Детальна інформація про конкурс 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА» У 2020/2021 Н.Р.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457 Київський національний університет імені Тараса Шевченка визначено як базовий заклад вищої освіти для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика».

Метою конкурсу є стимулювання участі творчої молоді у вирішенні актуальних проблем економіко-статистичного аналізу, моделювання та прогнозування, активізація наукової і прикладної дослідницької роботи студентів у сфері кількісного оцінювання та моделювання соціально-економічних явищ і процесів.

Термін проведення конкурсу – листопад 2020 року – квітень 2021 року. Конкурс проводиться  у 2 тури:

  • –  перший тур  –  з 24 листопада 2020 року до 31 січня 2021 року у  закладах вищої освіти;
  • – другий тур – лютий-квітень 2021 року у базовому закладі вищої освіти – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не більше трьох наукових робіт та надсилає їх до Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пізніше 15.02.2021 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

  • перший етап (з 17 лютого до 17 березня 2021 року) – рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у підсумковій науково-практичній конференції;
  • другий етап (22-23 квітня 2021 року) – підсумкова науково-практична конференція у режимі відеоконференції (наукова доповідь і захист робіт претендентами на перемогу).

Студенти закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами першого етапу ІІ туру претендуватимуть на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у другому етапі ІІ туру (підсумковій науково-практичній конференції), яка відбудеться у режимі відеоконференції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 22-23 квітня 2021 року.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про конкурс студентських науковихробіт  з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04. 2017  № 605.

Порядок подання та вимоги до оформлення конкурсних робіт

На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем  економічної аналітики та статистики, які є пошуковими та оригінальними за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у практику або застосовані в освітньому процесі. На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади. Наукові роботи виконуються українською мовою.