Шпирко Віктор Васильович

Дата народження: 20 липня 1977 року

Посада: доцент

Навчання:
Закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Економічна кібернетика” у 1999 р. та аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році.

Трудова діяльність:

З 2002 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді асистента, з 2022 року — на посаді доцента кафедри економічної кібернетики.

 

Викладає курси:

„Вища математика для економістів”, „Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів”,  „Фінансова математика”, „Актуарні розрахунки”, „Техніка вибіркових досліджень”.

 

Наукові інтереси:

 • Актуарна математика, фінансова математика, економіко-математичне моделювання.
 • Автор понад 40 наукових праць, серед них 7 навчальних підручників та посібників.

 

Основні наукові праці:

 • Шпирко В. В. Порівняльний аналіз наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній / В. В. Шпирко // Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. 2004. – Вип. 5. – С. 281–288.
 • Посібник з математики для вступників на економічні спеціальності вищих закладів освіти / Чорноус Г.О., Шпирко В.В. – Київ, РВВ ІМФ, 2003. – 307 с.
 • Страхування: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича / Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Черняк О.І., Шпирко В.В. та ін. – Київ, Знання, 2008. – 1019 с.
 • Вища математика для економістів: Підручник / за ред. О.І.Ляшенко, О.І.Черняка / Ляшенко О.І., Черняк О.І., Кравець Т.В., Слушаєнко Н.В., Горбунов О.В., Шпирко В.В. – Київ.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – 547 с.
 • Страхування. Практикум: Навчальний посібник, 2-ге видання / за ред. В.Д.Базилевича / Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Черняк О.І., Шпирко В.В. та ін. – Київ, Знання, 2011. – 607 с.
 • Viktor Shpyrko. Models of Fraud Detection and Analysis of Payment Transactions Using Machine Learning / Viktor Shpyrko, Bohdan Koval. 8th International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy: Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, M3E2-EEMLPEED. – CEUR Workshop Proceedings. – Volume 2422. – 2019. – P. 38-53. – URL: https://ceur-ws.org/Vol-2422/paper04.pdf  (Scopus)
 • Шпирко В. Алгоритм оцінювання функції розподілу граничної ціни індивідуального попиту в умовах неявного маркетингового дослідження / Шпирко В., Ярмоленко Ю. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Випуск 207. – 2019. – С. 44-52.
 • Ляшенко  О.І., Кравець  Т.В., Банна О.Л., Шпирко В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання. К. : [б.в.], 2022. – URL: https://ir.library.knu.ua/items/df13e26a-5730-43dc-9f4b-8306e500dcf5
 • Shpyrko, V.  Marketing Strategies In The Banking Services Sector With The Help Of Data Science / Zatonatska, T., Hubska, M., Shpyrko V. Marketing And Management Of Innovations. – Issue 2. – 2022. – P. 121-127. – URL:  https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-11 (Web of Science)
 • Shpyrko, V.  Statistical Arbitrage Using Cointegration and Principal Component Analysis Approach / Bartkoviak, O., Shpyrko, V., Chernyak, O.; Chernyak, Y. Business Development And Economic Governance In Southeastern Europe. – Book Series: Springer. – Proceedings in Business and Economics. – 2022. – P. 167-182. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05351-1_9 (Scopus, Web of Science)
 • Shpyrko, V. Churn Rate Modeling for Telecommunication Operators Using Data Science Methods / Zatonatska, T., Fareniuk, Y., Shpyrko, V. Marketing and Management of Innovations. – Issue 14(2). – 2023. – P. 163-173. – URL: https://doi.org/10.21272/mmi.2023.2-15 (Web of Science)
 • Шпирко, В. Фінансування оборонних витрат України: нова геополітична парадигма чи збереження сталих тенденцій? / Ставицький, А., Харламова, Г., Шпирко, В. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 1(222). – 2023. – С. 126-140. – URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/16
 • Шпирко, В. Вплив політичних та технологічних факторів на прямі іноземні інвестиції: порівняльний економіко-математичний аналіз України та країн світу / Ставицький, А., Харламова, Г., Шпирко, В. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 2(223). – 2023. – С. 131-142. – URL: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/18
 • Вища математика для економістів: Підручник / за ред. О.І.Ляшенко/ Ляшенко О.І., Кравець Т.В., Лаврентьєв М.М., Шпирко В.В.  К. : В-во  «Наукова столиця», 2024. – 552 с.