Полторацька Альона Олегівна

E-mail: vikulova@knu.ua
Дата народження: 28 жовтня 1988 р., м. Київ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:
У 2012 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій».
З жовтня 2012 р. по вересень 2015 р. навчалась в аспірантурі економічного факультету при кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Трудова діяльність:
З 16 вересня 2015 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:
Лекції та семінарські заняття з дисциплін: „Сучасні концепції лідерства”, “Internet Marketing”.
Семінарські заняття з дисциплін: „Управління патентно-ліцензійною діяльністю”, „Менеджмент організацій”, „Управління інтелектуальною власністю”, „Менеджмент”, „Менеджмент літературно-мистецьких проектів”.

Наукові інтереси: сучасні концепції менеджменту, проблеми комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, патентний тролінг, лідерство та командна робота, інтернет-маркетинг.

Нагороди та відзнаки:
Премія НАН України для молодих вчених за цикл робіт «Управління інтелектуальною власністю у контексті активізації інноваційного розвитку України» (2015 р.).
Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за активну участь в організації та проведенні українсько-польської міжнародної конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» (2016 р.).
Подяка Декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі секції «Інноваційний та інвестиційний менеджмент» у складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2016, 2017 рр.).
Фіналіст конкурсу стартапів на «Фестивалі Інновацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2016 р.).

Гранти та стажування:
Програма підвищення кваліфікації «Publishing and project activity in the European Union countries: a bedside approach» (м. Прага, Чеська Республіка, 2017 р.).
Участь у конкурсі наукових проектів на здобуття гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених із проектом «Система індикаторів оцінювання інноваційного розвитку України» (2017 р.)

Автореферат дисертації:
Вікулова А. О. Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. К., 2016. 20 с.

Основні наукові публікації:
1. Вікулова А.О. The Strategic Orientations to State Regulation of the Transfer Technology in Research Universities // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2017. №37, С. 61–64.
2. Vikulova A.O. Academic Mobility in the Context of Global University Rankings // Problems and methods of training of highly qualified specialists: Proceedings of International scientific conference. 2017. № 1., p.12–13.
3. Вікулова А.О. Інтеграція прикладних систем штучного інтелекту в сучасне освітнє середовище // Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. К. 2017., С. 84-85.
4. Вікулова А.О. Методичні аспекти оцінювання вартості об’єктів промислової власності у частині врахування форм комерціалізації // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 2017. С. 674–680. Електронний ресурс. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences /2017/paradigm/Materiali%202017%20pdf %20(1).pdf
5. Vikulova A.O. The Contribution of Research Universities in Fostering Innovation // Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. К., 2017., С. 73-75.
6. Вікулова А. О. Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 145. С. 61– 63 (0,31 д. а.) RSCI, RePEc, Index Copernicus, Science Index.
7. Vikulova A. State incentive of commercialization of intellectual property // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 152. С. 77–83 (1,14 д. а.) RSCI, RePEc, Index Copernicus, Science Index, Microsoft Academic Search, ROAR.
8. Vikulova A. Requirement for Government Regulation of the Commercialization Process of Intellectual Property in Ukraine // Innovations in Science, Technology and the Integration of Knowledge : The collection International scientific-practical conference. London, 2014. Р. 100–105 (0,33 д. а.).
9. Жилінська О. І., Вікулова А.О. Управління інтелектуальною власністю: аспекти страхового захисту // Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика : [кол. монографія]. Полтава : СІМОН. 2015. C. 236–250 (1,01 д. а., з яких особисто автору належить 0,5 д.а. – запропоновано матрицю вибору оптимального рішення мінімізації ризику, що пов’язаний з використанням ОПВ).
10. Жилінська О. І., Вікулова А.О. Світові тенденції страхування інтелектуальної власності // Грудневі читання – 2013 : зб. тез доповідей міжнар. науково-практ. конф. За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. К.: Логос, 2013. Т. 1. С. 214–217 (0,21 д. а., з яких автору належить 0,1 д. а. – визначено прикладні аспекти страхування інтелектуальної власності).
11. Викулова А. О. Патентные “паразиты” инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 161. C. 82–86 (0,65 д. а.) RSCI, RePEc, Index Copernicus, Science Index.
12. Жилінська О. І., Вікулова А.О. Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 156. С.19–25 (0,82 д.а., з яких особисто автору належить 0,41 д.а. – визначено прикладні аспекти страхування ІВ) RSCI, RePEc, Index Copernicus, Science Index.
13. Netreba I., A. Vikulova Risks of Marketing Research at the Stage of Create Intellectual Property Rights // Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. Poitiers, France. 2014. №6. P. 134–136 (0,32 д.а., з яких автору належить 0,16 д. а. – систематизовано маркетингові ризики на етапі створення ОПІВ) Index Copernicus.
14. Vikulova A. The Influence Factors to the Formation of Intellectual Property Management System // Socio-economic Aspects of Economics and Management : Collection of scientific articles. Vol. 2. Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. Р. 295–299 (0,34 д. а.).
15. Vikulova A. Commercialization Strategies of Research and Development (Possible Partners and Market Entry Barriers) // International scientific and practical congress “The Unification of Economists and Lawyers – is a Key to the New Stage of Development. Publication of scientific papers. Bern, 2013. P. 182–185 (0,26 д.а.).
16. Вікулова А.О. Інтелектуалізація інноваційних процесів: теоретичний та прикладний аспект // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. “Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей”. К., 2012. С. 262–265 (0,21 д. а.).

Додатково:
Виконання обов’язків відповідального по кафедрі за розміщення інформаційних матеріалів на сайті економічного факультету та за ведення табелів обліку використання робочого часу. Куратор академічної групи.