Фірсова Світлана Германівна

E-mail: sgfirsova@knu.ua
Дата народження: 25 березня 1965 року, м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:
У 1986 р. закінчила з відзнакою торговельно-економічний факультет Київського торгівельно-економічного інституту. За фахом – економіст.
1987–1990 рр. – аспірант відділу праці і соціальних проблем Українського наукового-дослідного інституту торгівлі і громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР.
У січні 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Трудова діяльність:
1986–1997 рр. – наукова діяльність у науково-дослідних організаціях та закладах вищої освіти.
1997–2004 рр. реальний сектор економіки України.
2004 р. – доцент кафедри менеджменту організацій транспорту Київського Університету економіки і технологій транспорту.
З 2005 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність:
– Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» (10–13 квітня 2012 р.). Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (2013 р.).
– Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навчальних роках у галузі науки «Менеджмент» (2015 р., 2016 р., 2017 р.).

Викладає дисципліни:
«Маркетинг», «Хай-тек маркетинг», «Маркетинг нововведень», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг, менеджмент та інновації в біотехнологіях».

Наукові інтереси: управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств, хай-тек маркетинг.

Нагороди та відзнаки:
2011р. – Грамота Міністра освіти і науки, молоді та спорту України як науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму «Менеджмент».
2012 р. – Грамота декана економічного факультету, член-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій».
2013 р. – Грамота декана економічного факультету, член-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету.
2014 р. – Грамота декана економічного факультету, член-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету.
2014 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
2016 р. – Подяка декана економічного факультету, члена-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий рівень наукової етики та професіоналізм у складі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 н.р.
2016 р. – Подяка декана економічного факультету, члена-кореспондента Національної академії наук України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича за високий професіоналізм, сумлінну та самовіддану працю на посаді відповідального секретаря відбіркової комісії економічного факультету за ОС «Бакалавр» (2012–2016 рр.).
2017 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету.

Відомості про підвищення кваліфікації:
– Науково-методичний семінар для викладачів з маркетингових досліджень. 23–25 вересня 2015 р., ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Загалом опубліковано 104 наукові та навчально-методичні праці, з них сім навчальних посібників, у т.ч. два навчальні посібники з грифом МОН України, чотири одноосібні, один навчальний посібник у співавторстві, шість навчально-методичних праць, дві монографії у співавторстві, наукових праць – 89, статей у МНМБ – 12 (зокрема: Index Copernicus – 12).

Основні навчально-методичні праці:
1) Інфраструктура товарного ринку. : навч. посіб. Вид. 2-ге, перероблене та доповнене / С.Г. Фірсова – К. : Екомен, 2009. – 204 с.
2) Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. : навч. посіб. / С.Г. Фірсова – К. : Атіка, 2010. – 240 с. З грифом МОН України. Лист №1/II- 10495 від 23.12.2009 р.).
3) Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / [Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська, П. В. Кухта та ін.] ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с. З грифом МОН України. Лист №1/11-5940 від 12.07.2011 р.
4) Маркетинг: практикум. : навч. посіб. / С.Г. Фірсова – К. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2011. – 283 с.
5) Маркетинг : навч. посіб. / С.Г. Фірсова – Житомирський державний університет імені І. Франка. – 2013. – 324 с.
6) Маркетинг у сфері культури: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Культурологія» / С.Г. Фірсова, М.В. Ситницький – К. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 80 с.
7) Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 2: Маркетинг / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус – К. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 50 с.
8) Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» / Жилінська О.І., Корнілова І.М.,Кухта П.В.,Оліх Л.А., Фірсова С.Г. К., 2017. 48 с.

Основні наукові праці:
1) Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності малих та середніх підприємств України // Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи: [монографія] / [ І.М.Корнілова, А.П.Румянцев , С.Г. Фірсова та ін.]; за ред. Н.А.Титової, В.Д. Рожка. – К.: Комп’ютерпрес, 2011. – 311 с.
2) Периодизация эволюции маркетинговой теории в контексте холистической концепции / О.И. Жилинская, С.Г. Фирсова // «Wspolczesny marketing I logistyka – globalne wyzwania» [monografie] / redakcja naukowa; Krystyna Pieniak-Lendzion, Teresa Nowogrodzka. Siedlce. 2014. – 508 с. – C. 109 – 151.
3) Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект / С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К. – 2011. – № 122, с. 73-76.
4) Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу. / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К. – 2012. – № 137, с. 34-39.
5) Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі / С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – – К. – 2013. – Вип. 144. – С. 54–57.
6) Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні. – К. – № 2(77). – 2013 рік. – с. 39-45.
7) Innovative development of the economy of Ukraine / S. Firsova, L. Olikh // Economics. –Vol. 92 (3) Supplement B. –Vilnius University. –2013. – p. 78-85.
8) Еволюція маркетингової теорії: український вимір / С. Фірсова, І. Мельник // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2013, т. 18, випуск 4. Економіка. – с. 163-167.
9) Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки / С. Г. Фірсова, Г.О. Махініч, І.Г. Спіріна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 5. – С. 100–105.
10) Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів – 2014. – № 31. Ч.1. – с. 54-64.
11) Firsova S., Spirina I. The practice of innovative product commercialization in the company L’Oreal Ukraine // Кримський економічний Вісник – 2014р. №1. ч. ІІ: – м. Сімферополь. – с.199 -203.
12) Методичні підходи до сегментування споживачів продукції дитячого харчування компанії NESTLE / С. Фірсова, Д. Дацькова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014 . Вип. 9. Ч.7. – С. 132-137.
13) Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус // Теоретичні та прикладні питання економіки – К. – 2014. – № 28. Ч.2. – с. 335-345.
14) Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій / О. Жилінська, С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 172. – С. 6–13.
15) Управління брендом як елементом системи нематеріальних активів: практичний аспект / С. Фірсова, О. Буланик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. № 3. – c. 455-460.
16) Хайтек-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / С. Фірсова, К. Полункіна // Ефективна економіка. – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2015. № 2.
17) Challenges, barriers and opportunities for change in management accounting and control practices diffusion / S. Firsova, O. Zhilinska, G. Aksom // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015 . Вип. 12. Ч.2.- С. 9-12.
18) Assessing employee’s professional activity using multi criteria methodology / Firsova S. Bilorus T., Kornilova I. Title of the article // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. Vol 2. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016.- 272 p. P. 159-165.
19) Методичне забезпечення оцінювання і вибору цільового ринку нового продукту / С.Г. Фірсова, О. Г. Бойко // Молодий вчений. – 2016. – №2 (29) – C. 102-107.
20) Firsova S., Bilorus T., Kornilova I. Projecting the system of intangible incentives by using multi-criteria analysis methods // Journal Association 1901 “SEPIKE” . – Edition 15. – Frankfurt, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. – 2016. – p.54-61.
21) Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації / І. Корнілова, Т. Білорус, С. Фірсова // Схід. – 2016. – № 6 (146). – С. 34-42.
22) Організація маркетингових досліджень з використанням методів багатокритеріального аналізу / [Електронний ресурс ] / С. Фірсова, І. Корнілова, Т. Білорус // Ел. наукове фахове видання «Економіка і суспільство». – Мукачево. – 2016. – № 7. – с. 206-215. Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
23) Брендинг работодателя на рынке труда Украины: особенности формирования и тенденции развития / С.Г. Фирсова // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / ре..кол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. – 324 с.
24) Світові практики формування бренду роботодавця / С.Г. Фірсова// Формування ринкової економіки в Україні// Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка .2017. вип. 37. Ч.2,с. 233-240.

Громадська діяльність:
Відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету за ОС «Бакалавр» (2012 – 2016 рр.).