Федоренко Ірина Костянтинівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Наукове звання: Доцент

Посада: Доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • – 1973-1978 рр: навчалась на факультеті кібернетики Київського  державного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – «Економічна кібернетика», кваліфікація – «математик-економіст»)
 • – 1979-1981 рр: навчалась в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі економчної кібернетики
 • – 1982 р.: захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук
 • – 2000-2001 рр.: стажувалася в університеті м.Умеа (Швеція)

Трудова діяльність:

 • – 1978 р.: інженер лабораторії економічної кібернетики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
 • – 1978-1981 рр.: аспірантка кафедри економічної кібернетики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка
 • – 1982-1983 рр.: старший науковий співробітник обчислювального центру Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка
 • – 1984-1992 рр.: старший науковий співробітник НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 1993-1994 рр.: доцент кафедри економіки та управління Київського національного університету культури
 • – 1995-2000 рр. – учений секретар вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2000-2003 рр. – заступник декана з наукової роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – З 1994 р.по теперішній час доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

 • – Дослідження операцій в економіці
 • – Теорія ігор в економіці
 • – Методи обгрунтування рішень в умовах інформаційної невизначеності

Наукові інтереси:

 • – математичне моделювання економіки
 • – методи прийняття рішень

Підготувала двох кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Підручники: 

 1. Дослідження операцій в економіці: підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. – К. : Знання, 2007.- 558 с.
 2. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько , Н.В. Ковтун, І.К. Федоренко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
 3. Фондовий ринок: підручник. Книга 1 / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко, І.К. Федоренко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
 4. Фондовий ринок: підручник. Книга 2 / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко, І.К. Федоренко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. –  К. : Знання, 2016. – 686 с.
 5. Дослідження операцій в економіці: підручник / О.І. Черняк, І.К. Федоренко, Г.О. Чорноус та ін.; за ред. О.І. Черняка. – Миколаїв: МНАУ, 2020. – 398 с.

Практикуми та навчальні посібники:

 1. Цінні папери: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько , Н.В. Ковтун, І.К. Федоренко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. –  К. : Знання, 2013. – 791 с. + компакт-диск.
 2. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько , В.В. Вірченко, І.К. Федоренко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. –  К. : Знання, 2017. – 718 с.
 3. Дослідження операцій в економіці. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей ОКР «Бакалавр» / І.К. Федоренко.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. 103 с.
 4. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра для студентів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» / О.І. Ляшенко, А.В. Ставицький, О.І. Черняк, Г.О. Чорноус, І.К. Федоренко, Т.В. Кравець. – К.: 2021. – 42 с.
 5. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт магістра для студентів освітньо-наукової програми „Економічна кібернетика”. / А.В. Ставицький, Т.Г. Затонацька, Г.О. Харламова І.К. Федоренко.– К.: 2021. – 42 с.

Основні наукові праці:

 1. Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв’язок з інфляцією. І.К.Федоренко, С.А. Ніколайчук. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7. – С. 63-74.
 2. Федоренко І.К. Є. Слуцький – славетна постать вітчизняної науки // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності :[монографія] / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – С. 232-276.
 3. Федоренко І. Моделювання впливу факторів зовнішнього ризику на доходність акцій компаній методом регресійного аналізу // І. Федоренко, В. Рибалко. Формування ринкових відносин в Україні: зб. Наукових праць, №9 (112), 2011.
 4. Федоренко І. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу // // І. Федоренко, В. Рибалко. Формування ринкових відносин в Україні: зб. Наукових праць, №10 (113), 2011.
 5. Fedorenko I.The analysis of foreign direct investments in sphere of nanotechnologyinnovations in Еuropean Union // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015.- Вип. 1 (166). – С. 69-72.
 6. Федоренко І. Імітаційне моделювання логістичних процесів. І.Федоренко, Ю.Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.- 2016.- Вип. 8 (185).- С.38-44.
 7. Федоренко І. Імітаційне моделювання мережі поставок компанії «Тойота-Україна» у середовищі AnyLogic. І.Федоренко, В. Потапова // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка.- Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С. 256-266.
 8. Федоренко І. Моделювання процесу управління запасами готівки у мережі банкоматів // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк : – К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. Частина І. – С. 93.
 9. Федоренко І., Сачко В. Моделювання впливу технологічного розвитку на глобальний економічний розвиток // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2021. – Data Science та інформаційно-аналітичні системи: застосування в економіці та фінансах – 55 с. С. 37-