Наумова Марія Олександрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Навчання:

 

 • 2007-2013 – з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра економіки за спеціальністю «Економічна кібернетика».
 • 2014 -2017 – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».

   

   

 • 2018 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук (тема дисертації „Активізація соціального підприємництва як чинник підвищення якості життя населення”).

   

 • 2019 – друга вища освіта – з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра права (юридичний факультет, кафедра адміністративного права).

Трудова діяльність:

 • З вересня 2019 – асистент кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни:

«Економетрика», «Прикладна економетрика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Прикладні інформаційні системи в економіці», «Електронна комерція»

Наукові інтереси:

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

Links:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=T9t3EBkAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-3670-0231

Scopus Author ID: 57212195033

ResearcherID: AAC-8112-2019

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Naumova M. Impact of COVID-19 on Tourism Industry / O. Naumova, М. Naumova // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет “КРОК”. – К.: Університет “КРОК”, 2021. – С. 29-30. – https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/467
 2. Чорноус Г.О. Запровадження ERP-імітаційних ігор в економічну освіту / Г.О. Чорноус, М.О. Наумова, О.Л. Банна // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – С.499-503. – http://dkrkm.org.ua/cache/konfer/2021/zbirka_tez_2021.pdf
 3. Kharlamova G. Gender Matters for The Entrepreneurial Activity: Case of European States / G. Kharlamova, A. Stavytskyy, M. Naumova // Studies in Business and Economics. – Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences. – vol. 15(3). – 2020. – P. 287-302. – https://ideas.repec.org/a/blg/journl/v15y2020i3p287-302.html
 4. Stavytskyy А. Development of information system to model cyclic fluctuations of economic time series / A. Stavytskyy, G. Kharlamova, M. Naumova // ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. – Volume II: Workshops. –Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020, CEUR-WS.org, online. – P. 313-328. – http://ceur-ws.org/Vol-2732/
 5. Наумова М.О. Прогресивний міжнародний досвід розвитку соціального підприємництва та запозичення його в Україні / М.О. Наумова // Держава та регіони. Економіка та підприємництво. – Вип. 2. – № 113. – 2020. – С. 202-208. – http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/2_2020/36.pdf
 6. Naumova M. Market of The Luxury Goods in Times of Crisis / M. Naumova, O. Naumova // Рublic communication in science: philosophical, cultural, political, economic and it context. Proceedings coll. of International Scientific and Practical Conf. –Houston, USA: European Scientific Platform, 2020. – Vol. 1. – P. 26-27. – https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/2647/2534
 7. Naumova M. Luxury Market Conditions in The Context of The Pandemic Covid-19 / M. Naumova, O. Naumova // Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя. Зб. матеріалів міжнар. наук. конференції. –Чернівці: МЦНД, 2020. – Т.1. – С. 12-13. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/2320/2195
 8. Naumova О. Luxury consumer’s behavior: a cross-cultural aspect /O. Naumova, S. Bilan, M. Naumova // Innovative Marketing. – Sumy, Ukraine: 2019. – Vol. 15. – № 4. – P. 1-13. – https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/innovative-marketing/issue-336/luxury-consumers-behavior-a-cross-cultural-aspect
 9. Наумова М.О. Пріоритети розвитку соціального підприємництва в Україні / М.О. Наумова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 40. – 2019. – С. 135-145. – http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/40-2019/20.pdf
 10. Naumova M. The main fields of social entrepreneurship in the context of improving the quality of life of population / M.O. Naumova // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. –Košice, Slovakia: 2017. – Vol. 5. – № 1. – P. 67-71.
 11. Наумова М.О. Теоретико-методичні підходи до оцінювання впливу соціального підприємництва на якість життя населення / М.О. Наумова // Стан та переспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: КНЕУ, 2017. – С. 220-223. – https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23147/124-128.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Наумова М.О. Розвиток соціального підприємництва серед молоді для підвищення якості життя населення / М.О. Наумова // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки. Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції. – К.: КНЕУ, 2017. – С. 349-351. – http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/21370/349-351.pdf;jsessionid=A108D2B7A9A4E5E646CD2BFC7EDAE85C?sequence=1
 13. Naumova M. О. The government support for social entrepreneurship for improving the quality of life of population / M.O. Naumova // Economy and Management: current transformation in the age of globalization. Сonference Proceedings of International scientific conference. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, Klaipeda University, 2017. – P. 82-84.
 14. Naumova M. О. Modeling the impact of social entrepreneurship on the quality of life of population / M.O. Naumova // Evropský časopis ekonomiky a managementu. –Prague, Czech Republic: 2017. – Vol. 3. – № 2. – P. 34-40. – https://eujem.cz/wp-content/uploads/2017/eujem_2017_3_2/007.pdf
 15. Наумова М.О. Сучасний стан соціального підприємництва в Україні / М.О. Наумова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 25. – 2017. –Ч. 2. – C. 109-113. – http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_25/2/25.pdf