Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту / Склад кафедри / Михальська Олена Леонідівна

Михальська Олена Леонідівна

Посада – доцент кафедри обліку та аудиту.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук.

Дата народження – 14 липня 1989 року

Web of Science Researcher ID:AAP-6907-2021

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1921-6293;

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=UrpRUUAAAAJ&user=Urp-RUUAAAAJ

Навчання:

 • – 2006-2012 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка економічного факультет за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію магістра економічних наук за спеціальністю «Облік і аудит».
 • – 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У  2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Трудова діяльність:

 • – 2015-2021 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З червня 2021р. – доцент кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:

 • – 2016 р. –тренінг для викладачів за прикладними рішеннями «1С: Підприємство 8» у навчальному центрі «Скайлайн софтвер».
 • – 2016 р. – участь у міжнародній конференції в рамках програми «English for Universities» в межах проекту від British Council Ukraine та економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальне навантаження становило 20 годин.
 • – 2016 р. – участь у навчальному курсі з міжнародного податкового права на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (організатор – Громадська організація «ІФА Україна», українське відділення International Fiscal Association, м. Київ).
 • – 2017 р. – сертифікат про рівень володіння англійської мови для професійних цілей на рівні В2, виданий Центром іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2018 р. –  стажування «Modern economic research: theory, methodology, strategy» на базі Державного університету Яна Кочановського в місті Кельце (Республіка Польща).
 • – 2018 р. – стажування за програмою «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту» на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках проекту УАРМБО «Школа підприємництва».
 • – 2018 р. – навчання з питань управління малим та середнім бізнесом від «SAP Business One» за міжнародною програмою «Університетський Альянс SAP».
 • – 2021 р. – пройшла стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» в місті Кельце (Республіка Польща).

 

Викладає навчальні дисципліни:

«Бухгалтерський облік», «Історія бухгалтерського обліку», «Основи економічного аналізу».

Нагороди та відзнаки:

 • – 2017 р. – нагороджена Грамотою Президії Національної Академії Наук України та отримала подяку від декана економічного факультету за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня факультету.
 • – 2019 р. – за цикл робіт була номінована наказом Міністерства освіти і науки України «Щодо клопотання про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2019 році».

Громадська діяльність:

Голова Ради молодих вчених економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: Дослідження теоретичних підходів і розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу витрат, що сприятиме вирішенню актуальної проблеми інформаційного забезпечення ефективного управління витратами на підприємствах харчової галузі.

Основні праці:

Автор та співавтор 38 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 навчальний посібник у співавторсті, 2 монографія у співавторстві, 2 навчально-методичних комплекса, 17 статтей у наукових фахових виданнях, з них 4 статті в іноземному виданні англійською мовою, 11 публікації за матеріалами конференцій, 1 публікація за матеріалами Форуму. Підготовлено та опубліковано у виданні, що входять до МНБД Web of Science – 1 стаття.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики/ І.В. Головко, С.О. Шарманська, О.Л. Михальська// – Навч. посіб. – К. Видавництво «Фенікс», 2016. – 528с.
 2. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції: монографія за заг. ред. Т. Г. Мельник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с.
 3. Михальська О.Л., Швець В.Г. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат. Монографія К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 224 с.

Наукові публікації:

 1. Михальська О.Л. Концептуальні засади побудови управлінського обліку центрів відповідальності при бюджетуванні на олійно-жирових підприємствах України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 1,36, 2021. – с. 84-91 (Web of Science) DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227626.
 2. Кірей О.С., Михальська О.Л., Травінська С.І. Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції. Проблеми економіки №1, 2017. – с. 380-387
 3. Михальська О.Л., Шестопалов Д.В. Основні аспекти, особливості та напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Економіка. Фінанси. Право № 4/1’2017. – с. 45-51
 4. Швець В.Г., Михальська О.Л. Стандартизація та гармонізація управлінського обліку та економічного аналізу в умовах перехідної економіки Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 6 (213) / 2020. – с. 48–53
 5. Mykhalska O. Methods of accounting and analytical support of budgeting of food industry enterprises Матеріали конфернції «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», 2021. – с. 96–100
 6. Organization of the normative method of cost accounting by “centers of responsibility” at the enterprises at food industry of Ukraine. Науково-теоретичний журнал «Evropský časopis ekonomiky a managementu» № 1, 2021. – с. 15-19 DOI:10.46340/eujem.2021.7.1.2