Фещенко Євгенія Аркадіївна

Дата народження – 27 квітня 1951 р.

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Посада – доцент

Вчене звання– доцент

Навчання:

У 1975 р.закінчила Київський вечірній радіотехнічний технікум, здобула кваліфікацію економіста.

У 1990 р. закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» з отриманням кваліфікації економіста.

У 1998 р.захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економічна теорія» за темою «Відтворення кваліфікованої робочої сили в умовах переходу до ринкової економіки».

Трудова діяльність:

З 1975 р. по 1992 р. – бухгалтер, старший бухгалтер; головний бухгалтер Київського радіотехнічного технікуму (пізніше – Київський промислово-економічний коледж), і водночас – бухгалтер Київської філії ІПК Ленінградського ІПК.

У 1992-1997 рр. – заступник директора зекономічної роботи Київського промислово-економічного коледжу.

З 1997 р. по лютий 2009 р. – головний бухгалтер, начальник департаменту економіки та фінансів– головний бухгалтер, головний бухгалтерКиївського національного університету імені Тараса Шевченка.

1990-1998 рр. – викладач за сумісництвом Київського промислово-економічного коледжу.

З 2000 р. по січень 2009 р. – за сумісництвом, а з лютого 2009 р. по теперішній час за основним місцем роботи працює на посаді доцента кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 р. за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну професійну діяльність та з нагоди 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Наукові інтереси:

Розробка наукових проблем методології, методики та організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю діяльності бюджетних установ, функціонування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису.

 Стажування:

Квітень 2018 р. – участь у практичному семінарі щодо впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі (м.Відень, Австрія) у рамках проекту Центру реформ фінансової звітності Світового Банку «Програма державного сектору бухгалтерського обліку та звітності» (PULSAR).

Листопад 2018 р. – участь у Міністерській конференції «Високоякісна фінансова інформація та економічна інтеграція» (м. Відень, Австрія) у рамках проекту Центру реформ фінансової звітності Світового Банку.

Основні праці:

  1. Навчальний посібник. Страхування: опорний конспект лекцій. К. : Логос, 2015 р.
  2. Словник. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту. К.: Логос, 2015 р.
  3. Порядок складання звітності бюджетними установами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011р.