Головна / test / ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА / Економіка та економічна політика

Економіка та економічна політика

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма “Економіка та економічна політика” на здобуття освітнього рівня “Бакалавр”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

РЕЦЕНЗІЇ І ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

 

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти і передбачає набуття студентами компетентностей з економічної політики та інтелектуальної власності

 

ВІДЕО-звернення студентів ОПП «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Переваги освітньої програми

 • Фундаментальна підготовка у сфері економічної теорії, мікро- та макроекономіки, розробки та реалізації економічної політики, економіки інтелектуальної власності.
 • Можливість навчання за одним із двох вибіркових блоків: вибірковий блок «Економіка інтелектуальної власності», вибірковий блок «Економіка та економічна політика».
 • Набуття загальних та фахових компетентностей у сфері економіки та економічної політики, економіки інтелектуальної власності, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та економічної політики, змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Посилення практичної складової викладання навчальних дисциплін шляхом залучення професіоналів-практиків із Національного банку України, Антимонопольного комітету України, компанії ICU.
 • Виробнича практика у Міністерстві економіки України, Державній регуляторній службі України, провідних банківських установах, на підприємствах різних форм власності.
 • Широкі можливості для академічної мобільності та стажування в провідних зарубіжних університетах.
 • Активна участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, економічних олімпіадах, спільних проєктах з Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та інших.
 • Можливість навчання за програмою другого циклу (магістерською), в тому числі за ОНП «Економіка та економічна політика», ОПП «Економіка та право», англомовною ОПП «Economics and Politics».

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • в аудиторських компаніях.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:
 Обов’язкові навчальні дисципліни:

Економічна теорія та економічна політика   
Мікроекономіка
Макроекономіка 
Сучасні економічні системи 
Історія економічних учень 
Економічна історія 
Сучасні інформаційні технології в економіці 
Інтелектуальна власність 
Інформаційна економіка 
Теорія та політика ціноутворення 
Економетрика 
Статистика для економістів 
Менеджмент 
Маркетинг 
Економіка підприємства 
Фінанси 
Інвестування та інвестиційна політика 
Страхування 
Бухгалтерський облік 
Міжнародна економіка 
Вища математика для економістів 
Теорія ймовірностей та математична статистика 
Вступ до університетських студій 
Українська та зарубіжна культура 
Філософія 
Соціально-політичні студії 
Основи трудового права 
Іноземна мова професійного спрямування 
Науковий образ світу 
Основи «зеленої» економіки 
Демографія 
Економічний аналіз 
Управління фінансовими ризиками 
Виробнича практика 

 

Дисципліни вільного вибору студента:

2.1 Вибір блоками:
«Вибірковий блок «Економіка інтелектуальної власності»
Інтелектуальний капітал 
Економіка інтелектуальної власності (Economics of Intellectual Property)
Ринок інтелектуальної власності 
Детінізація ринку інтелектуальної власності 
Управління інтелектуальною власністю 
Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism) 
Страхування інтелектуальної власності 
«Вибірковий блок «Економіка та економічна політика»
Макроекономічна політика 
Економічна інженерія
Економічна історія та історія економічної думки України
Теорія і практика диджіталізованого перекладу англійською мовою для економістів і менеджерів
Мікроекономічна політика
Статистичні методи дослідження економічних процесів
Методологія наукового пізнання
2.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):
№1
Екологічна економіка та політика сталого розвитку
Організація бізнес-процесів на підприємстві
№2
Бізнес-планування
Дослідження операцій в економіці
№3
Митно-тарифна політика
Україна у європейському просторі
№4
Економічна теорія добробуту
Ринок фінансових послуг та фінансова політика
№5
Інформаційні технології в економіці
Статистичні аналітичні системи
№6
Управління персоналом
Зовнішньоторговельна політика і глобальна торгова система
 
Перелік варіативних дисциплін №1
Психологія масової поведінки
Історія мистецтв
Субкультури та стилі життя
Історія релігій
Географія населення і розселення
 
Перелік варіативних дисциплін №2
Поведінкова економіка (Behavioral Economics)
Кількісний аналіз емпіричних даних
Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика
Історія та теорія націй та націоналізмів
Антична міфологія і сучасність
 
Перелік варіативних дисциплін №3
Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System)
Електронна комерція
Психологія реклами
Історія пропаганди
Електронне урядування
 
ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ПРОЄКТ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО
Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців

Вступ на ОС Бакалавр 2021

 НАШІ КОНТАКТИ

03022, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 609

(м. “Васильківська”)

Телефон: (044) 521 – 35 – 80

Довідка: (044) 259 – 70 – 45

E-mail: neweconom_teoriya@ukr.net