяда», 2014. – 100 с.
 15. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник. Книга 1. / Гражевська Н.І., Камінський А.Б.,Ставицький А.В. та ін. // За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015. – 621 с.
 16. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник. Книга 2. / Шелудько В.М., Вірченко О.В.,Ставицький А.В. та ін. // За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2016. – 686 с.
 17. Луговий В., Слюсаренко О., Ставицький А. та ін. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як  засобу забезпечення її якості: аналітичні матеріали (частина ІІ) / За ред. В. Лугового, Ж. Таланової. – К.: ІВО НАПН України, 2016. – 111 с.
 18. Ставицький А. Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 19. Луговий В., Слюсаренко О., Ставицький А. та ін. Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації. – К.: ІВО НАПН України, 2016. – 117 с.
 20. Ставицький А.В., Харламова Г.О. Моделювання мікроекономічних процесів. – Навч. посібник. – Київ, Аграр Медіа Груп, 2018 – 182 с.
 21. Воробйова О. Луговий В., Ставицький А. та ін. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: монографія. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – 229 с.
 22. Ставицький А.ВЕкономічна безпека України: стратегія та механізми забезпечення. – Київ: АграрМедіа Груп, 2018. 464 с.
 23. Харламова Г.О., Ставицький А.В., Мельник Р.А. Financial Management: tutorial. Kyiv, 2021. – 182 p. ISBN 978-617-646-501-0
 24. Харламова Г.О., Ставицький А.В. Технології ефективної особистої комунікації: тренінг (soft skills techniques: training). Навчально-методичний комплекс. Київ, 2022. – 35 p.
 25. Лютий І.О., Петленко Ю.В., Харламова Г.О., Ставицький А.В., та ін. (8 авторів) Управління фінансами сектори оборони та безпеки України. Київ, 2022. – 209 p.

Нагороди та відзнаки:

 1. Грамота Президії Національної Академії наук України (№63 від 28.02.2001 р.) за цикл робіт «Застосування сучасних методів економетрики для аналізу економічного розвитку України».
 2. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених за наукові досягнення (Наказ №03-32 від 3.01.07).
 3. Грамота Міністерства освіти і науки України науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р. з напряму “Кількісні методи в економіці” (Наказ № 872 від 23.09.2008)
 4. Грамота Міністерства освіти і науки України науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму “Кількісні методи в економіці” (Наказ № 679 від 07.07.2010)
 5. Грамота Міністерства освіти і науки України науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму “Кількісні методи в економіці” (Наказ № 666 від 29.06.2011)
 6. Подяка Ректора Київського національного університету за багаторічну сумлінну працю (2012).
 7. Подяка декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм (2017).
 8. Подяка за підготовку переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Економічна кібернетика” у 2018/2019 н.р.
 9. Грамота Ректора №613 за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2019).
 10. Подяка Міністерства освіти та науки України за вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки (2020).