Головна / Наука / Аспірантура та докторантура / Перелік навчальних дисциплін за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Перелік навчальних дисциплін за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Обов’язкові навчальні дисципліни
1. Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
2. Філософія науки та інновацій
Дисципліни вибору факультету/інституту
1. Студії з обліку та оподаткування
2. Методологія та організація наукових економічних досліджень
Дисципліни вільного вибору аспіранта
Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
1. Практична філософія та епістемологія науки
2. Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
3. Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
6. Наукова бібліографія: практикум
7. Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження
8. Професійне проектне управління науковими дослідженнями
9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
10. Мінерально-сировинна база України
11. Основи системної біології
12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій
14. Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики
15. ЯМР-спектроскопія для природничих наук
16. Теорія хаосу
17. Математичні основи захисту інформації
18. Математична теорія фінансових ринків
19. Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі
20. Глобалізаційні процеси в сучасному світі
21. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях
22. Українська наукова мова
23. Практична риторика
24. Технології впливу в діловій комунікації
25. Психологія спілкування
26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
27. Право інтелектуальної власності
28. Ринок цінних паперів
29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
30. Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст.
31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
33. Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки
34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального призначення
35. IT Essentials (“Основи інформаційних технологій”)
36. NDG Linux Essentials
37. Універсальні (м’які) здібності “Soft Skills” (англійською мовою)
Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку в рівних пропорціях)
1. Методи стратегічного управління
2. Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях
3. Кількісні методи мікро-, мезо-, макроекономічних досліджень
4. Інституційний аналіз економічного розвитку
5. Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англійською мовою)
6. Методи і моделі обґрунтування економічних рішень
7. Фінансові ринки, інструменти та інститути (англійською мовою)
8. Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови
9. Статистичний аналіз і моделювання демографічних процесів