SAP University Alliances

У 2009 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка долучився до глобальної ініціативи компанії SAP – міжнародної програми SAP University Alliances (Університетський Альянс SAP) і продовжує брати в ній активну участь досьогодні.

Програма SAP University Alliances почала свою роботу в Німеччині в 1988 році, і у наступному році їй виповнюється 30 років. У ній беруть участь більше 3200 вищих навчальних закладів у 111 країнах по всьому світу. Понад 96% провідних університетів світу використовують глобальну академічну мережу, що поєднує Центри компетенції SAP та центри академічних компетенцій, клієнтів та партнерів SAP, інші академічні мережі, урядові організації.

Метою програми SAP University Alliances є зміцнення співпраці з освітніми установами для сприяння інноваційному зростанню країн, формуванню талантів нового покоління для глобалізованого інформаційного світу, розвиток технічних і управлінських навичок шляхом включення рішень SAP в навчальний процес відповідних університетів і коледжів.

Програма знайомить студентів і викладачів з програмним забезпеченням SAP і технологіями для цифрової трансформації економіки і бізнесу, включаючи рішення для Інтернету речей, великих даних, блокчейн, аналітики, робототехніки, машинного навчання, віртуальної, розширеної й змішаної реальності.

Програма SAP University Alliances орієнтована на те, щоб об’єднати в собі теоретичне і практичне навчання, що допоможе студентам удосконалити навички роботи в команді і критичного мислення, необхідні в умовах сучасної інноваційної економіки.

Знайомлячись з передовими рішеннями для управління бізнесом, студенти університетів, в яких працює програма SAP University Alliances, набувають і розширяють професійні компетенції. Вони використовують те ж саме програмне забезпечення SAP, що і клієнти SAP по всьому світу; забезпечення, яке підтримує усі основні бізнес-процеси від операційних до звітності за управлінською інформацією, бізнес- аналітики і стратегічного управління підприємством.

Глобальна сторінка SAP University Alliances

Завантажити брошуру Університетського Альянсу SAP

Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка активно працює в напрямі впровадження програмних рішень SAP у навчальний процес, залучає студентів до написання курсових та дипломних робіт з даної проблематики, проводить сертифікацію викладачів.

У 2010 році викладачі факультету успішно пройшли сертифікацію по курсу TERP10 (першими серед викладачів українських ВНЗ), створили лабораторію SAP, впровадили програмне рішення SAP ERP до навчального процесу. Це дало змогу нашому університету успішно пройти акредитацію по програмах SAP і отримати почесний статус Регіонального академічного сертифікаційного центру SAP (ПЕРШОГО в Україні), що в свою чергу відкриває великі можливості та перспективи:

· університет має право проводити міжнародні сертифікаційні курси SAP TERP 10 для студентів (бакалаврів, магістрів) всіх форм навчання, в тому числі програм «Друга освіта», «МВА», аспірантів та викладачів будь-яких ВНЗ України,
· більш широко використовувати програмні рішення SAP,
· безоплатно навчати викладачів університету на курсах підвищення кваліфікації у компанії SAP,
· отримувати фінансові вливання на дослідницьку роботу в університеті.

В черговий раз підтверджено високий якісний рівень освітніх послуг в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Програма SAP University Alliances надає широкі переваги і можливості для університетів і професорсько-викладацького складу. Університети, що пропонують за допомогою SAP інноваційні практичні знання, підвищують показники працевлаштування випускників, стаючи центрами зосередження нових, технічно підготовлених фахівців, затребуваних на сьогоднішньому світовому ринку праці. Для студентів глибоке розуміння SAP може стати імпульсом для початку кар’єри: завдяки об’єднанню знання бізнес-процесів і досвіду роботи з програмним забезпеченням для підприємства, вони розвивають найбільш цінні навички для сьогоднішнього ринку.

Проте, участь в програмі SAP University Alliances зовсім не означає, що ВНЗ спеціалізується виключно в області навчання комп’ютерним програмам. Навпаки, програмне забезпечення і концепції SAP використовуються для зміцнення концепцій, що вже склалися, і моделей навчання. Використовуючи як традиційні, так і інноваційні моделі передачі знань, такі як демонстрації, моделювання, вправи і рішення завдань, ситуаційні дослідження і дослідницькі проекти, студенти можуть застосувати теорію на практиці і набути багатого досвіду в ході навчального процесу:

  • Програма навчання бухгалтерському обліку виходить далеко за рамки аудиторного заняття і окремих застосувань, щоб можна було скористатися повністю інтегрованим рішенням SAP «Облік і звітність»
  • Студенти, що вивчають фінанси, можуть оцінити вплив реструктуризації, злиття і поглинань
  • Студенти, що вивчають організаційний менеджмент, отримують глибокі знання в області планування спадкоємності, розвитку персоналу і планування винагород
  • Програми управління операціями включають порівняння методів планування і інтеграцію планування витрат за допомогою використання звітів по управлінському обліку
  • Студенти, що вивчають управління логістичним ланцюжком, створюють мережеві графіки постачання і оцінюють вплив різних конфігурацій і обміну інформацією між партнерами в логістичному ланцюжку
  • Студенти-маркетологи розробляють програми і кампанії з повністю інтегрованим управлінням витрат і аналізом результатів
  • Студенти, що займаються дослідженням ринку, використовують потужні можливості бізнес-аналітики SAP для проведення досліджень по сегментації ринку і детального аналізу
  • На семінарах з розробки стратегії і політики проводяться змагання між групами студентів або між декількома інститутами в реальному часі

Партнером Київського національного університету в програмі SAP University Alliances є компанія АГЕЛЕС – провідна консалтингова компанія в сфері надання сучасних рішень для ефективного управління бізнесом.

Для консультацій з питань діяльності SAP University Alliances в Україні звертайтеся до Галини Олександрівни Чорноус, координатора програми SAP University Alliances у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, e – mail: chornous@univ.kiev.ua