Склярук Ірина Петрівна

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

 

Навчання:

 • – 2001-2004 рр. – студентка Уманського агротехнічного коледжу, спеціальність «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем».
 • – 2004 – 2010 рр. студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічного факультету за спеціальністю «Облік і аудит».
 • – 2010-2013 рр. – аспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості)».

Трудова діяльність:

 • – 2013-2020 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2020 р. – по теперішній час доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:

 1. 2018 р. – тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». (Організатори: Компанія ЕY в Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах проекту УАРМБО «Школа підприємництва»).
 2. 2018 р. – підвищення кваліфікації в рамках міжнародної програми «Університетський Альянс SAP» – навчання з програмного рішення для управління малим та середнім бізнесом SAP Business One, що об’єднує кращі світові практики щодо контролю над кожним аспектом діяльності підприємства.
 3. 2020 р. – стажування – участь у Всеукраїнському онлайн-форумі «Викладачі 4.0: ефективні підходи для дистанційної освіти», в рамках ініціативи Пакт заради молоді-2025. Організатори: Центр “Розвиток КСВ”, Servier Ukraine. Партнери: Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України та UGEN.
 4. 2021 р. – науково-педагогічне стажування «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management», м. Кельце, Республіка Польща.

Викладає навчальні дисципліни:

«Управлінський облік», «Документування бізнес-процесів», «Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі», «Управлінський облік бізнес-процесів»

Наукові інтереси:

Дослідження та розробка наукових проблем методології, методики та організації управлінського обліку та документування діяльності суб’єктів господарювання.

Основні праці:

Автор та співавтор 45 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 навчально-методичний комплекс, 1 методичні рекомендації, 1 монографія, 17 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті англійською мовою в зарубіжних виданнях, 2 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних SCOPUS.

Монографії, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації:

 1. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / Засадний Б. А., Швець В.Г. та ін.; за заг. ред. Т. Г. Мельник. Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 226 с.
 2. Склярук І.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управлінський облік». – К.: ТОВ «Центр поліграфії «Компринт», 2019. 78 с.
 3. Засадний Б.А., Мельник Т.Г., Склярук І.П. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» К.: ТОВ «Центр поліграфії «Компринт», 2019. 16 с.

Наукові публікації:

 1. Mysaka, H., Derun I., Skliaruk I. The Role of Non-Financial Reporting in Modern Ecological Problems Updating and Solving. Journal of Environmental Management and Tourism. 2021. XII. Nr. 1(49). P.18-29. URL: https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1(49).02 (SCOPUS).
 2. Склярук І.П. Особливості застосування прогресивних методів формування витрат в управлінському обліку. Scientific and pedagogic internship «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management» : Internship proceedings, January 20-31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. 176 p. C.143-146.
 3. Дерун І.А., Склярук І.П. Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. №11(39). С. 163-170. URL: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2018-11(39)-163-170
 4. Дерун І.А., Склярук І.П. Аналітичне забезпечення угод злиття і поглинання промислових підприємств в Україні. Фінанси України. 2017. №4. С. 104-120. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_104_uk.pdf
 5. Склярук І.П., Данильченко Т.А. Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 5(45). С.733-737.
 6. Ivan Derun, Iryna Sklyaruk Accounting in World and Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity? Journal of Applied Economic Sciences. 2015. Vol. 10. – Issue 4. – P. 451–460. (SCOPUS).
 7. Звіт про управління: теоретико-методичні аспекти. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг.ред. А.І. Ігнатюк : К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. Частина ІІ. – 145 с. (С.66).
 8. Склярук І.П., Сазонська А.О. Особливості діяльності будівельних організацій та їх вплив на бухгалтерський облік. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі». – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.3. – С.36-39.