Детальна інформація про конкурс 2019

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА» У 2018/2019 Н.Р.

 

Підсумки першого етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

заспеціалізацією «Економічна аналітика та статистика»

у 2018/2019 навчальному році

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1010 та наказу Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.01.2019№ 87-32 «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт заспеціалізацією«Економічна аналітика та статистика» в 2018/2019 навчальному році на базі економічного факультету 12.02-12.03.2019 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт заспеціалізацією«Економічна аналітика та статистика».

 

На Конкурс надійшло 36 студентських наукових робіт із 22 ЗВО України. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт заспеціалізацією«Економічна аналітика та статистика» у 2018/2019 н.р., яку сформовано за поданнями ЗВО і затверджено наказом ректора університету від 28 січня 2019 р. № 87-32, увійшли 9 провідних науково-педагогічних працівниківз 6 ЗВО.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням середнього балу (максимум 100 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт (табл. 1.).

 

Таблиця 1

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

студентських наукових робіт з підсумкамипершого етапу ІІ туру

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЗАСПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»у 2018/2019 н.р.

 

№ з/п ПІП автора ЗВО Назва роботи Шифр роботи Кількість балів Серед-

ній бал

Рішення комісії про участь у підсумковій конференції
Рецен-зент 1 Рецен-зент 2
1 Шевченко Софія Тарасівна Львівський національний університет імені Івана Франка Економіко-статистичні методи в аналізі і моделюванні економічної ефективності університетів України СОФІЯ2019 91

89

90,0 рекомендовано
2 Лесюк Владислав Станіславович Полтавська державна аграрна академія Оцінка та перспективні напрями забезпечення продовольчої безпеки України Продовольча безпека (реєстр № 110) 75 91 83,0 рекомендовано
3 Похільченко Олександр Михайлович Житомирський національний агроекологічний університет Економічний аналіз та статистичне прогнозування соціально-орієнтованих проектів розвитку сільських територій Соціальний проект 81 69 75,0 рекомендовано
4 Мавдрик Ольга Олександрівна Львівський національний університет імені Івана Франка Економіко-статистична оцінка і аналіз державного боргу України Статборг 74 70 72,0 рекомендовано
5 Думенко

Ольга Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Регресія Кокса та її застосування в аналізі виживаності Регресія Кокса 78 65 71,5 рекомендовано
6 Кононенко Альона Володимирівна, Лабунська Альона Олегівна Харківський національний автомобільно-дорожній університет Аналіз та оцінка економічної результативності діяльності підприємства Прозоре управління 65 71 68,0 рекомендовано
7 Осьмачко Олена Віталіївна ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Статистичне оцінювання доходів населення в Україні Сірі кардинали економіки 68 68 68,0 рекомендовано
8 Бабін

Кирило Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Дисперсійний аналіз у дослідженні соціально-економічних процесів Дисперсійний аналіз 79 54 66,5 рекомендовано
9 Виноградова Дар’я Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статистичне моделювання та прогнозування народжуваності Динамічний аналіз 57 75 66,0 рекомендовано
10 Андрусик Іванна Олександрівна Луцький національний технічний університет Економіко-статистичний аналіз та прогнозування руху населення в регіоні Рух населення 54 76 65,0 рекомендовано
11 Маргарян Едуард Шаенович Одеський національний економічний університет Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку хліба та хлібобулочних виробів України BAKERY 62 66 64,0 рекомендовано
12 Хапіліна Карина Олександрівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Оцінювання медичного забезпечення населення України MEDICINAE VICTUM 54 71 62,5 рекомендовано
13 Бовтрюк Олександра Михайлівна Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Статистичний аналіз тенденції розвитку ринку праці України Ринок праці 57 64 60,5 рекомендовано
14 Шевчук Павло Вікторович Донецький національний університет імені Василя Стуса Страховий ринок України: статистичний аналіз, моделювання та прогнозування Страховий ринок 58 52 55,0 рекомендовано
15 Заїка

Валерія Владиславівна

Запорізький національний технічний університет Трудова міграція в Україні: проблеми та шляхи подолання Міграція 59 27 43,0 рекомендовано
16 Зімич

Роман Володимирович

Луцький національний технічний університет Обґрунтування напрямів розвитку політики соціального розвитку регіону Соціальний розвиток 53 76 64,5 не рекомендовано
17 Солодова Єлізавета Дмитрівна Сумський державний університет Економіко-статистична діагностика основних показників розвитку національної економіки Макростатистика 50 75 62,5 не рекомендовано
18 Пономаренко Ірина Євгенівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Застосування методів економіко-математичного моделювання в аналізі демографічної ситуації регіонів України Демографія 68 52 60,0 не рекомендовано
19 Верховлюк Заріна Сергіївна Житомирський національний агроекологічний університет Економічний аналіз та статистичне прогнозування інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій Інвестиційне забезпечення 60 59 59,5 не рекомендовано
20 Сахар

Оксана Вікторівна

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Статистичний аналіз економічної безпеки України National security 50 67 58,5 не рекомендовано
21 Балабан Соломія Василівна Національний університет«Острозька академія» Моделювання рівня продовольчої безпеки регіону Продовольча безпека (реєстр № 109) 65 51 58,0 не рекомендовано
22 Нікітова Лариса Сергіївна, Толочко Вікторія Миколаївна Київський національний університет технології та дизайну Удосконалення оцінювання зайнятості населення Реальна зайнятість 64 50 57,0 не рекомендовано
23 Ісмієв Роман Ісміханович Центрально-

український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Динамічне моделювання та прогноз основних показників торговельного балансу Акрома 40 56 56 56,0 не рекомендовано
24 Павловська Людмила Михайлівна Національний університет водного господарства та природо-користування Діагностика кризового стану підприємства та шляхи виходу з нього Кризовий стан 53 52 52,5 не рекомендовано
25 Бутченко Ксенія Миколаївна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Статистичне моделювання та прогнозування тенденцій розвитку оптової та роздрібної торгівлі (на прикладі ТОВ «ІНВЕСТКОМПЛЕКТЕНЕРГО») Діяльність підприємства 50 54 52,0 не рекомендовано
26 Борковська Діана Русланівна Національний університет водного господарства та природо-користування Практичні аспекти аналізу прибутку сільськогосподарських підприємств на (прикладі ТзОВ «Волинь – Агро») Аналіз прибутку 51 52 51,5 не рекомендовано
27 Радько

Вікторія Вікторівна

Сумський державний університет Оцінка впливу показників добробуту населення на рівень злочинності RVV81 54 48 51,0 не рекомендовано
28 Ткаліч

Юлія Миколаївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України Економетричне моделювання експортно-виробничих можливостей на ринку зерна Економетрія 37 60 48,5 не рекомендовано
29 Мурза

Вікторія Михайлівна

Національний університет

«Львівська політехніка»

Дослідження стану та тенденцій розвитку області

(на прикладі Львівської області)

Львівська область 41 53 47,0 не рекомендовано
30 Покутинський Ростислав Олексійович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Вища освіта в Україні: проблеми оцінювання та перспективи LP2879RO 43 50 46,5 не рекомендовано
31 Ревенко Артем Володимирович Сумський державний університет Оцінка ефективності державних інструментів детінізації національної економіки RAV71 47 45 46,0 не рекомендовано
32 Еврейська Олена Володимирівна Чернігівський національний технологічний університет Інтернет торгівля: ставлення споживачів до придбання товарів в мережі інтернет Вибір споживачів 37 54 45,5 не рекомендовано
33 Петькова Єлизавета Ігорівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Концептуальні зміни зовнішньої торгівлі України в сучасних геополітичних умовах FT1715EI 49 38 43,5 не рекомендовано
34 Бойчас

Дарина Андріївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України Хмарні технології в бухгалтерському обліку і аналізі: ідентифікація стану та перспективи розвитку Хмарні технології 38 47 42,5 не рекомендовано
35 Козицька Тетяна Валеріївна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прискорення транспортування виробів

в умовах ринкової економіки

Клика727 27 33 30,0 не рекомендовано
36 Молчанова Юлія

Сергіївна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет Удосконалення системи ціноутворення на промисловому підприємстві за допомогою методів математичної статистики

GOSTAT

16 43 29,5

не рекомендовано

 

 

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 25-26 квітня 2019 р. авторів студентських робіт (табл. 2.), що посіли 1-9 місця в рейтингу.

Таблиця 2

Запрошені до участі в підсумковій науково-практичній конференції заспеціалізацією«Економічна аналітика та статистика» за підсумками першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яка відбудеться 25-26 квітня 2019 р.

 

№ з/п

П.І.П. ЗВО Назва роботи Шифр роботи Середній бал Рейтинг
1 Шевченко Софія Тарасівна Львівський національний університет імені Івана Франка Економіко-статистичні методи в аналізі і моделюванні економічної ефективності університетів України СОФІЯ2019 90,0 1
2 Лесюк Владислав Станіславович Полтавська державна аграрна академія Оцінка та перспективні напрями забезпечення продовольчої безпеки України Продовольча безпека (реєстр№110) 83,0 2
3 Похільченко Олександр Михайлович Житомирський національний агроекологічний університет Економічний аналіз та статистичне прогнозування соціально-орієнтованих проектів розвитку сільських територій Соціальний проект 75,0 3
4 Мавдрик Ольга Олександрівна Львівський національний університет імені Івана Франка Економіко-статистична оцінка і аналіз державного боргу України Статборг 72,0 4
5 Думенко Ольга Миколаївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Регресія Кокса та її застосування в аналізі виживаності Регресія Кокса 71,5 5
6 Кононенко Альона Володимирівна, Лабунська Альона Олегівна Харківський національний автомобільно-дорожній університет Аналіз та оцінка економічної результативності діяльності підприємства Прозоре управління 68,0 6
7 Осьмачко Олена Віталіївна ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Статистичне оцінювання доходів населення в Україні Сірі кардинали економіки 68,0 7
8 Бабін Кирило Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Дисперсійний аналіз у дослідженні соціально-економічних процесів Дисперсійний аналіз 66,5 8
9 Виноградова Дар’я Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статистичне моделювання та прогнозування народжуваності Динамічний аналіз 66,0 9