Головна / Наука / Всеукраїнські наукові конкурси / Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт «Гроші, фінанси і кредит»

Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт «Гроші, фінанси і кредит»

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері фінансів, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016р. № 1266 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – 15 березня 2017 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – 4-6 квітня 2017 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, яке затверджене МОН України від 21 лютого 2012 р. № 202.

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу – до 25.01.2017 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи потрібно надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою, яка співпадає з шифром роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу (konkurs_finans@ukr.net).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 4-6квітня 2017 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 15 березня 2017 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 5.3. наказу МОН України від 20 жовтня 2016р. № 1266).

Наукові роботи надсилаються за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська 90а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кім. 701, з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Гроші, фінанси і кредит».

Контактна інформація: (+38 044) 5213285, (+38 098 6406964)
E-mail: konkurs_finans@ukr.net