2013

Кафедра страхування та ризик-менеджменту
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Грудневі читання 2013»

12-13 грудня

Кафедра фінансів
Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

24-25 жовтня

Кафедра статистики та демографії
Міжнародна науково-практична конференція «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості»

Веб сайт конфенерції

29-31 травня

Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
Симпозіум “Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини”

16-17 травня

Кафедра економіки підприємства
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»

19 квітня

Економічний факультет
ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка»

18-22 березня