Головна / Наука / Аспірантура та докторантура / Проектна група за спеціальністю 051 «Економіка»

Проектна група за спеціальністю 051 «Економіка»

Керівник проектної групи
Ігнатюк Анжела Іванівна заступник декана економічного факультету, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Склад проектної групи:
Спеціалізація: «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
Базилевич Віктор Дмитрович декан економічного факультету, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, професор
Осецький Валерій Леонідович професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Слухай Сергій Васильович професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Мазур Ірина Іванівна завідувач кафедри підприємництва, професор
Гайдай Тетяна Вікторівна доцент кафедри економічної теорії,  макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Красота Олена Вадимівна доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Нестеренко Олена Петрівна доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Спеціалізація: «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Старостіна Алла Олексіївна завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, професор
Каніщенко Олена Леонідівна професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Нагачевська Тетяна Володимирівна доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Кузьома Олена Юріївна доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Спеціалізація: «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Баюра Дмитро Олександрович професор кафедри економіки підприємства
Филюк Галина Михайлівна завідувач кафедри економіки підприємства, професор
Грішнова Олена Антонівна професор кафедри економіки підприємства
Купалова Галина Іванівна завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, професор
Литвиненко Тетяна Миколаївна доцент кафедри економіки підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна доцент кафедри економіки підприємства
Спеціалізація: «СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ»
Гончар Ігор Анатолійович в.о. завідувача кафедри статистики та демографії, доцент
Єріна Антоніна Михайлівна професор кафедри статистики та демографії
Пальян Зінаїда Оганесівна доцент кафедри статистики та демографії
Ковтун Наталія Василівна професор кафедри статистики та демографії
Спеціалізація: «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»
Черняк Олександр Іванович завідувач кафедри економічної кібернетики, професор
Камінський Андрій Борисович професор кафедри економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна професор кафедри економічної кібернетики
Федоренко Ірина Костянтинівна доцент кафедри економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна доцент кафедри економічної кібернетики