Детальна інформація про конкурс 2020 року

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»

У 2019/2020 Н.Р.

 

У зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації на всій території України і  призупиненням освітнього процесу у всіх підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 24 квітня 2020 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239, листа МОН України від 27.03.2020 р. № 1/9-178, рекомендацій ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 31.03.2020 р. № 221/10-778 (лист додається) та на виконання наказу ректора № 234-32 від 26.03.2020 р., рішенням галузевої конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика» у 2019/2020 навчальному році оголошено за результатами першого етапу ІІ туру.

 Результати

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика»

у 2019/2020 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 4.10.2019 р. № 1271 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 05.03.2020 р. № 189-32 «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика» у 2019/2020 навчальному році» на базі економічного факультету,  упродовж 17.02-17.03.2020 року відбувся перший етап ІІ туру Конкурсу.

На Конкурс надійшло 38 студентських наукових робіт від  23 ЗВО України. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика» у 2019/2020 н.р., яку сформовано за поданнями ЗВО і затверджено наказом ректора Університету від 05.03.2020 р. № 189-32, увійшли 9 провідних науково-педагогічних працівників з 6 ЗВО.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням середнього балу (максимум 100 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт (табл. 1).

Таблиця 1

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу

за спеціалізацією «Економічна аналітика та статистика» у 2019/2020 н.р.

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогувизначено авторів 10 студентських робіт, що посіли 1-10 місця в рейтингу.

Остаточне рішення про визначення переможців Конкурсу галузева конкурсна комісія Університету приймає після завершення терміну розгляду апеляцій. Заяву щодо необ’єктивної оцінки наукової роботи можна подати у письмовій формі апеляційній комісії упродовж п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку і надіслати на електронну адресу оргкомітету Конкурсу: kaf_stat@ukr.net. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення та надає його заявникові.