Головна / Наука / Аспірантура та докторантура / Перелік навчальних дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка»

Перелік навчальних дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка»

Обов’язкові  навчальні дисципліни
1. Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
2. Філософія науки та інновацій
Дисципліни вибору факультету/інституту
1. Студії з  економіки
2. Методологія та організація наукових економічних досліджень
Дисципліни вільного вибору аспіранта
Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
1. Практична філософія та епістемологія науки
2. Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
3. Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
6. Наукова бібліографія: практикум
7. Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
8. Професійне проектне управління науковими дослідженнями
9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
10. Мінерально-сировинна база  України
11. Основи системної біології
12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій
14. Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики
15. ЯМР-спектроскопія для природничих наук
16. Теорія хаосу
17. Математичні основи захисту інформації
18. Математична теорія фінансових ринків
19. Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі
20. Глобалізаційні процеси в сучасному світі
21. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
22. Українська наукова мова
23. Практична риторика
24. Технології впливу в діловій комунікації
25. Психологія спілкування
26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
27. Право інтелектуальної власності
28. Ринок цінних паперів
29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
30. Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст.
31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
33. Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки
34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального призначення
35. IT Essentials  (“Основи інформаційних технологій”)
36. NDG Linux Essentials
37. Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Перелік № 2 (2 дисципліни  з переліку в рівних пропорціях)
1. Методи стратегічного управління
2. Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях
3. Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень
4. Інституційний аналіз економічного розвитку
5. Методологічні та практичні аспекти  міжнародного маркетингу (англійською мовою)
6. Методи і моделі обґрунтування економічних рішень
7. Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою)
8. Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови
9. Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів