Головна / Кафедра Фінансів / Чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів

Чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів

4 грудня 2018 року відбулося чергове засідання наукового гуртка студентів кафедри фінансів «Фінансова безпека України в умовах глобалізації».

З вступною промовою на засіданні виступив керівник наукового гуртка д.е.н., професор Варналій З.С. У своєму виступі керівник гуртка зосередив увагу на особливостях фінансової безпеки України на сучасному етапі, а також зупинився на реальних і потенційних загрозах фінансовій безпеці України та пріоритетних напрямах її забезпечення в умовах гібридної війни.

В роботі наукового гуртка взяли участь студенти економічного факультету, зокрема, 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит», а також студенти 2 курсу магістратури освітніх програм «Менеджмент державних фінансів» та «Корпоративні фінанси».

На засіданні наукового гуртка були присутні викладачі кафедри фінансів: к.е.н, доценти Івахненко І.С., Носова Є.А.,  Яфінович О.Б., к.е.н, асистент Плєшакова Н.А.

В рамках роботи наукового гуртка були презентовані відібрані найкращі наукові роботи студентів економічного факультету, які взяли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Фінансова безпека» та «Управління фінансово-економічною безпекою» у 2018/2019 н.р.

За результатами презентації та рецензування наукових робіт, журі у складі: Варналій З.С., д.е.н., професор (голова журі) та члени журі к.е.н., доценти Яфінович О.Б. та Носова Є.А.,  к.е.н., асистент Плєшакова Н.А., визначило переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Фінансова безпека» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Ними стали:

за напрямом «Фінансова безпека»

І місце

Томашевський Тарас – 2 курс магістратури освітньої програми «Менеджмент державних фінансів»

ІІ місце

Мендрик Діана – 4 курс спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит»

Фаренюк Яна – 2 курс магістратури освітньої програми «Економічна кібернетика»

ІІІ місце

Босенко Валерія – 2 курс магістратури освітньої програми «Менеджмент державних фінансів»

Софіщенко Валерія – 2 курс магістратури освітньої програми «Економічна кібернетика»

за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою»

І місце

Мехед Андрій – 2 курс магістратури освітньої програми «Корпоративні фінанси»

ІІ місце

Мацур Сергій – 4 курс спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит»

Романюк Артем 4 курс спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит»

ІІІ місце

Марченко Анна 2 курс магістратури освітньої програми «Економічна кібернетика»

Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт були відзначені грамотами.