Комашко Олег Валентинович

Дата народження: 10 червня 1965 року

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Посада: Доцент

Навчання:

В 1987 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Теорія ймовірностей і математична статистика”. З 1987 по 1990 рік навчався в очній аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1991 році.

Трудова діяльність:
Асистент кафедри економічної кібернетики -1994-1997р.р. З 1997 р. на посаді доцента кафедри економічної кібернетики економічного факультету, у 2000 році отримав наукове звання доцента.

Викладає нормативні курси та спецкурси: – “Економетрика”, “Прикладна економетрика”, “Методи прогнозування”.

Наукові інтереси:
Теорія ймовірностей та математична статистика, економетрика, економічне прогнозування. Автор понад 20 наукових публікацій.

Основні наукові праці:

1. Черваньов Д.М. Комашко О.В. Економетрика: . – К.: РВВ КІЕМБСС., 1998.
2. Комашко О.В. Практикум з прогнозування. – К.: РВВ КІЕМБСС, 2000.
3. Науковий переклад видання : К.Холден, Дж.Піл, Л.Томпсон. Економічне прогнозування: вступ. К.: Інформтехніка, 1996.
4. Науковий переклад видання : В. Грін. Економетричний аналіз. К.: Основи, 2004.