Поплюйко Ярослава Валеріївна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: yaroslava_p@knu.ua

 

 

Навчання:

 • 2000 Київський національний економічний університет. Спеціальність – економічна статистика.
 • 2001-2004 аспірант Київського національного економічного університету

Пройдені курси:

 • Бухгалтер+Головний бухгалтер+1С8Бухгалтерія для України – 2019р. 

Стажування:

 • Жовтень-Грудень 2020р. Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету».

Трудова діяльність:

 • – 2000-2001 рр. науковий співробітник Науково-дослідного інституту статистики
 • – 2000-2010 рр. економічний оглядач в журналах «Цінні папери України», «Нафта та газ України», «Ukraine market», «Агроперспектива» та ін.
 • – 2004-2021 рр. асистент, старший викладач, доцент ДВНЗ Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
 • – З 2021 року доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

 • 2019-2020 радник на громадських засадах Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Викладає курси:

 Для ОП “Бакалавр”: «Статистика», «Грошово-кредитна статистика», «Статистичні пакети для соціальних наук»

Для ОП “Магістр”: «Статистичний аналіз фінансової стабільності»

Наукові інтереси:

грошово-кредитна статистика; бізнес статистика; статистика цінних паперів та фондового ринку; моделювання та прогнозування соціально-економічних та енерго-екологічних систем, низько-вуглецевий розвиток економіки.

Основні наукові праці:

 1. Поплюйко Я.В. Комплексний економіко-статистичний аналіз пропозиції грошей в Україні // Ефективна економіка. – 2015. – Вип. 10.
 2. Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб’єктів господарювання //  Агросвіт. – 2015. – № 21. – С. 47-52.
 3. Поплюйко Я.В. Аналіз структурних змін у розміщенні грошової маси // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. С.49-54.
 4. Поплюйко Я.В. Закономірності формування попиту на гроші в Україні // Ефективна економіка. – 2015. – Вип. 11.
 5. Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки// Статистика України. — 2008. — № 2. — С. 35—45

Навчальні підручники, посібники:

 1. Манцуров І.Г., Єріна А.М., Мазуренко О.К. та ін., Економічна статистика у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна статистика: підручник з грифом МОН України (лист № 1/11-11061 від 08.07.13 р.) – К.: КНЕУ, 2013.