Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту / Склад кафедри / Травінська Світлана Іванівна

Травінська Світлана Іванівна

Посада – асистент

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Дата народження – 26 серпня 1986 року

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authorid=15271871378878033892&user=eEPSkTYAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2322-175X

Навчання:

 • 2006-2008 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008-2014 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і контроль поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах»

Трудова діяльність:

З 2019 р. – по теперішній час – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає навчальні дисципліни:

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік і аналіз», «Фінансовий контроль та аудит», «Внутрішньогосподарський контроль».

Наукові інтереси:

Методика та організація бухгалтерського обліку та контролю поточних зобов’язань в умовах евроінтеграційних процесів. Удосконалення організації обліку, оподаткування і контролю суб’єктів господарювання з метою ефективного їх управління.

Основні праці:

Автор та співавтор 26 наукових та навчально-методичних праць, з них 14 фахових статей, 5 іноземних публікацій.

Наукові публікації:

 1. Травінська С.І. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємств малого бізнесу. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С.444-447.
 2. Травінська С.І. Внутрішній контроль в системі управління суб’єктів малого підприємництва. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 12 травня 2021 року. Харків: Стильна типографія, 2021. С.189-192.
 3. Травінська С.І., Кірей О.С., Михальська О.Л., Кузьмінська А.Є. Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції. Проблеми економіки. 2017. №01. С.380-387.
 4. Травінська С.І., Швець В. Г. Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України. Проблеми економіки. 2014. № 1.С.103–109.
 5. Травінська С. І. Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 4. С. 11–18.
 6. Травінська С. І. Методика оцінювання ризиків, пов’язаних з поточними зобов’язаннями, та управління ними на підприємстві. Економіка. Фінанси. Право. № 9/1.  С.19–27.
 7. Травінська С. І. Методика оцінювання надійності постачальників молочної сировини для молокопереробного підприємства. Проблеми науки. № 9(165). С. 42–51.
 8. Травінська С. І. Теоретичні засади визначення сутності поняття «поточні зобов’язання». Вісник Одеського національного університету: Сер. Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 3/4. С. 208–
 9. Травинская С. И. Отображение хозяйственных операций по текущимобязательствам в бухгалтерском учете предприятия. Альманах современной науки и образования. Тамбов. 2014. № 1(80). С. 106–110.
 10. Travinska S. I. Legislative and statutory regulation of internal control over current liabilities at the company. European Applied Sciences. Germany, 2013. №8. P. 217–220.