2012

Кафедра страхування та ризик менеджменту
Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання 2012»

6-7 грудня

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей»

29-30 листопада

Кафедра підприємництва
Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентний розвиток підприємництва в Україні”

22-23 листопада

Кафедра економічної теорії
Міжнародна науково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»

15-16 листопада

Кафедра міжнародної економіки
Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій»

7-8 листопада

Кафедра фінансів
Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

25-26 жовтня

Кафедра економічної кібернетики
International conference «The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries»

11-12 жовтня

Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»

5-6 квітня

Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»

23 березня

Економічний факультет
Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка»

19-23 березня

Кафедра міжнародної економіки
Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації»

15-16 березня