Головна / Кафедра маркетингу та бізнес адміністрування, Інформація до відома студентів, Новини факультету / Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Результати конкурсного відбору на навчання за Програмою подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія)

Відповідно до «Правил конкурсного відбору студентів ОП “Бізнес-адміністрування і консультування” ОС «Магістр» на Програму міжнародної академічної мобільності в межах співпраці щодо подвійного дипломування між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Мачерата (Італія)»,  рішення кафедри міжнародної економіки та маркетингу від 27.09.2021 (протокол №2) та рішення Вченої ради економічного факультету від 19.10.2021 (протокол №3), 19 листопада 2021 року атестаційна комісія у складі д.е.н., проф. Старостіної А.О. (голова), к.е.н., доц. Кочкіної Н.Ю. та к.е.н., доц. Пащук Л.В. провела конкурсний відбір для претендентів до вступу на програму подвійного дипломування.
Рішення комісії: рекомендувати до зарахування на програму подвійного диплому студентів 1-го курсу магістратури галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми “Бізнес-адміністрування і консультування”, що успішно пройшли конкурсне випробування, отримавши 60 та більше конкурсних балів, а саме:
–        Блохіна Єва Едуардівна;
–        Василенко Данило Вадимович;
–        Захарченко Ганна Володимирівна;
–        Конотопець Марина Олегівна;
–        Шкіря Анастасія Романівна.