Шпирко Віктор Васильович

Дата народження: 20 липня 1977 року

Посада: Асистент

Навчання:
Закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Економічна кібернетика” у 1999 р. та аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році.

Трудова діяльність:
З 2002 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді асистента.

Викладає курси:
„Вища математика для економістів”, „Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів”,  „Фінансова математика”, „Актуарні розрахунки”, „Моделювання методами нейронних мереж”.

Наукові інтереси:
Актуарна математика, фінансова математика, економіко-математичне моделювання. Автор 34 наукових робіт, серед них 4 навчальних посібники та підручники, 4 навчально- методичних роботи.

Основні наукові праці:
Шпирко В. В. Порівняльний аналіз наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній / В. В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. 2004. – Вип. 5. – С. 281–288.
Чорноус Г.О. Посібник з математики для вступників на економічні спеціальності вищих закладів освіти / Чорноус Г.О., Шпирко В.В. – Київ, РВВ ІМФ, 2003. – 307 с.
Базилевич В.Д. Страхування: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича / Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Черняк О.І., Шпирко В.В. та ін. – Київ, Знання, 2008. – 1019 с.
Ляшенко О.І. Вища математика для економістів: Підручник / за ред. О.І.Ляшенко, О.І.Черняка / Ляшенко О.І., Черняк О.І., Кравець Т.В., Слушаєнко Н.В., Горбунов О.В., Шпирко В.В. – Київ.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – 547 с.
Базилевич В.Д. Страхування. Практикум: Навчальний посібник, 2-ге видання / за ред. В.Д.Базилевича / Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Черняк О.І., Шпирко В.В. та ін. – Київ, Знання, 2011. – 607 с.

Viktor Shpyrko. Fraud detection models and payment transactions analysis using machine learning / Viktor Shpyrko, Bohdan Koval. SHS Web Conf. Volume 65, 2019. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019).

Відзнаки та нагороди:
Лауреат конкурсу “Вчитель року-2004” у місті Києві в номінації “Математика”.
У складі авторського колективу викладачів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка переможець Першого всеукраїнського конкурсу видань для вищих навчальних закладів “Університетська книга – 2010”.