Кравець Тетяна Вікторівна

Дата народження: 1958 рік

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 1975-1980 – студентка механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1980-1984 – аспірантка кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1985 – захистила кандидатську дисертацію на тему “Слабка збіжність процесів з полумарковським перемикачем в схемі асимптотичного фазового укрупнення” (спеціальність “Теорія ймовірностей і математична статистика”).

Трудова діяльність:

 • 1984-1997 – науковий співробітник СКБ „Спектр” при мех.-мат факультеті Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.
 • 1997-1998 – асистент кафедри вищої математики Київського університету економіки та технологій транспорту
 • 1998-2000 – старший викладач кафедри вищої математики Київського університету економіки та технологій транспорту
 • 2000-2004 – доцент кафедри вищої математики Київського університету економіки та технологій транспорту
 • З 2004 р. по теперішній час доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

 • – Вища математика для економістів
 • – Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів
 • – Теорія ймовірностей для економістів

Наукові інтереси:

 • – дослідження сумішей спостережень із змінними концентраціями;
 • – моделі штучних нейронних мереж та їх застосування до розв’язування прикладних задач;
 • – застосування методів математичної статистики до аналізу психофізіологічних даних;
 • – побудова моделей функціонування транспортних систем;
 • – економіко-математичне моделювання фінансових ринків;
 • – прогнозування соціально-економічних процесів.

Основні наукові праці:
Має 106 наукові та навчально-методичні публікації.

 1. Кравец Т.В. Алгоритм нейронной классификации по наблюдениям из смеси с переменными концентрациями / Т.В. Кравец, Р.Е. Майборода //Кибернетика и системный анализ. – 1998. – №6. – С. 133-140.
 2. Сич Є.М. Вплив рівня розвитку економіки країни на кількісні показники роботи залізничного транспорту / Є.М. Сич, П.О. Яновський, Т.В. Кравець // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2002. – №16. – С. 17-25.
 3. Крюков М.М. Методи і моделі дослідження операцій: навч. посіб. / М.М. Крюков, Т.В. Кравець. – К.: КУЕТТ, 2006. – 218 с.
 4. Макарчук М. Основні фактори психофізіологічного стану людини / М. Макарчук, Н. Філімонова, Т. Кравець. // Вісник Київського університету. Серія: Біологія. – 2008. – №52-53. – С. 63-66.
 5. Вища математика для економістів: підручник / О. Ляшенко, О. Черняк, Т. Кравець та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 547 с.
 6. Kravets T. (2008). Modeling of Taxation that Considers Reproduction. Economika. 83, 71-76.
 7. Kravets T. Rating of enterprises’ activities by the modified cluster method / T. Kravets, G. Kuznetsov // Ekonomika. – 2011. – Vol. 90(2). – P. 101-113.
 8. Кравець Т.В. Прогнозування фіскальних ефектів при реформуванні системи оподаткування / В кн.: Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / За ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. –С.224-236.
 9. Кравець Т. В. Вейвлет-аналіз індексів фондового ринку України та Польщі в періоди кризи та релаксації / Т. Кравець, А. Ситєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – № 132. – С. 39-43.
 10. Kravets T. The Synchronization Effects of Stock Indices Dynamics in the Multifractal Analysis Using the Wavelet Technology /T. Kravets, O. Liashenko // Revista Economica, 2014, Volume 66, Issue 2, p. 41-57.
 11. Liashenko O. Fractal Analysis of Currency Market: Hurst Index as an Indicator of Abnormal Events / Liashenko, T. Kravets // Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. – Kyiv, 2016. – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 1614. – P. 550-557.
 12. Liashenko O., Kravets T., Krytsun K. (2018) Software Packages for Econometrics: Financial Time Series Modeling. In: Bassiliades N. et al. (eds) Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 826. Springer, Cham.
 13. Liashenko O. Estimation of the Production Potential of Ukraine’s Regions using Kohonen Neural Network / O. Liashenko, T. Kravets, Verhai // Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. – Kyiv, 2018. – CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2105. – P. 19-34.
 14. Liashenko O. The Relationship between Oil and Gas Prices, Dow Jones and US Dollar Indexes: A Wavelet Co-movement Estimation and Neural Network Forecasting / O. Liashenko, T. Kravets // Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. – Kherson, 2019. – CEUR Workshop Proceedings. – 2393. – P. 348-363.
 15. Черняк О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум: [навч. посібник] / О.І. Черняк, Т.В. Кравець, О.І. Ляшенко, О.Л. Буяк, О.Л. Банна, О.С. Бащуцька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 251 с.
 16. Liashenko O. Application of Artificial Intelligence to Bitcoin Course Modelling / O. Liashenko, T. Kravets, Y. Repetskiyi // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка, 2020, №2 (209), с. 14-20.
 17. Liashenko O. Volatility Modeling for Currency Pairs and Stock Indices by Means of Complex Networks / O. Liashenko, T. Kravets, A. Filogina // Ekonomika, 2020, 99(2), 20-38.
 18. Liashenko O. Consumer Behavior Clustering of Food Retail Chains by Machine Learning Algorithms / Liashenko, T. Kravets, M. Prokopenko // Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy, ISSN 2683-1007 (Online), 2021, 2(3), 234-251, https://doi.org/10.46656/access.2021.2.3(3)
 19. Liashenko O. Analysis of Structural Shifts in Students’ Behavioral Patterns During COVID-19/ Liashenko, T. Kravets, M. Prokopenko // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2021, pp. 368-371, https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548587