Головна / test / Каф.менеджменту / Лілія ІВАНИЦЬКА

Лілія ІВАНИЦЬКА

Лілія Іваницька – випускниця ОНП “Менеджмент інноваційної діяльності” (2019-2021), бакалавр і магістр менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2019 році після закінчення ОП «Менеджмент організацій» та здобуття ступеня бакалавра було прийняте рішення продовжити навчання на ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності», в першу чергу, оскільки ще на 4 курсі ОС «бакалавр» під час стажування у відділі закупівель «ІНТЕРТОП Україна» я зрозуміла важливість інноваційного мислення й уміння випереджати час. Бути першим за конкурентів зі своїми вчасними ідеями, рішеннями, пропозиціями. Саме тому вибір було здійснено на користь ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності», і два роки навчання виправдали сподівання.

Вагомий вплив на прийняття рішення щодо вибору освітньої програми для навчання на ОС «магістр» здійснили викладачі кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, це дійсні професіонали своєї вправи. Їх взаємодія із студентами не обмежується роботою в аудиторії, вони завжди відкриті для спілкування та беруть активну участь у житті студентів: освітня діяльність, наукова, виховна робота, працевлаштування. Не залишається кафедра байдужою й до життєвих ситуацій, з якими стикаються студенти. Особливо хотілося б відзначити зусилля кафедри, пов’язані із залученням студентів до наукової діяльності, зокрема участі у науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, написанні наукових статей. Такі заходи спонукають до постійного пошуку інформації, неперервного здобуття знань, що зрештою призводить до формування навичок постійного навчання, саморозвитку і самовдосконалення. Навчання переходить з розряду обов’язку до категорії потреби.

Доречним буде відзначити і змістовне наповнення ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності». Навчальні дисципліни відповідають сучасним вимогам і формують у майбутніх фахівців систему знань. Зокрема такі дисципліни, як «Сучасні концепції лідерства», «Хай-тек маркетинг», «Управління інтелектуальною власністю» дали мені можливість використовувати свої знання у професійній практиці та навіть наштовхнули на думку про відкриття власної справи. Під час навчання також значна увага приділялась сучасним методам стратегічного планування і стратегічного контролінгу, що дало мені можливість будувати стратегії для розвитку у власній професійній діяльності. Також важливою дисципліною була «Фінансова звітність підприємств», адже тепер можу з легкістю тлумачити фінансові документи компанії, не дивлячись на те, що моя діяльність безпосередньо не пов’язана з роботою фінансового відділу.

Загалом навчання на ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» асоціюється тільки з позитивними емоціями у науковій, навчальній, професійній діяльності, тому що ці три сфери були тісно взаємопов’язані між собою, що сформувало розуміння необхідності навчання впродовж життя.