Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту / Склад кафедри / Шарманська Валентина Миколаївна

Шарманська Валентина Миколаївна

Посада – доцент кафедри обліку та аудиту

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Дата народження – 14 червня 1958 року

Навчання:

 • – 1983-1988 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка
 • – 1991-1995 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства (політекономічний аспект)»

 Трудова діяльність:

 • – 1988-1991рр. – асистент кафедри політичної економії Луганського медичного інституту
 • – 1995-1996 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 1997 по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

2018 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». (м. Київ)

Викладає навчальні дисципліни:

«Судово-бухгалтерська експертиза», «Звітність підприємства», «Бухгалтерський облік»

Нагороди та відзнаки:

 • – 2004 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси:

Методологія, методика та організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств в Україні. 

Основні праці:

Автор та співавтор 87 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібний навчальний посібник,  1 підручник у співавторстві, 10 навчальних посібників з обов’язкових курсів, у тому числі чотири з грифом МОН України (одноосібних і у співавторстві), 42 статті у фахових виданнях 4 статті іноземною мовою.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2003. 268 с.
 2. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека: Навчальний посібник/ Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 448 с.
 3. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.
 4. Судова бухгалтерія: Навчальний посібник/ Шарманська В.М.. Шарманська С. О.. Головко І.В. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 454 с.
 5. Судова бухгалтерія: Підручник/ Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Київ: КУП, 2008. 320 с.
 6. Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах: Навчальний посібник/ Шарманська В.М., Головко І.В., Шарманська С.О. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. 270 с.
 7. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник/ Шарманська В.М., Головко В.І., Головко І.В., Шарманська С.О. Київ: ПрАТ «Видавництво «Київська правда», 2018. 432 с.

Наукові публікації:

 1. Шарманська В.М., Вітюк В.В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений.   №1 (53).  С. 550-553.
 2. Шарманська В.М., Новицький П.В. Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристика. Молодий вчений.  №1 (53).  С. 553-555.
 3. Шарманська В.М., Халімон С.Ю. Кредиторська заборгованість: проблеми класифікації як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку. Регіональна економіка та управління. № 1 (23).    С.215-224
 4. Шарманська В.М., Калюжна О.О. Аналіз ризиків, пов’язаних з використанням основних засобів. Мистецтво наукової думки. 2019.  № 3. С. 14-16.
 5. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. World Science. 2018. №12 (40).  Vol. 2.  P. 4-11.
 6. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. Quantification valuation of cash flows based on accounting data. East European Scientific Journal.   №12 (40). Part 3. 2018.  P. 58-66.
 7. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower’s enterprise according to the creditor’s criteria requirements. Sciences of Europe.  №34  Vol. 3.  P. 71-77.
 8. Шарманська В.М., Ломачинський Д.Б. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві: міжнародний досвід та вітчизняна практика. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».   № 18(80).  С. 25-30.  URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15789771724103.pdf.
 9. Шарманська В.М., Панкратова Т.О. Сутність управлінського обліку та витрат за центрами відповідальності, їх роль у господарській діяльності підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».   №2(82).  С. 31-34.  URL: https://www.inter-nauka. com/uploads/public/15819274989714.pdf.
 10. Шарманська В.М., Огороднік Л.С. Особливості організації обліку діяльності страхової компанії: Звітність. Журнал «Економічні студії» Випуск 1 (27) березень 2020 р. С. 135-139.